Dekorativní tvorba rzi

Snadnou aplikací lze na kovovém povrchu s pomocí produktu Owatrol RUST SPIRIT® vytvořit krásnou dekorativní rez. Aby se takto vytvořená rez dále nerozšiřovala je vhodné vytvořenou rez zakonzervovat vysoce penetračním olejem OWATROL OIL®, který pronikne hluboko do zrezivělého kovu a zabraňuje další korozi.