OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi

RUST SPIRIT® je silný aktivátor rzi, pro vytváření dekorativních oxidačních efektů (zrezivění) na povrchu železných kovů. Snadno se nanáší a jeho okamžitý účinek zaručí kvalitní a trvalý výsledek. 

Povrch ošetřený produktem RUST SPIRIT bude v budoucnu náchylný k další korozi. Pro fixaci vytvořené koroze, doporučujeme finální povrch ošetřit produktem OWATROL OIL. Pro následnou snadnější údržbu, ošetřete povrch produktem OXID VERNIS, který je navíc UV odolný.

Optimální teplota pro aplikaci se pohybuje mezi +5°C až +35°C. Nesmí se používat na neželezné kovy!

Více informací jak postupovat naleznete v sekci "Ke stažení"

Vydatnost prostředku je 10 - 15 m2/l litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení a požadované intenzitě požadovaného účinku.

Více informací
Snížená cena! OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva -10% 722 Kč Cena s DPH: 650 Kč

Přípravek OWATROL RUST SPIRIT na všechny druhy železných kovů

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziSlouží k vytváření dekorativních efektů na povrchu.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziNesmí se nanášet na horké povrchy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziPoužívat pouze na železné kovy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziPovrchy ošetřené tímto prostředkem jsou náchnější ke korozi.

Vlastnosti výrobku OWATROL RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziAkivátor rzi pro železné kovy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziVytváří přirozený dekorativní efekt rzi na kovovém povrchu a předmětech.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziSnadná aplikace - sprej nebo jednoduchý nástroj.

Technické údaje přípravku RUST SPIRIT

Složení Speciální aktivní chemikálie
Typ rozpouštědla: Voda
Měrná hmotnost (při 18 ̊C):
1,00kg / l ± 0,05.
Forma: Kapalina
PH:
8.50.
Bod vzplanutí: Není klasifikován jako hořlavý.
Skladovatelnost: Minimálně 5 let v originálním neotevřeném balení.
Velikost balení: 500 ml sprej, 5l
Doba schnutí při 20 °C a 50% RH 24 hodin i déle v závislosti na ošetřovaném povrchu, způsobu aplikace a požadovaném účinku.
VOC – obsah těkavých organických sloučenin: Nevztahuje se podle směrnice EU 2004/42.
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS05, GHS09
Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologocké informační středisko/ lékaře/..Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomuurčen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziŠtětec
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziVáleček
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziHadřík
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziHoubička
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziDodáváno ve spreji

Jak správně používat přípravek OWATROL RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziZakrýt vše, co nemá být natřeno.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziAplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čísté, suché a zbavené oleje, mastnoty, špíny a jiných povrchových nečistot. Čistěte povrch důkladně pomocí neoxidujícího rozpouštědla, např. Aceton. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky)
by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou. Veškeré staré nátěry je potřeba odstranit na holý kov. Kontaktujte nás.

Aplikace přípravku OWATROL RUST SPIRIT

Aplikujte RUST SPIRIT® na holý kovový povrch přímo z rozprašovaše nebo použijte jeden z "Aplikačních nástrojů" pro další dekoratvní efekty. Pro dosažení nejlepších výsledků a nejpřirozenějšího vzhledu použijte RUST SPIRIT® nerovnoměrně. Oxidace začíná okamžitě (objeví se rez). Pokud oxidace nezačne, je na povrchu nátěr který musí být odstraněn před opětovným nanesením produktu RUST SPIRIT®. Nechte schnout minimálně 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Produkt v průběhu schnutí neotírejte. Pokud je vzduch velmi suchý, lze ošetřený povrch navlhčit vodou z rozprašovaše k reaktivaci oxidačního procesu. V závislosti na povrchu může reaktivace vést k dalším barevným tónům. Po dosažení požadovaného účinku, důkladně povrch opláchněte čistou vodou, abyste zastavili chemickou reakci přípravku RUST SPIRIT®. Nepoužívejte žádné jiné neutralizační roztoky. Ošetřený povrch nechejte uschnout.

OWATROL RUST SPIRIT - poznámka k aplikaci

Upravený povrch produktem RUST SPIRIT® bude v budoucnu náchylný k další korozi. Pro zmírnění koroze doporučujeme finální povrch ošetřit produktem OWATROL OIL nebo OXID VERNIS.

Vydatnost prostředku RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi10 - 15 m2/l
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení a požadované intenzitě požadovaného účinku.

Omezení v použití přípravku RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziNepoužívat na neželezné kovy.

Způsob očištění přípravku RUST SPIRIT z povrchu

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziVodou

Jak správně skladovat přípravek RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziChraňte před mrazem a vysokými teplotami.

Při aktivátoru rzi RUST SPIRIT, dbejte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziPřípravek uchovávejte mimo dosah dětí.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

Umělá rez - hodiny - Owatrol RUST SPIRITUmělá rez - plechovka - Owatrol RUST SPIRIT

Typ barvy vrchní
Barva hnědé
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
28. 01. 2022

OWATROL RUST SPIRIT je účinný, jak je popsáno stačí mít plech s odmaštěným povrchem a již při prvním nástřiku (vhodný je nerovnoměrný) jsou účinky jasně viditelné. Použili jsme pro kovové designové prvky v nové kuchyňské lince a pak zafixovali OWATROL OIL a provedli finální nátěr.

Známka 
28. 01. 2022

Hledal jsem prostředek, který třeba i na nových kovových předmětech vytvoří reálnou dekorativní rez, výchozí předmět tak dostane starožitný nádech. Z výsledku přípravku RUST SPIRIT, který je fakt účinný a rychlý - rez se objevuje téměř okamžitě a stačí vyčkat na správnou chvíli a celý proces zastavit prostředkem OWATROL OIL jsem nadšen.
Rezavé dekorace jsou v módě a tak je fajn, že nyní si je můžu i vytvořit sám. RUST SPIRIT® jsem použili na kovovou skříň, police a pár drobných doplňků.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi

OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi

RUST SPIRIT® je silný aktivátor rzi, pro vytváření dekorativních oxidačních efektů (zrezivění) na povrchu železných kovů. Snadno se nanáší a jeho okamžitý účinek zaručí kvalitní a trvalý výsledek. 

Povrch ošetřený produktem RUST SPIRIT bude v budoucnu náchylný k další korozi. Pro fixaci vytvořené koroze, doporučujeme finální povrch ošetřit produktem OWATROL OIL. Pro následnou snadnější údržbu, ošetřete povrch produktem OXID VERNIS, který je navíc UV odolný.

Optimální teplota pro aplikaci se pohybuje mezi +5°C až +35°C. Nesmí se používat na neželezné kovy!

Více informací jak postupovat naleznete v sekci "Ke stažení"

Vydatnost prostředku je 10 - 15 m2/l litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení a požadované intenzitě požadovaného účinku.

Napsat recenzi