OWATROL PCD 91 - Konzervační prostředek řezných ploch dřeva

OWATROL PCD 91 - konzervační prostředek řezných ploch dřeva

OWATROL PCD 91® je konzervační prostředek na vodní bázi pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel) tlakově upraveného dřeva tříd 3 a 4.

Aplikací na otevřené řezy, vyvrtané plochy nebo drážkované konce udrží OWATROL PCD 91® dřevo celistvé a konzervované. K dispozici v hnědé barvě. OWATROL PCD 91® se aplikuje rychle a jednoduše, jak přímo na místě, tak v dílenském prostředí.

OWATROL PCD 91® netvoří film. Je kompatibilní s jednosložkovými a dvousložkovými finálními nátěry. Chrání dřevo před útoky hmyzu a hub, dokonce ve vlhkém a uzavřeném prostředí.

Vydatnost prostředku je 5-7 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL PCD 91 - Konzervační prostředek řezných ploch dřeva
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 370 Kč Cena s DPH: 333 Kč

Prostředek pro ochranu řezných ploch dřeva OWATROL PCD 91 má tyto vlastnosti

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaVysoce penetrační vlastnosti.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaNetvoří film.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaPřipraven k použití. Jednoduchá aplikace.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaVýrobek na vodní bázi.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaZachovává celistvost tlakově upraveného dřeva.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaChrání před útoky hmyzu a hub, dokonce ve vlhkém a uzavřeném prostředí.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaSkvělá penetrace do řezných, vrtaných ploch a drážkovaných konců dřeva.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaKompatibilní s jednosložkovými a dvousložkovými finálními nátěry.

Produkt PCD 91 je vhodný na tyto druhy dřeva

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaNa všechna tlakově upravená dřeva třídy 3 a 4.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaPalubky, obložení, zahradní nábytek…

Technické údaje přípravku PCD 91

Vzhled: Matný
Typ pojiva: Akrylové pryskyřice
Typ rozpouštědla: Voda
Měrná hmotnost (při 18°C): 1 ± 0,1
Skupenství: Polokapalné
Obsah pevných látek: 7%±1
PH: 8 ± 0,5
Hořlavost: Není zařazen mezi hořlaviny
Bod vzplanutí: > 100°C
Skladovatelnost: 3 roky v neotevřeném originálním balení
Velikost balení: 300ml, 1l, 10l
Barva: hnědá
Vzhled a zápach: Hnědá – Pouze hnědá barva. Slabý nebo nezaznamenatelný zápach
Doba schnutí: 48 hodin při 22°C. Pro zajištění fixace aktivních látek ve dřevě sledujte dobu schnutí
VOC: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (Kat. A/e) je 130g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 33g/l
BEZPEČNOST:
Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2,4,7,9, -TETREMETHYLDEC-5-YNE-4,7 DIOL. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Může vyvolat alergickou reakci. Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku PCD 91

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaŠtětec
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaVáleček
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaRozprašovač: stříkací pistole, lakovací pistole HVLP, zahradní postřikovač
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaPonoření

Aplikace přípravku PCD 91

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaAplikovat mezi +5° až +35°C
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaProtřepat jemně, aby nedošlo k napěnění produktu nebo řádně před a během aplikace promíchejte.

Příprava povrchu před použitím konzervačního přípravku PCD 91

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaPovrch musí být čistý, suchý a zbavený nečistot, mastnoty, špíny a předchozích nátěrů.

Ředění přípravku PCD 91

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaNeředit.

Aplikace konzervačního přípravku PCD 91

Štětec, váleček, rozprašovač

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaAplikujte rovnoměrnou a vydatnou vrstvu na všechny řezné, vrtané plochy a drážkované konce dřeva.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaSetřete kapky či stékající přebytek prostředku.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaNechte uschnout.

Ponoření

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaPonořte dřevo na 5 minut.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaNechte odkapat přebytek PCD 91.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaNechte uschnout.

PCD 91 je pouze konzervant. Nenahrazuje finální nátěr.

Po 48 hodinách schnutí, by mělo být tlakově upravené dřevo ošetřeno SEASONITE®* nebo jiným výrobkem OWATROL vhodným pro nové dřevo, za účelem snížení následků zvětrávání - zešednutí, štípání, praskaní atd. jako důsledek náhlého vystavení slunci a dešti.

Vydatnost přípravku PCD 91

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřeva5-7 m2/l
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaAktuální vydatnost se bude lišit v závislosti na aplikační metodě, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu dřeva.

Čištění nanášecích pomůcek

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaVodou

Skladování přípravku PCD 91

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaChránit před mrazem a vysokými teplotami.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaSkladujte v originálním balení.

Při použití přípravku PCD 91, dodržujte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL PCD 91 Konzervační prostředek řezných ploch dřevaVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

pcd91-detailpcd91-detail2

Typ barvy impregnace
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
14. 09. 2022

Ekologický výrobek, používám pokaždé na řezné a vrtané plochy u tlakově upraveného dřeva, u prken i latí i z dalších materiálů. Dobrým ošetřením konců je dřevo chráněno před útoky hmyzu a hub, dokonce i ve vlhku.

Známka 
04. 08. 2022

Skvělý konzervační prostředek o ošetření čel desek, latí a hranolů, dobře se s ním pracuje.

Známka 
02. 05. 2019

Měnil jsem dřevěné výplně plotu za nové. Nařezané a hoblované plotovky jsem ošetřil konzervačním přípravkem PCD od firmy Owatrol. S přípravkem jsem naprosto spokojený.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL PCD 91 - konzervační prostředek řezných ploch dřeva

OWATROL PCD 91 - konzervační prostředek řezných ploch dřeva

OWATROL PCD 91® je konzervační prostředek na vodní bázi pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel) tlakově upraveného dřeva tříd 3 a 4.

Aplikací na otevřené řezy, vyvrtané plochy nebo drážkované konce udrží OWATROL PCD 91® dřevo celistvé a konzervované. K dispozici v hnědé barvě. OWATROL PCD 91® se aplikuje rychle a jednoduše, jak přímo na místě, tak v dílenském prostředí.

OWATROL PCD 91® netvoří film. Je kompatibilní s jednosložkovými a dvousložkovými finálními nátěry. Chrání dřevo před útoky hmyzu a hub, dokonce ve vlhkém a uzavřeném prostředí.

Vydatnost prostředku je 5-7 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi