Čírý UV odolný lak na kov OWATROL FLOOR VERNIS

OWATROL FLOOR VERNIS - Čirý lak na kovové podlahy

OWATROL FLOOR VERNIS® je jednosložkový čirý lak na kovové podlahy obohacený alkydovými pryskyřicemi a modifikovaným polyuretanem pro větší odolnost. Používá se na nové nebo zoxidované kovové podlahové konstrukce, kde má být zachován přirozený vzhled kovového povrchu. OWATROL FLOOR VERNIS se snadno aplikuje a je odolný proti opotřebení a mechanickému i chemickému oděru.

OWATROL FLOOR VERNIS® je protiskluzový a je omyvatelný. Určen pro vnitřní použití. 

Vydatnost je 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL FLOOR VERNIS - Čirý lak na kovové podlahy
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 2 556 Kč Cena s DPH: 2 300 Kč

Čirý lak na kovové podlahy OWATROL FLOOR VERNIS má tyto vlastnosti

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZdobí, chrání atd.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovOdolnost – Vynikající odolnost proti opotřebení, oděru a poškrábání.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovProtiskluzový.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVelmi elastická struktura - nedochází k odlupování.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovUdržuje přirozený vzhled povrchu.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovOmyvatelný.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovSnadná aplikace. 

Kde a k čemu použít čirý lak na kovové podlahy OWATROL FLOOR VERNIS

Čirý lak OWATROL FLOOR VERNIS® je určen pro vnitřní použití.

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovLze použít na nové nebo zoxidované povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovChodby, kanceláře, schodiště, podlahy atd.

Technické údaje přípravku FLOOR VERNIS

Klasifikace: Rodina 1 - Třída 4a (v souladu s klasifikacemi NBT 22-003 a NFT 36-005).
Vzhled: satén
Barva: čirá
Typ pojiva: alkydové pryskyřice s modifikovaným polyuretanem
Typ rozpouštědla: lakový benzín
Viskozita: polokapalná kapalina
Měrná hmotnost při 20°C: 0,945 ± 0,05
Obsah pevných látek: 58% ± 3
Bod vzplanutí: >60°C 
Velikost balení: 2.5l
Skladovatelnost: minimálně 2 roky v originálním neotevřeném balení.
Klasifikace: Skupina 1 - Třída 4a (podle klasifikace NBT 22-003 a NFT 36-005)
Doba schnutí při 20°C a 50% relativní vlhkosti): na dotyk: 5 hodin, plné schnutí: 24 hodin, konečné vytvrzení: 3 týdny
VOC – obsah těkavých organických sloučenin: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/E) dle EU je: 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 400 g/l.
BEZPEČNOST:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku FLOOR VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovŠtětec
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVáleček

Zásady správného použití přípravku FLOOR VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZakryjte všechny plochy, které nemají být natřené. 
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovAplikovat při teplotě +10°C až +30°C.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNeaplikujte na horké povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovUjistěte se, že je vnitřní prostor dobře větraný.

Příprava povrchu před použitím přípravku FLOOR VERNIS

Povrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty, špíny a jiných povrchových nečistot. Použijte vhodný čistič v závislosti na podkladu a znečištění daného povrchu, např. Aceton k vyčištění povrchu před jakýmkoliv z následujících postupů přípravy. Odstraňte jakékoliv ostré hrany, aby se lépe vytvořil film na povrchu materiálu.

Železné kovy (nové nebo zkorodované)

Odstraňte z povrchu všechny nečistoty (i nejmenší velikosti), rez a ostatní cizí tělíska broušením, tryskáním a/nebo jiným mechanickým způsobem. Odstraňte veškeré zbytky po broušení pomocí vysavače, kompresoru nebo pomocí ocelového kartáče. Pokud je to nutné, použijte hadřík namočený v rychleschnoucím rozpouštědle, např. Aceton (nepoužívejte technický líh), k odstranění zbývajících nečistot. Poté aplikujte OWATROL OIL® a nechejte zaschnout.

Neželezné kovy (nové nebo oxidované)

Oxidovaný povrch ošetříme vhodným abrazivem a/nebo čistícím prostředkem, ideálně bez rozpouštědel a kyselin. U hliníkových povrchů je potřeba, aby abrazivní materiál byl konzistentní. Pokud je to nutné, použijte hadřík namočený v rychleschnoucím rozpouštědle, např. Aceton (nepoužívejte technický líh), k odstranění zbývajících nečistot a prachu. Nechejte vyschnout. Poté aplikujte OWATROL OIL® a nechejte uschnout.

Pozinkované/zinkové povrchy

V závislosti na stavu povrchu (nový nebo zvětralý) použijte čistící prostředek, ideálně bez rozpouštědel a kyselin nebo fosforečný roztok k vyčištění povrchu, nebo povrch vyčistěte pomocí vhodného rozpouštědla, např. Aceton (nepoužívejte technický líh). Poté aplikujte OWATROL OIL® a nechejte uschnout.

Poznámka: Dle použitého procesu přípravy může dojít k částečnému zabarvení povrchu. 

Zrezivělé povrchy (pro zachování vzhledu rzi):

Odstraňte všechny uvolněné a odlupující se části rzi za pomocí kartáče nebo škrabky. Důkladně odstraňte prach. Poté aplikujte OWATROL OIL® pro nasycení povrchu a nechejte zaschnout.

Staré nátěry

Odstraňte všechny předchozí nátěry vhodným prostředkem – otrýskáním, broušením, mechanickým odstraněním nebo  chemickým odstraňovačem nátěru pomocí produktu DSP 800® nebo prostředkem DILUNET®, který se používá pro obnovení původního stavu povrchu. V případě potřeby povrch vyčistěte za pomocí broušení vhodným abrazivem. Důkladně otřete (odstraňte) prach. Poté aplikujte OWATROL OIL® pro nasycení povrchu a nechejte zaschnout.

Poznámka: Pokud je povrch opláchnut vodou, nechte materiál důkladně vyschnout (24-72 hodin) a teprve poté použijte OWATROL OIL®.

Aplikace přípravku FLOOR VERNIS

Neředit. Připraveno k okamžitému použití. Před a během použití dobře promíchejte. Aplikujte první vrstvu FLOOR VERNIS® a nechejte 24 hodin schnout. Zaschlý povrch obrousit smirkovým papírem o hrubosti zrna 280 a důkladně očistěte od prachu. Naneste druhou vrstvu FLOOR VERNIS® a nechejte uschnout. 

Poznámka: Přidáním produktu OWATROL OIL® do FLOOR VERNIS® se usnadní nanášení a FLOOR VERNIS® poskytne ještě větší flexibilitu, což dále snižuje riziko odlupování a praskání.

Způsob čištění povrchu při použití přípravku FLOOR VERNIS

Povrch čistěte pravidelně smetákem nebo vysavačem. Minimálně 3 týdny po aplikaci FLOOR VERNIS® nepoužívejte agresivní chemické čističe, které odstraňují mastnotu nebo jakýkoliv jiný druh nečistot, který se nahromadil na povrchu.

Údržba povrchu při použití přípravku FLOOR VERNIS

FLOOR VERNIS® v dobrém stavu

Povrch obrousit smirkovým papírem o hrubostí 280 a důkladně očistit od prachu. Aplikujte první vrstvu FLOOR VERNIS® s přidáním 25% OWATROL OIL®. Nechte uschnout 24-48 hodin. Naneste druhou vrstvu FLOOR VERNIS® a nechejte uschnout.

FLOOR VERNIS® ve špatném stavu

Viz . “Starší upravené plochy” v části “Příprava povrchu”. Použijte FLOOR VERNIS® podle pokynů v části “Aplikace".

Vydatnost prostředku FLOOR VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNa jednu vrstvu: 15m²/l.

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Čištění přípravku FLOOR VERNIS po jeho použití

Očistit všechny nezaschlé pomůcky a vybavení v lakovém benzínu. Pokud zaschnou, použit odstraňovač starých nátěrů.

Skladování přípravku FLOOR VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovChraňte před mrazem a vysokými teplotami.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNespotřebovaný obsah FLOOR VERNIS® skladujte v těsném a uzavřeném originálním balení.

Při použití přípravku FLOOR VERNIS, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovPřípravek uchovávejte mimo dosah dětí.

Typ barvy lak
Barva transparentní
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Napsat recenzi

OWATROL FLOOR VERNIS - Čirý lak na kovové podlahy

OWATROL FLOOR VERNIS - Čirý lak na kovové podlahy

OWATROL FLOOR VERNIS® je jednosložkový čirý lak na kovové podlahy obohacený alkydovými pryskyřicemi a modifikovaným polyuretanem pro větší odolnost. Používá se na nové nebo zoxidované kovové podlahové konstrukce, kde má být zachován přirozený vzhled kovového povrchu. OWATROL FLOOR VERNIS se snadno aplikuje a je odolný proti opotřebení a mechanickému i chemickému oděru.

OWATROL FLOOR VERNIS® je protiskluzový a je omyvatelný. Určen pro vnitřní použití. 

Vydatnost je 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi