Nátěr na dřevo na vodní bázi OWATROL AQUADECKS

OWATROL AQUADECKS - nátěr na vodní bázi s UV ochranou

OWATROL AQUADECKS® je penetrační a přilnavý finální nátěr na dřevo s UV ochranou, který poskytuje pružnou, dlouhotrvající bohatou matnou barvu pro všechny typy dřeva, včetně tvrdých exotických dřevin.

OWATROL AQUADECKS® vsakuje, proniká do dřeva a stabilizuje jej za účelem snížení vzniku prasklin, deformací a jiných poškozeni způsobených vlhkosti a sluncem. Obsahuje vysoce kvalitní transoxide pigmenty pohlcující UV záření.

OWATROL AQUADECKS® je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva:

- Měkké dřevo - (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva), smrk, modřín, borovice, cedr...

- Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Doprodej OWATROL AQUADECKS - nátěr na vodní bázi s UV ochranou
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -25% 800 Kč Cena s DPH: 600 Kč

OWATROL AQUADECKS je penetrační a přilnavý finální nátěr na dřevo

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaBohatá matná barva vhodná pro všechny typy dřeva.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPoskytuje UV ochranu.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVsakuje a proniká do dřeva a stabilizuje jej.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaSnižuje vznik prasklin a jiných deformací způsobených vlhkostí a sluncem.

Nátěr na dřevo OWATROL AQUADECKS má tyto vlastnosti

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVsakuje, proniká a stabilizuje dřevo za účelem sníženi škod způsobených vlhkosti a sluncem.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaMůže se aplikovat na nové nebo zvětrale dřevo.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPoskytuje matný vzhled zvýrazňující krásu dřeva.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaObsahuje vysoce kvalitní transoxide pigmenty pohlcující UV záření.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaZajišťuje dlouhotrvající finální nátěr.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaMá slabý zápach a rychle zasychá.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaJednoduše se nanáší a čisti mýdlem a vodou.

Produkt AQUADECKS je vhodný na tyto druhy dřeva

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVhodný pro vnitřní i venkovní použití.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNa tvrdá dřeva: ipe, ironwood, mahagonové a teakové dřevo atd.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNa měkká dřeva: borovice, modřín, cedr, smrk atd.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNa termicky upravená i tlakově impregnovaná dřeva.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPro vodorovné i svisle povrchy jako jsou podlahy, obložení, ploty a nábytek.

Technické údaje přípravku AQUADECKS

Vzhled: Matný
Typ pojiva: Akryl-alkydové
Typ ředidla: Voda
Měrná hmotnost: 1.01 ± 0.05
Forma: Kapalina
Obsah netěkavých látek: 11% ± 2
Bod vzplanutí: Nezařazen mezi hořlaviny
Skladovatelnost: min. 1 rok v originálním neotevřeném baleni
Velikost balení: 1l, 2.5l, 5l
Odstíny: Honey, Teak, Grafitově šedá, Starošedá, Padouk, Ebony
Doba schnutí: 4 hodiny v závislosti na teplotě a vlhkosti. Pro terasy až do 48 hodin v závislosti na počasí
VOC: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 130g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 47 g/l.
BEZPEČNOST:
Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Může vyvolat alergickou reakci. Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary prachu. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Způsob přípravy povrchu při natírání dřeva přípravkem AQUADECKS

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a předchozích nátěrů. Plísně ošetřit roztokem 50/50 bělidlo/voda. Vydrhnout povrch a nechat působit 10-15 minut a důkladně opláchnout. Po odstranění a očištění povrchu nechat dřevo 2-3 dny vyschnout nebo dokud dřevo před aplikaci finálního nátěru nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně. AQUADECKS® se může aplikovat pouze na hole nebo zvětralé dřevo nebo již dříve ošetřené nátěrem AQUADECKS® .Všechny ostatní nátěry MUSÍ byt zcela odstraněny. V případě nutnosti obrousit povrch po odstraněni nátěrů a očištění dřeva (smirkový papír zrno 80).

Nové dřevěné povrchy

Nové dřevo má povrch (velký obsah vody a vlastních přírodních látek), který zabraňuje penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru. Tento povrch by měl byt před aplikaci odstraněn, aby byl zajištěn účinek finálního nátěru. Ošetřit povrch čističem AQUANETT® a neutralizovat a připravit povrch přípravkem NET-TROL®, případně obrousit povrch smirkovým papírem o hrubosti 80. Odstranit všechny volné dřevěné částice. Otestovat absorpční vlastnosti dřeva postříkáním povrchu vodou. Pokud se voda rychle vsákne, povrch je připraven pro finální nátěr.

Neošetřené zvětralé dřevo

Neošetřené dřevěné povrchy, které zvětrávaly déle než 6 měsíců by měly být důkladně očištěny neředěným přípravkem NET-TROL®, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty.

Již ošetřené povrchy (olejem)

Všechny oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT® a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL® před aplikaci finálního nátěru AQUADECKS®.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnací proti vodě atd.)

Všechny předchozí nátěry musí byt zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT® a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL® před aplikaci finálního nátěru AQUADECKS®.

Jiné finální nátěry, např. dvousložkové, epoxidové pryskyřice,uretany atd.)

Tento druh nátěrů odstraňte pomocí odstraňovače DSP 800.

Poznámka: Tvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. cedr, douglaska tisolista, teak, ipe atd. mohou po použiti přípravků AQUANETT® a DILUNETT® ztmavnout. Neutralizace přípravkem NET-TROL® dřevo opět zesvětlí a vrátí dřevu jeho přirozený vzhled.

Bambusové povrchy

Pro normální bambusové povrchy, tj. přírodní bambus, který nebyl tepelně upraven, byste měli použít k odstranění předchozího oleje produkt AQUANETT® (tentokrát bez neutralizace produktem NET-TROL®).

Pokud byl bambus tepelně zpracován, pak se tím změní celulózová struktura bambusu jako takového, doporučujeme provést nejprve test na malém vzorku s produktem AQUANETT®, protože by mohl bambus ztmavnout. Pokud bambus díky prostředku AQUANETT® ztmavne, měl by být použit následně NET-TROL®, který  dřevo zesvětlí. V obou případech musí být bambus VELMI dobře opláchnut čerstvou čistou vodou. Pokud se jedná o hladký tepelně ošetřených bambusový povrch, může být povrch jen přebroušen (brusivo se zrnitostí 60 nebo 80).

Pomůcky pro nanášení přípravku AQUADECKS

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaŠtětec: vysoce kvalitní synteticky štětec.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaValeček: synteticky tkaný povrch.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNástřik: 35-65 baru (507-942 psi); HVLP 25-50 baru (362-725 psi); nízký tlak 0.55-0.70 barů (8-10 psi).

Zásady správného použití přípravku AQUADECKS

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNátěr je připraven k použití, neředit.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaDůkladně promíchat před a pravidelně během nanášeni.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPro jednotnost odstínu nátěru smíchat celý obsah všech balení která mají být nanesena na jakoukoliv natíranou plochu.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaZakryt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaAplikovat při teplotě +10 až + 30°C.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNenanášet v případě, že se v průběhu příštích 12 hodin očekává studené a nebo vlhké počasí.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVždy natírat celou délku podlahové desky nebo vodorovného obloženi až do logického konce, jako je okno, dveřní rám nebo konec podlahové desky.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaSvisle obložení by mělo být natíráno shora dolů.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNikdy neukončovat nanášeni uprostřed desky nebo stěny.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNikdy nenanášet na přímém slunci nebo na horké povrchy.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaJednotlivé nátěry nesmí mezi aplikacemi zaschnout- aplikovat nátěr AQUADECKS® systémem„mokry na mokry" (viz Aplikace).
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPo naneseni nástřikem vždy přetřít celou plochu štětcem nebo válečkem pro zlepšeni penetrace a jednotnosti odstínu.

Způsoby správné aplikace přípravku AQUADECKS

Na řádně připravený povrch naneste dvě vydatné základní vrstvy finálního nátěru AQUADECKS® systémem „mokrý na mokrý“ – tzn. naneste první vydatnější vrstvu nátěru AQUADECKS® a nechejte ji vsakovat do dřeva. Jakmile zmizí vlhký vzhled první vrstvy nátěru a první vrstva se vsákne do dřeva (obvykle do 15-20 minut), naneste druhou vrstvu nátěru a nechejte ji znovu vsakovat do dřeva. Pórovité a více savé povrchy mohou vyžadovat i další vrstvu nátěru, kterou je nutné aplikovat před zaschnutím předchozí vrstvy, max. 15-20 minut po aplikaci. Povrch je řádně a správně nasycen až ve chvíli, kdy již dále není schopen pojmout další nátěr. V tomto případě případná vlhká místa s přebytky nátěru rozetřete do max. 20 minut od nanesení poslední vrstvy nátěru, aby AQUADECKS® nezanechal na povrchu lesklá místa, popřípadě tato místa setřete savým materiálem. Obzvláště dbejte na to, aby se jednotlivé vrstvy nátěru AQUADECKS®, nestaly suché na dotek nebo úplně nezaschly mezi jednotlivými vrstvami nátěru! Účinná ochrana finálního nátěru AQUADECKS® je vpenetrována do dřeva, nezůstává na jeho povrchu, proto nevytvářejte na povrchu film, který ovlivní účinek ochranného nátěru a může zapříčinit jeho loupání.

Vydatnost prostředku AQUADECKS

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPrvotní nátěr: 5 m2 ve 2 vrstvách.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaÚdržba: 10-12 m2/l.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba nátěru přípravkem AQUADECKS

Obecné pokyny

Údržba nastává v momentě, když ošetřené dřevo má šedý zvětralý vzhled nebo je značně vybledle. Před aplikaci udržovacího nátěru AQUADECKS® očistit celý povrch, včetně značně vybledlých nebo zvětralých oblasti, které zešedly, a to pomoci neředěného čističe NET-TROL® Povrchy vystavené silnému slunečnímu záření, vlivu počasí či chození se opotřebuji rychleji než jiná místa. V těchto případech očistit zasažená místa neředěným čističem NET-TROL® a aplikovat znovu nátěr AQUADECKS® dle výše zmíněných pokynů v sekci „Aplikace", který se smíchá s místy, která mají stále dobrou barvu. Velmi pórovité a silně zvětralé povrchy mohou vyžadovat druhou vrstvu, ta by se měla aplikovat dle instrukcí viz výše zmíněné sekce „Aplikace". Místa mající stále dobrou barvu nevyžadují opětovné ošetřeni.

Podlahy a jiné vodorovné povrchy

Většina podlah a vodorovných povrchů nevyžadují opakované každoroční ošetřeni. Jedna aplikace nátěru AQUADECKS® každý druhý rok bude dostatečná pro oživení přírodní krásy povrchu a pro zajištěni ochrany. Čištění pomoci čističe NET-TROL® jednou za rok mezi jednotlivými ošetřeními za účelem odstranění špíny a nečistot, obnoví přírodní vzhled dřeva. Pro obecné znovu ošetřeni nasledovat pokyny v sekcích „Příprava povrchu" a „Aplikace".

Obloženi a jiné svisle povrchy

Obloženi a jiné svisle povrchy nevyžadují každoroční údržbu. Když nátěr AQUADECKS® nese známky opotřebení nebo zvětraní (šedne), pak je udržovací aplikace potřebná. Očistit povrch pomoci neředěného čističe NET-TROL® a znovu ošetřit pomocí jediné aplikace nátěru AQUADECKS® dle pokynu ve výše uvedené sekci „Aplikace“, aby se nahradil materiál, který zvětral.

Způsob očištění nátěru AQUADECKS z povrchu

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaMýdlem a vodou.

Jak správně skladovat přípravek AQUADECKS

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při provádění nátěru na dřevo přípravkem AQUADECKS, dbejte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNevdechovat výpary.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL AQUADECKSVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

owatrol aquadecksowatrol aquadecks

Typ barvy barva
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
07. 07. 2022

Použil jsem tento penetrační nátěr na finální úpravu renovovaného nábytku. Díky velmi dobré přilnavosti a bohaté matné barvy má nábytek nový, estetický vzhled. Jsem velice spokojený i s výběrem odstínu.

Známka 
27. 04. 2021

Poté, co mi bylo doporučeno použít Aquadecks na mou novou, 5 měsíců starou terasu, jsem ji vyčistil přípravkem Net-Trol a o několik dní později jsem teprve na ni nanesl Aquadecks Teak. Nejlepšího výsledku nátěru se mi povedlo dosáhnout velkou kulatou štětkou, váleček zanechával bublinky a navíc to šlo štětkou i rychle. Nedá se jinak, než doporučit každému, kdo dává přednost kvalitním produktům.

Známka 
15. 04. 2021

Na dřevěné lavičky v parku jsme aplikovali penetrační a finální nátěr Aquadecks od firmy Owatrol. Práce s tímto ekologickým prostředkem na vodní bázi byla snadná a spoléháme na UV ochranu. Doporučujeme.

Známka 
08. 09. 2020

Grafitově šedou barvu používám od loňského roku. Je to perfektní barva a má snadné použití, dobře vsakuje, proniká hluboko do dřeva a stabilizuje jej, navíc má UV ochranu, dřevo tak nemění barvu. Může se aplikovat na nové nebo i zvětrale dřevo, takže všechny dřevěné prvky postupně renovuji a dáván do moderního šedého odstínu, který si vybrala manželka. Určitě AQUADECKS a ostatní produkty Owatrol doporučuji, už jsem jich pár odzkoušel, vše s výbornými výsledky.

Známka 
05. 06. 2020

Neuvěřitelně snadná aplikace výrobku. Použil jsem pro nátěr zahradního nábytku v odstínu Teak, AQUADECKS kryje skvěle, jde o bohatou matnou barvu, je vhodná pro všechny typy dřeva a má menší spotřebu než se udává. Rád tento výrobek doporučím každému, kdo chce dobrý, snadno použitelný výrobek pro povrchovou úpravu dřeva.

Známka 
11. 05. 2020

Objednal jsem si nátěr v medové barvě pro obložení nové přístavby. Vypadá skvěle a opravdu dobře proniká do dřeva a dodává mu hladký, bohatý vzhled. Překvapilo mě, že po jednom nebo dvou dnech, kdy zcela vyschne, vypadá ještě lépe. Krytí je vynikající a lze ho koupit méně, než je uvedeno na produktovém listu. Vyzkoušel jsem i jiné známé značky a Owatrol se zdá být mnohem lepší jak v kvalitě povrchové úpravy, tak v penetraci dřeva. Velmi dobrý poměr ceny a kvality. Oceňuji opravdu vstřícný a nápomocný personál eshopu. Vřele doporučuji.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL AQUADECKS - nátěr na vodní bázi s UV ochranou

OWATROL AQUADECKS - nátěr na vodní bázi s UV ochranou

OWATROL AQUADECKS® je penetrační a přilnavý finální nátěr na dřevo s UV ochranou, který poskytuje pružnou, dlouhotrvající bohatou matnou barvu pro všechny typy dřeva, včetně tvrdých exotických dřevin.

OWATROL AQUADECKS® vsakuje, proniká do dřeva a stabilizuje jej za účelem snížení vzniku prasklin, deformací a jiných poškozeni způsobených vlhkosti a sluncem. Obsahuje vysoce kvalitní transoxide pigmenty pohlcující UV záření.

OWATROL AQUADECKS® je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva:

- Měkké dřevo - (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva), smrk, modřín, borovice, cedr...

- Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi