Nátěr na dřevo na vodní bázi OWATROL AQUATHERM

OWATROL AQUATHERM - nátěr na vodní bázi s UV ochranou

Jedná se o nový nátěr vyvinutý na základě původního nátěru OWATROL AQUADECKS®. Nový nátěr OWATROL AQUATHERM® byl doplněn o aditivum a během testování v letech 2019 až 2021 dosáhl lepšího výkonu než jeho předchůdce.

Nátěr OWATROL AQUATHERM® má stejný základ a je možné jej používat i jako udržovací nátěr pro plochy původně ošetřené nátěrem OWATROL AQUADECKS®.

OWATROL AQUATHERM® je penetrační a přilnavý finální nátěr na dřevo s UV ochranou, který poskytuje pružnou, dlouhotrvající bohatou matnou barvu pro všechny typy dřeva, včetně tvrdých exotických dřevin.

OWATROL AQUATHERM® vsakuje, proniká do dřeva a stabilizuje jej za účelem snížení vzniku prasklin, deformací a jiných poškozeni způsobených vlhkosti a sluncem. Obsahuje vysoce kvalitní transoxide pigmenty pohlcující UV záření.

OWATROL AQUATHERM® je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva:

- Měkké dřevo - (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva), smrk, modřín, borovice, cedr...

- Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL AQUATHERM - nátěr na vodní bázi s UV ochranou
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -16.7% 864 Kč Cena s DPH: 720 Kč

OWATROL AQUATHERM® je penetrační a přilnavý finální nátěr na dřevo

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaBohatá matná barva vhodná pro všechny typy dřeva.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPoskytuje UV ochranu.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVsakuje a proniká do dřeva a stabilizuje jej.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaSnižuje vznik prasklin a jiných deformací způsobených vlhkostí a sluncem.

Nátěr na dřevo OWATROL AQUATHERM® má tyto vlastnosti

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVsakuje, proniká a stabilizuje dřevo za účelem sníženi škod způsobených vlhkosti a sluncem.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaMůže se aplikovat na nové nebo zvětrale dřevo.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPoskytuje matný vzhled zvýrazňující krásu dřeva.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaObsahuje vysoce kvalitní transoxide pigmenty pohlcující UV záření.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaZajišťuje dlouhotrvající finální nátěr.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaMá slabý zápach a rychle zasychá.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaJednoduše se nanáší a čisti mýdlem a vodou.

Produkt AQUATHERM® je vhodný na tyto druhy dřeva

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVhodný pro vnitřní i venkovní použití.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNa tvrdá dřeva: ipe, ironwood, mahagonové a teakové dřevo,.......
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNa měkká dřeva: borovice, modřín, cedr, smrk …...
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNa termicky upravená i tlakově impregnovaná dřeva.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPro vodorovné i svisle povrchy jako jsou podlahy, obložení, ploty a nábytek

Technické údaje přípravku AQUATHERM®

Vzhled: Matný
Typ pojiva: Akryl-alkydové
Typ ředidla: Voda
Měrná hmotnost: 1.01 ± 0.05
Forma: Kapalina
Obsah netěkavých látek: 11% ± 2
Bod vzplanutí: Nezařazen mezi hořlaviny
Skladovatelnost: min. 1 rok v originálním neotevřeném baleni
Velikost balení: 1l, 5l
Odstíny: Honey, Teak, Grafitově šedá
Doba schnutí: 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti. Pro terasy až do 48 hodin v závislosti na počasí
VOC: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 130g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 47 g/l.
BEZPEČNOST:
Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Může vyvolat alergickou reakci. Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary prachu. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Způsob přípravy povrchu při natírání dřeva přípravkem AQUATHERM®

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a předchozích nátěrů. Plísně ošetřit roztokem 50/50 bělidlo/voda. Vydrhnout povrch a nechat působit 10-15 minut a důkladně opláchnout. Po odstranění a očištění povrchu nechat dřevo 2-3 dny vyschnout nebo dokud dřevo před aplikaci finálního nátěru nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně. AQUATHERM® se může aplikovat pouze na hole nebo zvětralé dřevo nebo již dříve ošetřené nátěrem AQUATHERM®. Všechny ostatní nátěry MUSÍ byt zcela odstraněny. V případě nutnosti obrousit povrch po odstraněni nátěrů a očištění dřeva (smirkový papír zrno 80).

Nové dřevěné povrchy

Nové dřevo má povrch (velký obsah vody a vlastních přírodních látek), který zabraňuje penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru. Tento povrch by měl byt před aplikaci odstraněn, aby byl zajištěn účinek finálního nátěru. Ošetřit povrch čističem AQUANETT® a neutralizovat a připravit povrch přípravkem NET-TROL®*, případně obrousit povrch smirkovým papírem o hrubosti 80. Odstranit všechny volné dřevěné částice. Otestovat absorpční vlastnosti dřeva postříkáním povrchu vodou. Pokud se voda rychle vsákne, povrch je připraven pro finální nátěr.

Neošetřené zvětralé dřevo

Neošetřené dřevěné povrchy, které zvětrávaly déle než 6 měsíců by měly být důkladně očištěny neředěným přípravkem NET-TROL®*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty.

Již ošetřené povrchy (olejem)

Všechny oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikaci finálního nátěru AQUATHERM®.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnací proti vodě,....)

Všechny předchozí nátěry musí byt zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikaci finálního nátěru AQUATHERM®.

Jiné finální nátěry, např. dvousložkové, epoxidové pryskyřice,uretany,.......)

Pro další informace a rady kontaktujte naše technické odděleni.

Poznámka: Tvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. cedr, douglaska tisolista, teak, ipe... mohou po použiti přípravků AQUANETT®* a DILUNETT®* ztmavnout. Neutralizace přípravkem NET-TROL®* dřevo opět zesvětlí a vrátí dřevu jeho přirozený vzhled.

Bambusové povrchy

Pro normální bambusové povrchy, tj. přírodní bambus, který nebyl tepelně upraven, byste měli použít k odstranění předchozího oleje produkt AQUANETT® (tentokrát bez neutralizace produktem NET-TROL®). Pokud byl bambus tepelně zpracován, pak se tím změní celulózová struktura bambusu jako takového, doporučujeme provést nejprve test na malém vzorku s produktem AQUANETT®, protože by mohl bambus ztmavnout. Pokud bambus díky prostředku AQUANETT® ztmavne, měl by být použit následně NET-TROL®, který dřevo zesvětlí. V obou případech musí být bambus VELMI dobře opláchnut čerstvou čistou vodou. Pokud se jedná o hladký tepelně ošetřených bambusový povrch, může být povrch jen přebroušen (brusivo se zrnitostí 60 nebo 80).

Pomůcky pro nanášení přípravku AQUATHERM®

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaŠtětec: vysoce kvalitní synteticky štětec.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaValeček: synteticky tkaný povrch.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNástřik: 35-65 baru (507-942 psi); HVLP 25-50 baru (362-725 psi); nízký tlak 0.55-0.70 barů (8-10 psi).

Zásady správného použití přípravku AQUATHERM®

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNátěr je připraven k použití, neředit.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaDůkladně promíchat před a pravidelně během nanášeni.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPro jednotnost odstínu nátěru smíchat celý obsah všech balení která mají být nanesena na jakoukoliv natíranou plochu.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaZakryt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaAplikovat při teplotě +10 až + 30°C.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNenanášet v případě, že se v průběhu příštích 12 hodin očekává studené a nebo vlhké počasí.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVždy natírat celou délku podlahové desky nebo vodorovného obloženi až do logického konce, jako je okno, dveřní rám nebo konec podlahové desky.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaSvisle obložení by mělo být natíráno shora dolů.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNikdy neukončovat nanášeni uprostřed desky nebo stěny.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNikdy nenanášet na přímém slunci nebo na horké povrchy.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaJednotlivé nátěry nesmí mezi aplikacemi zaschnout- aplikovat nátěr AQUATHERM® systémem„mokry na mokry" (viz Aplikace).
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPo naneseni nástřikem vždy přetřít celou plochu štětcem nebo válečkem pro zlepšeni penetrace a jednotnosti odstínu.

Způsoby správné aplikace přípravku AQUATHERM®

Na řádně připravený povrch naneste dvě vydatné základní vrstvy finálního nátěru AQUATHERM® systémem „mokrý na mokrý“ – tzn. naneste první vydatnější vrstvu nátěru AQUATHERM® a nechejte ji vsakovat do dřeva. Jakmile zmizí vlhký vzhled první vrstvy nátěru a první vrstva se vsákne do dřeva (obvykle do 15-20 minut), naneste druhou vrstvu nátěru a nechejte ji znovu vsakovat do dřeva.

Pórovité a více savé povrchy mohou vyžadovat i další vrstvu nátěru, kterou je nutné aplikovat před zaschnutím předchozí vrstvy, max. 15-20 minut po aplikaci. Povrch je řádně a správně nasycen až ve chvíli, kdy již dále není schopen pojmout další nátěr. V tomto případě případná vlhká místa s přebytky nátěru rozetřete do max. 20 minut od nanesení poslední vrstvy nátěru, aby AQUATHERM® nezanechal na povrchu lesklá místa, popřípadě tato místa setřete savým materiálem. Obzvláště dbejte na to, aby se jednotlivé vrstvy nátěru AQUATHERMS®, nestaly suché na dotek nebo úplně nezaschly mezi jednotlivými vrstvami nátěru! Účinná ochrana finálního nátěru AQUATHERM® je vpenetrována do dřeva, nezůstává na jeho povrchu, proto nevytvářejte na povrchu film, který ovlivní účinek ochranného nátěru a může zapříčinit jeho loupání.

Vydatnost prostředku AQUATHERM®

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPrvotní nátěr: 5 m2 ve 2 vrstvách.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaÚdržba: 10-12 m2/l.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba nátěru přípravkem AQUATHERM®

Obecné pokyny

Údržba nastává v momentě, když ošetřené dřevo má šedý zvětralý vzhled nebo je značně vybledle. Před aplikaci udržovacího nátěru AQUATHERM® očistit celý povrch, včetně značně vybledlých nebo zvětralých oblasti, které zešedly, a to pomoci neředěného čističe NET-TROL®* Povrchy vystavené silnému slunečnímu záření, vlivu počasí či chození se opotřebuji rychleji než jiná místa. V těchto případech očistit zasažená místa neředěným čističem NET-TROL®* a aplikovat znovu nátěr AQUATHERM® dle výše zmíněných pokynů v sekci „Aplikace", který se smíchá s místy, která mají stále dobrou barvu. Velmi pórovité a silně zvětralé povrchy mohou vyžadovat druhou vrstvu, ta by se měla aplikovat dle instrukcí viz výše zmíněné sekce „Aplikace". Místa mající stále dobrou barvu nevyžadují opětovné ošetřeni.

Podlahy a jiné vodorovné povrchy

Většina podlah a vodorovných povrchů nevyžadují opakované každoroční ošetřeni. Jedna aplikace nátěru AQUATHERM® každý druhý rok bude dostatečná pro oživení přírodní krásy povrchu a pro zajištěni ochrany. Čištění pomoci čističe NET-TROL®* jednou za rok mezi jednotlivými ošetřeními za účelem odstranění špíny a nečistot, obnoví přírodní vzhled dřeva. Pro obecné znovu ošetřeni nasledovat pokyny v sekcích „Příprava povrchu" a „Aplikace".

Obloženi a jiné svisle povrchy

Obloženi a jiné svisle povrchy nevyžadují každoroční údržbu. Když nátěr AQUATHERM® nese známky opotřebení nebo zvětraní (šedne), pak je udržovací aplikace potřebná. Očistit povrch pomoci neředěného čističe NET-TROL®* a znovu ošetřit pomocí jediné aplikace nátěru AQUATHERM® dle pokynu ve výše uvedené sekci „Aplikace“, aby se nahradil materiál, který zvětral.

Způsob očištění nátěru AQUATHERM® z povrchu

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaMýdlem a vodou.

Jak správně skladovat přípravek AQUATHERM®

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při provádění nátěru na dřevo přípravkem AQUATHERM®, dbejte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNevdechovat výpary.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL AQUATHERMVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

owatrol aquathermowatrol aquadecks

Typ barvy barva
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Napsat recenzi

OWATROL AQUATHERM - nátěr na vodní bázi s UV ochranou

OWATROL AQUATHERM - nátěr na vodní bázi s UV ochranou

Jedná se o nový nátěr vyvinutý na základě původního nátěru OWATROL AQUADECKS®. Nový nátěr OWATROL AQUATHERM® byl doplněn o aditivum a během testování v letech 2019 až 2021 dosáhl lepšího výkonu než jeho předchůdce.

Nátěr OWATROL AQUATHERM® má stejný základ a je možné jej používat i jako udržovací nátěr pro plochy původně ošetřené nátěrem OWATROL AQUADECKS®.

OWATROL AQUATHERM® je penetrační a přilnavý finální nátěr na dřevo s UV ochranou, který poskytuje pružnou, dlouhotrvající bohatou matnou barvu pro všechny typy dřeva, včetně tvrdých exotických dřevin.

OWATROL AQUATHERM® vsakuje, proniká do dřeva a stabilizuje jej za účelem snížení vzniku prasklin, deformací a jiných poškozeni způsobených vlhkosti a sluncem. Obsahuje vysoce kvalitní transoxide pigmenty pohlcující UV záření.

OWATROL AQUATHERM® je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva:

- Měkké dřevo - (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva), smrk, modřín, borovice, cedr...

- Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi