Finální penetrační olej na dřevo s UV ochranou OWATROL TEXTROL

OWATROL TEXTROL - finální olej na dřevo s UV ochranou

OWATROL TEXTROL® je penetrační olejový finální nátěr, který je určen k revitalizaci počasím ošlehaných, vyschlých teras a venkovního dřeva. OWATROL TEXTROL® obnovuje sytý teplý vzhled a krásu přírodního venkovního dřeva. Byl vyvinut k pronikaní hluboko do dřeva čímž ho chrání proti poškozeni vlhkostí a UV paprskům.

Poskytuje dřevu finální vrstvu odolnou proti plísním, která nepraská, neloupe se a neoprýskává. Po první aplikaci oleje OWATROL TEXTROL® dřevo ztmavne na sytou matnou barvu, a pak postupně zesvětlí v závislosti na intenzitě vystaveni slunci.

OWATROL TEXTROL® je určen pro venkovní použití. Lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy. Může být tónovaný univerzalním barvivem max.30 ml/l.

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL TEXTROL - Finální olej na dřevo s UV ochranou
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 762 Kč Cena s DPH: 686 Kč

Finální olej na dřevo OWATROL TEXTROL má tyto vlastnosti

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouChrání a zvýrazňuje přirozenou krásu venkovního dřeva.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouZajistí dřevu dlouhotrvající přírodní vzhled.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVýborně vsakuje do dřeva.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNetvoří na povrchu dřeva film a proto se neolupuje a neoprýskává.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouFinální nátěr je odolný plísním.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVelmi jednoduše se nanáší.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouJednoduše se udržuje – není nutno nátěr odstraňovat ani brousit.

Kde a k čemu použít finální olej na dřevo TEXTROL

Finální olej na dřevo OWATROL TEXTROL je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouK ošetření zvětralého venkovního dřeva včetně cedru, sekvoje a tlakem ošetřeného dřeva.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNa vodorovné a svisle povrchy jako jsou terasy, obklady, šindelové střechy, ploty, venkovní dřevěný nábytek....
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNepoužívat na sololit, překližky, včetně T1-11 nebo na dříve mořené, lakované nebo dříve natřené dřevo.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNepoužívat na čerstvě zpracované dřevo – dřevo nutno pro nátěr připravit.

Technické údaje přípravku TEXTROL

Vzhled: matný
Typ pojiva: Alkydové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Měrná hmotnost: 0,875 kg/I ±0,05 při 18°C
Hořlavina: nerelevantní
Obsah netěkavých látek: 31%±2% podle objemu
Bod vzplanutí: > 64°C
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l, 5l
Barva: čirý, zlatý dub, rustikální dub. Může být tónovaný univerzálním barvivem (max. 30 ml/1)
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě nebo vlhkosti
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:
Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 550 g/l
BEZPEČNOST:
Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci.  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. ŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku TEXTROL

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouŠtětec: Vysoce kvalitní synteticky mořidlový štětec.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVáleček: střední vlákno.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouStříkací pistole: .011-.015 tekutá špička / 700-800 psi nebo méně.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouZahradní postřikovač.

Zásady správného použití přípravku TEXTROL

Pro zjištění skutečného výsledného odstínu nátěru otestovat před začátkem aplikace vybraný odstín na malé ploše a nechat uschnout.

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouZakryt vše, co nemá byt natřeno, včetně rostlin a keřů.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNanášet při teplotě od +5°C do +35°C.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNenanášet v případě, že se během 24 až 48 hodin předpokládá studené a nebo vlhké počasí.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouDůkladně promíchat produkt před í v průběhu práce. Neředit.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVždy natírat celou délku podlahové desky nebo vodorovného obložení až do logického konce, jako je okno nebo dveřní rám.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNikdy nepřerušujte nátěr uprostřed natírané desky nebo plochy.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouSvisle obložení natírejte od shora dolu.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouJednotlivé nátěry nesmí mezi aplikacemi zaschnout – olej TEXTROL® aplikujte systémem "mokry na mokry".
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouPo nanášení nástřikem vždy přetřít celou plochu štětcem nebo válečkem pro zlepšení penetrace a jednotnosti odstínu.

Příprava povrchu před aplikací finálního oleje na dřevo TEXTROL

Nové dřevěné povrchy

Nové dřevo má tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru. Pro řádnou přípravu povrchu před aplikací finálního nátěru olejem TEXTROL® a minimalizaci štěpení, bobtnání, deformací a praskání dřeva vlivem vystaveni slunci, ošetřit nové dřevo přípravkem SEASONITE® a nechat dřevo zvětrat min 6 - 12 měsíců.

Zvětralé dřevěné povrchy

Povrchy musí být zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísní. Plísně ošetřit roztokem bělidla a vody v poměru 1:3. Povrch vydrhnout roztokem a nechat působit 10-15 minut, poté důkladně opláchnout. Zvětralé dřevěné povrchy by měly být důkladně očištěny neředěným přípravkem NET-TROL®*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty.. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

Olejem ošetřené povrchy

TEXTROL® se může aplikovat pouze na holé dřevěné povrchy nebo na zvětralé dřevo, které bylo již dříve ošetřeno olejem TEXTROL®. Všechny jiné oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikaci finálního nátěru olejem TEXTROL®. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnací proti vodě,....)

TEXTROL® se může aplikovat pouze na holé dřevěné povrchy nebo na zvětralé dřevo, které bylo již dříve ošetřeno olejem TEXTROL®. Všechny předchozí nátěry musí byt zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikaci finálního nátěru olejem TEXTROL®. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

Aplikace přípravku TEXTROL

Připravte povrch dle pokynů v sekci „Příprava povrchu". Před použitím olej TEXTROL® dobře protřepat nebo zamíchat. Naneste první vrstvu oleje TEXTROL® a nechejte proniknout do dřeva (15-30 minut). Naneste druhou vrstvu a nechat 15-30 minut vsakovat. Dle potřeby tento postup opakujte dokud není dřevo nasyceno, tj. nepřijímá již více oleje. Nenechte olej TEXTROL® zaschnout na dotek mezi jednotlivými nátěry. Jakmile je dřevo nasyceno, přebytek oleje, který nevsákl do dřeva rozetřete štětcem nebo setřete, aby se předešlo vytvoření lesklých skvrn.

POZNAMKA: Olej TEXTROL® není nátěr, který vytváří na povrchu film, jeho místo je ve dřevu. Olej TEXTROL® chrání dřevo zevnitř a poskytuje mu sytý matný vzhled.

Vydatnost přípravku TEXTROL

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouPrvní nátěr: 5 m2/l ve 2 vrstvách.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouÚdržba povrchu: 10 - 12m2/l.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného olejem TEXTROL

Terasy a jiné vodorovné povrchy

Většina teras a vodorovných povrchu vyžaduje pouze údržbovou vrstvu oleje TEXTROL® každý druhy rok. Jedna vrstva oleje TEXTROL® každý druhy rok je dostačující k obnovení přírodní krásy teras/vertikálních povrchů a k zajištění dostatečné ochrany. Odstranění špíny a nečistot pomoci pravidelného čištění přípravkem NET-TROL®* mezi jednotlivými nátěry obnoví zašlý vzhled dřeva.

Obložení a další svislé povrchy

Většina obložení a svislých povrchů bude vyžadovat pouze opravné aplikace olejem TEXTROL®. Pokud místa ošetřená olejem TEXTROL® zešednou, očistěte je přípravkem NET-TROL®* a aplikujte jednu vrstvu oleje TEXTROL® pro nahrazeni materiálu, který zvětral. Plochy, které si udržují dobrou barvu, nevyžadují udržovací vrstvu. Značně zvětraná místa mohou vyžadovat i druhou vrstvu oleje TEXTROL®* (naneste druhou vrstvu jakmile první vrstva vsákne do dřeva).

Silně namáhané plochy

Povrchy se zvýšeným provozem a plochy vystavené působení slunce a počasí se opotřebují rychleji než jiné plochy. V těchto případech očistit postižená místa přípravkem NET-TROL®* a natřít olejem TEXTROL®. Pokud je potřeba nátěr prolnout s místy, která mají stále dobrou barvu. Místa mající dobrou barvu nepotřebují udržovací vrstvu oleje TEXTROL®.

Čištění přípravku TEXTROL po jeho použití

Očistit všechny nezaschle nástroje a vybavení lakovým benzínem. Pokud olej již zaschnl, odstraňte ho odstraňovačem barvy DILUNETT®*. POZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. Nasákle olejem TEXTROL® se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Proto před vyhozením spolu s domovním odpadem musí byt hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku TEXTROL

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouZbytek oleje TEXTROL® by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku TEXTROL, dodržujte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNevdechovat výpary.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

Ochrana dřevostaveb před UV zářením - OWATROL TEXTROLOWATROL TEXTROL - Finální olej na dřevo s UV ochranou

Typ barvy olej
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
06. 07. 2022

Byl jsem opravdu překvapen vynikajícími výsledky, které mi olej Textrol poskytl. Můj nábytek byl bohužel mnoho let zanedbaný a zvětralý. Nyní vypadá stejně dobře jako v den, kdy jsem ho koupil. Úžasné!
Při plánování dalšího projektu určitě prozkoumám celý sortiment výrobků Owatrol. Pokud si natírání i ošetřování dřevěných obkladů i pergoly budu dělat sám, díky produktům Owatrol dosáhnu profesionálních výsledků a vyšší kvalita produktů se stane výhodou, navíc ušetřím za práci natěrače!

Známka 
26. 07. 2020

Ano, Textrol odvedl fantastickou práci, byl jsem připraven na to, že po 12 letech terasového nábytku venku - doslova - vystavených živlům - větru, dešti, sněhu, prostě všemu(!), budou některé jeho části již nerestaurovatelné. Bylo to neuvěřitelné, ale nádherně se obnovil a sestava je jako nová, použil jsem odstín Rustikální. Krásně se zvýraznilo dřevo a odpuzuje vodu i vlhkost a dobře tak vše chrání.

Známka 
08. 06. 2020

Pro renovaci staršího, počasím zkoušeného altánu jsme použili penetrační olejový finální nátěr, jak píšou na webu. Po aplikaci tohoto nátěru vynikla opět krása našeho staršího altánu. Nyní se cítíme v altánu, jako bychom ho právě postavili. Děkujeme a určitě doporučujeme.

Známka 
08. 09. 2019

Je to bezpochyby nejlepší výrobek na dřevěné výrobky, ujistěte se, že je dřevo čisté podle návodu, vsákne se a mírně zvýrazní jeho kresbu. Dvě vrstvy nátěru na mé terase a déšť na ní stojí jako na čerstvě navoskovaném autě. Snadno použitelný výrobek, který mi přinesl skvělé výsledky. Pro nátěr jsem vybral teplý odstín Zlatého dubu.
Byl jsem překvapen jak perfektního výsledku jsem s Owatrolem TEXTROL dosáhl.

Známka 
14. 05. 2017

Textrol používám již mnoho let a jsem přesvědčen, že z hlediska ochrany, vzhledu a povrchové úpravy se mu nic nevyrovná. Některé dřevěné obkladové palubky, terasový nábytek a další prvky na zahradě jsou staré více než deset let a rodina a přátelé žasnou, jak dobře stále vypadají. Velmi snadno se nanáší štětcem a ještě snadněji válečkem, vše co je nové natírám dvěma vrstvami. Úžasná věc, olej doporučuji.

Známka 

Právě jsem se přestěhoval do nového domu s velmi zvětralou a šedou terasou.
Museli jsme vyměnit několik polámaných prken - a tak jsme použili Aquanett, pak Netrol a nakonec Textrol. Terasa z masivu teď vypadá skvěle. Textrol jsem použil v odstínu Rustic, má sytou barvu, která se mi opravdu líbí, a nejlépe ze všeho je, že vyměněná prkna s ní dokonale splývají. S konečným výsledkem jsem velmi spokojen. Uvidím ještě jak dlouho terasa vydrží vypadat tak skvěle.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL TEXTROL - finální olej na dřevo s UV ochranou

OWATROL TEXTROL - finální olej na dřevo s UV ochranou

OWATROL TEXTROL® je penetrační olejový finální nátěr, který je určen k revitalizaci počasím ošlehaných, vyschlých teras a venkovního dřeva. OWATROL TEXTROL® obnovuje sytý teplý vzhled a krásu přírodního venkovního dřeva. Byl vyvinut k pronikaní hluboko do dřeva čímž ho chrání proti poškozeni vlhkostí a UV paprskům.

Poskytuje dřevu finální vrstvu odolnou proti plísním, která nepraská, neloupe se a neoprýskává. Po první aplikaci oleje OWATROL TEXTROL® dřevo ztmavne na sytou matnou barvu, a pak postupně zesvětlí v závislosti na intenzitě vystaveni slunci.

OWATROL TEXTROL® je určen pro venkovní použití. Lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy. Může být tónovaný univerzalním barvivem max.30 ml/l.

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi