Multifunkční mazací olej OWATROL TRANSYL

OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°C

MAZACÍ HLUBOCE PRONIKAVÁ A ROZPÍNAJÍCÍ SE KAPALINA S VYJÍMEČNÝMI VLASTNOSTMI

Vlastnosti jako je perfektní mazací schopnost, rozpínavost a vzlínavost mu umožňují dostat se do špatně dostupných míst. Na povrchu kovu zanechává tenký film, který chrání proti vlhkosti a oxidaci. OWATROL TRANSYL je vyhledávaný pomocník jak v domácnostech, tak v průmyslu, kde se využívá jako strojní mazivo při vrtání, řezání a jiném obrábění, kdy zabraňuje poškození a opotřebení.

Uvolňuje zrezivělé nebo zatvrdnuté šrouby, vruty, ložiska a instalaterské spoje zanesené rzí. Maže veškeré zámky, řetězové pily, nářadí, panty a všechny pohyblivé části. Čistí motory, kola, ruční a elektrické nářadí, průmyslové stroje a zařízení. Je vyjímečně dobrý při práci s hliníkem a jeho slitinami, nerezovou oceli nebo při řezání plastů. Neobsahuje žíraviny nebo kyseliny. Neobsahuje silikon.

Více informací
Snížená cena! OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°C
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 244 Kč Cena s DPH: 220 Kč

Popis multifunkčního mazacího oleje OWATROL TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CTransyl je mazací, hluboce pronikající, rozpínavá kapalina.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVyjímečné vlastnosti produktu transyl jako "vlhčení", rozpínavost a vzlínavost mu umožňují dostat se i do velmi nedostupných míst.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CSkvělý při demontáži, údrbě kovových součástek a pro mazání těžko dostupných kovových míst.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CMultifunkční řešení problému po více než 75 let.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPoužíván v automobilovém, železničním i leteckém průmyslu, jakož i v domácnostech.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNeobsahuje žíraviny, kyseliny, ani silikon.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNepoškozuje lak.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CJe vhodný na všechny typy povrchů - plast, kov, guma...

Mazací olej OWATROL TRANSYL má tyto vlastnosti

Uvolňuje:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CUvolňuje a povoluje zrezivělé a zoxidované části.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CZanechává mazací film mezi zaseknutými součástkami a uvolňuje je.

Penetruje:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CDíky "vlhčícím" schopnostem je TRANSYL extrémně účinný, rychle se rozšiřuje a proniká hluboko.

Maže:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CMá vynikající tekutost, mazací přísady a široké rozptýlení.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CZanechává film na pohyblivých částech.

Čistí:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CMá vynikající čistící schopnosti - rozpouští a odstraňuje nečistoty a špínu.

Chrání:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CZanechává tenký ochranný film na kovových površích.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°COchrana proti vlhkosti a rychlé oxidaci.

Vlhkost:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVytlačuje vlhkost.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNechá elektrické soubory vyschnout, aby nedošlo ke zkratům způsobených oxidací.

Vzlíná:

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVelmi nízké povrchové napětí a skvělé vlhčící schopnosti, spojené s kapilární přitažlivostí, umožňují produktu TRANSYL vzlínat podél svislých stran kovových částí
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNeobsahuje žíraviny, kyseliny, ani silikon.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNepoškozuje lak.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CJe vhodný na všechny typy povrchů - plast, kov, guma...

Základní použtí prostředku TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVnitřní a venkovní použití.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPro použití v domácnostech i průmyslu.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CUvolňuje a penetruje zrezivělé a zaseknuté šrouby, vruty, ložiska, instalatérské spoje...
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CMaže zámky, řetězové pily, panty a všechny pohyblivé díly.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CČistí motory, kola, ruční a elektrické nářadí, průmyslové stroje a zařízení.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CRozpouští masnotu, špinavé oleje, pojiva, lepidla
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CStrojní mazivo - zabraňuje opotřebení a roztržení
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVyjímečně dobrý při práci s hliníkem a jeho slitinami, nerez ocelí a při řezání plastů.

Technické údaje přípravku TRANSYL

Forma: Čirá tekutina
Typ rozpouštědla: Ředidlo
Měrná hmotnost (při 20°C): 0,84 kg/l při 18°C
Viskozita: při -10°C – 13,2 cps
při 0°C – 8,6 cps
při +20°C – 4,2 cps
při +50°C – 2,1 cps
Bod vzplanutí: > +60°C
Skladovatelnost: Minimálně 5 let v originálním balení
Velikost balení: Sprej 200 ml a 400 ml, 1l, 5l
Barevný odstín Modrý
Rychlost vypařování Nízká
Teplota pro samovznícení: >300°C

BEZPEČNOST:

NEBEZPEČÍ: GHS08

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT NAPHTHENIC. HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS. Obsahuje LIMONENE může vyvolat alergickou reakci. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrtelné následky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CŠtěteček
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVáleček
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CSprej
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CNamáčení

Zásady správného použití oleje TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CZakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CAplikovat při teplotě -30°C až +50°C.

Příprava povrchu před použitím prostředku TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°COdstraňte všechnu uvolněnou a odlupující se rez.

Způsoby správné aplikace přípravku TRANSYL

Zrezivělé a zkorodované části

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPožkozené části naimpregnovat a nechat působit.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CV případě potřeby opakovat aplikaci látky, dokud se částice rzi neuvolní.

Čištění a odmaštění

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPovrch naimpregnujte a nechte krátkou dobu působit.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPro rozetření použijte štětec nebo hadr.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPřebytečnou tekutinu otřete.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CV případě potřeby postup opakujte.

Obrábění

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CAplikujte v místě spracování dle potřeby.

Elekřina

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CIzolujte veškerou elekřinu.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°COdpojete veškerou energii ze systému.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CSprejujte přímo na elektrické zařízení nebo obvody.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVeškeré zbytky tekutiny odstraňte
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CDůkladně vyvětrejte (vyfoukejte) systém).
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CPřed obnovením toku energie se ujistěte, že se veškeré rozpouštědlo vypařilo.

Jak správně skladovat přípravek TRANSYL

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CSkladovat v originálním balení
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití mazacího oleje TRANSYL, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°CVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení.“

Mazací olej OWATROL TRANSYLMultifunkční mazací olej OWATROL TRANSYL

Barva modré
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
01. 02. 2022

Opravdu multifunkční mazací olej vhodný pro vnitřní a venkovní použití na celou řadu povrchů. Používám ho prakticky na všechno, nepotřebuji žádný jiný olej. Dá se koupit ve velikosti 0,2l, 0,4l, 5l, já však Transyl používám ve spreji 0,4l.

Známka 
01. 02. 2022

OWATROL TRANSYL spolehlivě chrání, čistí, maže, vytlačuje vlhkost, vzlíná, penetruje i uvolňuje. Je vhodný pro všechny typy povrchů - plast, kov, hliník,, nerez, guma...
Pro jeho multifunkčnost ho používám již řadu let a ještě mě nezklamal.

Známka 
01. 02. 2022

Chtěl jsem, aby uvolnil zadřený motor, a přesně to udělal. Spolehlivě také uvolňuje a povoluje zrezivělé a zoxidované části. Docela dobrá věc.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°C

OWATROL TRANSYL - multifunkční mazací olej s aplikační teplotou od -30°C až +50°C

MAZACÍ HLUBOCE PRONIKAVÁ A ROZPÍNAJÍCÍ SE KAPALINA S VYJÍMEČNÝMI VLASTNOSTMI

Vlastnosti jako je perfektní mazací schopnost, rozpínavost a vzlínavost mu umožňují dostat se do špatně dostupných míst. Na povrchu kovu zanechává tenký film, který chrání proti vlhkosti a oxidaci. OWATROL TRANSYL je vyhledávaný pomocník jak v domácnostech, tak v průmyslu, kde se využívá jako strojní mazivo při vrtání, řezání a jiném obrábění, kdy zabraňuje poškození a opotřebení.

Uvolňuje zrezivělé nebo zatvrdnuté šrouby, vruty, ložiska a instalaterské spoje zanesené rzí. Maže veškeré zámky, řetězové pily, nářadí, panty a všechny pohyblivé části. Čistí motory, kola, ruční a elektrické nářadí, průmyslové stroje a zařízení. Je vyjímečně dobrý při práci s hliníkem a jeho slitinami, nerezovou oceli nebo při řezání plastů. Neobsahuje žíraviny nebo kyseliny. Neobsahuje silikon.

Napsat recenzi