Saturační a konzervační olej na dřevo OWATROL DEKS OLJE D.1

OWATROL DEKS OLJE D.1 - saturační a konzervační olej

OWATROL DEKS OLJE® D.1 je olej, který nasákne do dřeva, doslova dřevo nasytí a nahradí již vyprchaný přírodní olej obsažený ve dřevě. Vytlačuje vlhkost a vzduch, vyplňuje póry dřeva olejem, obohacuje a stabilizuje dřevo za účelem poskytnutí dlouhotrvající ochrany interierového i exteriérového dřeva.

Průhledný olej OWATROL DEKS OLJE® D.1 netvoří film a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Zároveň je velmi jednoduchý na údržbu, nevyžaduje broušení ani odstraňování.

OWATROL DEKS OLJE® D.1 je vhodný pro silná, hutná, mastná a težce impregnovatelná dřeva. Je ideální pro majitele lodí, je aplikovatelný nad i pod čarou ponoru. Je skvělý základový nátěr pro tradiční jednosložkové lodní a dekorativní nátěry. Aplikuje se na lodě – trupy, portály, vnější úpravy, lodní můstek atd.

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 1-4 m2/1 litr. Údržba povrchu 8-12 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DEKS OLJE D.1 - Saturační a konzervační olej s UV ochranou
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 750 Kč Cena s DPH: 675 Kč

Saturační a konzervační olej OWATROL DEKS OLJE® D.1 má tyto vlastnosti

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVhodný pro silná, hutná, mastná a těžce impregnovatelná dřeva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPronikáním hluboko do pórů dřeva vytlačuje vlhkost a vzduch.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoChrání dřevo před vlhkostí a jejími účinky.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoJe průhledný a udržuje přírodní vzhled dřeva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoOlej vytváří přírodní matný a hladký finální nátěr (vysoce lesklou finální vrstvu povrchu lze vytvořit nátěrem DEKS OLJE® D.2).
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoOlej chrání dřevo zevnitř a proto netvoří na povrchu film, neolupuje a neoprýskává.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPovrch lze velmi jednoduše udržovat, není nutné žádné odstraňovaní či broušeni.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoIdeální pro majitele lodí, je aplikovatelný nad i pod čárou ponoru.

Kde a k čemu použít saturační a konzervační olej DEKS OLJE D.1 

Saturační a konzervační olej OWATROL DEKS OLJE D.1 je určen pro vnitřní i venkovní použití.

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoTvrdá a tropická dřeva - dub, kaštan, jasan, teak, ipe, mahagon, bangkirai, ...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoMěkka dřeva - borovice, modřin, smrk,...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVenkovní použití - terasy, zahradní nábytek, okna, dveře, ploty...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVnitřní použití - podlahy, obloženi, schody, truhlářské prvky...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPoužití na lodě - trupy, portály, vnější úpravy, lodní můstek,...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoSkvěly základní nátěr pro tradiční jednosložkové lodní a dekorativní nátěry.

Technické údaje přípravku DEKS OLJE D.1

Vzhled: matný
Typ pojiva: alkyd - uretanové pryskyřice
Typ ředidla: ředidlo
Viskozita: kapalina
Měrná hmotnost (při 20°C): 0,850 ± 0.05
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 27% ± 2
Bod vzplanutí: > 60°C
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném baleni
Velikost baleni: 1l, 2.5l, 10l
Barva: jantarová
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
Doba aktivace před použitím nebo před aplikaci finálního nátěru DEKS OLJE D.2*: 3 dny
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 628 g/l
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS08
Uhlovodíky, Chloralkany, Alkan, Isoalkany, Cyklická sloučenina, <2% Aromatický uhlovodík.Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrtelné následky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary.  Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / … NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku DEKS OLJE D.1

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPrvní nátěr: štětec, váleček.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoÚdržba: štětec, váleček, zahradní postřikovač.

Zásady správného použití přípravku DEKS OLJE D.1

Zakryjte všechny plochy, které chcete ochránit. Olej DEKS OLJE®D.1 nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy. Po nanesení olej DEKS OLJE®D.1 nástřikem, vždy ještě použijte štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace nátěru a jednotnosti pokryti.

Příprava povrchu při konzervaci dřeva olejem DEKS OLJE D.1

Povrchy musí byt zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a předchozích nátěrů. Plísně ošetřete roztokem 50/50 bělidlo/voda. Povrch vydrhněte roztokem a nechejte působit 10-15 minut, důkladně opláchněte. Po odstranění a očištění, nechejte dřevo vyschnout 2-3 dny nebo dokud dřevo před aplikaci finálního nátěru nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně. DEKS OLJE® D.1 se může aplikovat pouze na nové dřevěné povrchy, nebo na dřevěné povrchy, které byly již dříve ošetřeny DEKS OLJE® D.1. Všechny ostatní nátěry musí byt zcela a důkladně odstraněny. V případě nutnosti po očištění dřeva povrch obrousit smirkovým papírem velikosti zrna 80 nebo 100.

Nové dřevěné povrchy

Nové dřevo má tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru. Tento povrch by měl byt před aplikaci oleje DEKS OLJE®D.1 odstraněn, aby byl zajištěn účinek finálního nátěru.

Dřevo v interiéru

Povrch obrousit smirkovým papírem o velikosti zrna 100, aby došlo k otevření pórů dřeva, povrch oprášit a odmastit denaturovaným lihem.

Dřevo v exteriéru

Povrch ošetřete pomocí přípravku AQUANETT®, neutralizovat a otevřít póry dřeva přípravkem NET-TROL®. Případně povrch obrousit smirkovým papírem velikosti zrna 80, povrch oprášit a odmastit denaturovaným lihem. Iroko, padouk: viz. sekce „Omezeni".

Již ošetřené povrchy (olejem)

Všechny předchozí oleje musí být zcela a důkladně  odstraněny pomocí čističe AQUANETT® a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL® před aplikaci oleje DEKS OLJE®D.1.

Již ošetřené povrchy (barvou, lazurou, mořidlem, lakem atd.)

Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně  odstraněny pomocí odstraňovače nátěru DILUNETT® a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL® před aplikaci oleje DEKS OLJE® D.1.

Jiné povrchové úpravy (2 složkové nátěry, epoxid, uretan)

Všechny předchozí nátěry odstraňte pomocí odstraňovače DSP 800®. Povrch opláchněte teplou vodou, benzínem, acetonem nebo mechanickým osmirkováním.

POZNÁMKA: 

Tvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. cedr, douglaska tisolista, teak, ipe... mohou po použiti přípravků AQUANETT® a DILUNETT® ztmavnout. Neutralizace přípravkem NET-TROL® dřevo opět zesvětlí a vrátí dřevu jeho přirozený vzhled.

Aplikace přípravku DEKS OLJE D.1

NEŘEDIT, PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ. Tajemství oleje DEKS OLJE® D.1 spočívá v jeho schopnosti hluboko vsakovat do dřevěného povrchu za účelem vytvořeni dokonalého matného a hladkého finálního nátěru po zaschnutí. Olej DEKS OLJE® D.1 se nanáší způsobem „mokrý na mokrý“, proto plochu určenou k nátěru olejem DEKS OLJE® D.1 rozdělte na oblasti, které ošetříte asi do 15 minut. Nátěr „mokrý na mokrý“ znamená, jakmile první vrstva vsákne do dřevěného povrchu (obvykle za 15-30 minut), naneste druhou vrstvu, dokud není dosaženo úplného nasáknutí dřeva. Počet potřebných aplikaci záleží na dřevu. NENECHTE olej DEKS OLJE® D.1 mezi jednotlivými nátěry uschnout. Poslední vrstvu nechejte působit 30 minut, poté otřete povrch hadrem namočeným v oleji DEKS OLJE® D.1 vyždímaným tak, aby zůstal vlhky na dotek. Tímto způsobem odstraníte přebytečný olej a zabráníte vzniku mokrých skvrn. Je důležité, aby byl olej DEKS OLJE® D.1 aplikován během jednoho dne. Olej DEKS OLJE® D.1 musí zůstat „aktivním", což je docíleno natíráním způsobem „mokrý na mokrý“ a nepřetržitým přetíráním dané plochy. Tento způsob nanášení usnadňuje a pomáhá k dosažení maximálního nasycení ošetřené plochy. Olej DEKS OLJE® D.1 má vysokou schopnost penetrace, protože jeho místo je uvnitř dřeva a ne na jeho povrchu. Před vyplutím lodi nebo před další aplikací olejem DEKS OLJE® D.2 nechejte olej DEKS OLJE® D.1 po dobu 3 dnů dobře zaschnout. Při nanášení oleje DEKS OLJE® D.1 má teplota velmi malý vliv.

Vydatnost přípravku DEKS OLJE D.1

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPrvní nátěr: 1-4m2/litr
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoÚdržba povrchu: 8-12m2/litr
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného olejem DEKS OLJE D.1

Pravidelné čištění pomoci přípravku NET-TROL® pomůže udržet vzhled povrchu ošetřeného olejem DEKS OLJE® D.1. Vlivem působeni UV záření olej DEKS OLJE® D.1 časem postupně zesvětlí. Když dřevo zesvětlí na světle šedou barvu, je na čase provést údržbovou aplikaci. Povrch očistěte pomocí čističe NET-TROL® a nechejte dřevo vyschnout minimálně 2-3 dny. Aplikujte DEKS OLJE® D.1 dokud není dřevo opět nasyceno a finální nátěr není obnoven, obvykle stačí 1-2 nátěry.

Omezení připravku DEKS OLJE D.1

Taniny a přírodní oleje ve dřevě jako je Iroko brání nasáknutí oleje DEKS OLJ® D.1 a schnutí nátěru. Tyto druhy dřeva musí být důkladně připraveny pomocí čističe AQUANETT® k vytažení a odstranění přebytečných tanin a následná neutralizace povrchu prostředkem NET-TROL® pro obnovení barvy dřeva nebo ponechány zvětrávání po dobu 12 měsíců před aplikaci oleje DEKS OLJE® D.1. Pokud použití čističe AQUANETT® není možné, pak by mělo být Iroko velmi dobře obroušeno smirkovým papírem o velikosti zrna 60 nebo 80, aby byly otevřený póry dřeva a odstraněna glazura. Poté povrch oprášit a umýt denaturovaným lihem, dokud dřevo nezačne blednout. 

PŘEKLIŽKY:

Kontaktujte nás nebo si přečtěte informace samostatného dokumentu u produktu DEKS OLJE® D.1 v sekci “Ke stažení”. Pro velkou saturační schopnost DEKS OLJE® D.1 a s tím související možnou vysokou spotřebu oleje DEKS OLJE® D.1 se nedoporučuje používat na termicky upravované dřevo.

TMELY:

Olej DEKS OLJE®D.1 může změkčit některé tmely. Stejně jako u jiných produktu před aplikací DEKS OLJE® D.1 důrazně doporučujeme nejprve vyzkoušet na malé ploše, aby byla zajištěna kompatibilita.

DEKS OLJE®D.1 bude nebo nebude mít vliv na tyto druhy těsnění: 

D.1 nebude mít vliv na dvousložkové tmely, ty jsou obecně založeny na polysulfidu.

D.1 nebude mít vliv na tmely, které jsou na bázi silikonu nebo akrylu.

D.1 bude mít vliv na některé tmely jednosložkové polyuretanové, jako jsou Sikaflex A1, FC a D1.

D.1 změkčí všechny tmely na bázi bitumenu.

Na modernější polyuretanové tmely např. Sikaflex 290DC by D.1 neměl mít vliv. U těchto typů tmelů je důležité, před aplikací D.1 aby byly plně vytvrzené. Doporučená doba pro vytvrzení je minimálně 10 týdnů.

Čištění přípravku DEKS OLJE D.1 po jeho použití

Všechny aplikační nástroje na kterém je nezaschlý olej DEKS OLJE® D.1 očistěte v lakovém benzinu. Pokud již olej DEKS OLJE® D.1 zaschnul, použijte odstraňovač nátěrů. Okamžitě utřete jakékoliv kapky či ztečeny olej hadrem namočeným v lakovém benzinu. Zaschlý olej DEKS OLJE® D.1 může být odstraněn pomocí odstraňovače DILUNETT®. Skladovat a udržovat vybaveni dle pokynů výrobce. 

POZNÁMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasákle olejem DEKS OLJE® D.1 se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku DEKS OLJE D.1

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoZbytek oleje DEKS OLJE®D.1 by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku DEKS OLJE D.1, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoNevdechovat výpary.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

Saturační a konzervační olej s UV ochranou - ochrana dřevěné terasyOchrana dřevěné podlahy bazénu - Saturační a konzervační olej s UV ochranou

Typ barvy olej
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
31. 01. 2022

Pro nátěr dřevěného mola na přehradě jsem vybral tento osvědčený konzervační olej a protože mi část oleje z 2,5 l zůstala, vyrobil jsem ještě 2 menší, jednoduché lavičky a natřel i ty. Molo i lavičky, které jsem umístil u vody nejen skvěle vypadají, ale jsou před vodou a vlhkostí dobře chráněné a já mám snad na dlouho s údržbou vystaráno. Určitě produkt doporučuji.

Známka 
31. 01. 2022

V naší truhlárně používáme mnoho různých olejů a tento patří k těm nejlepším. Používáme ho například pro výrobu kastlových oken z tvrdého dřeva, přičemž dřevu olej poskytuje bohatou ochranu a krásnou kresbu dřeva po dlouhou dobu. Poprvé jsme tento produkt použili asi před 4 lety na jiné okenní zakázce pro rekonstruovanou chalupu v Karlové studánce, když jsem je před 2 týdny znovu viděl, vypadaly stále úžasně.
Dále používáme EKS OLJE® D.1 pro nátěry podlahy, obloženi, schodů. Venku na zábradlí balkónu a teras, dveře i okna, plotovky. Olej vytváří přírodní matný a hladký finální nátěr.

Známka 
27. 08. 2020

Vlastním malou dřevěnou loď, která potřebuje pravidelnou údržbu a ošetření. Pro tyto účely používám jen konzervační olej Deks Olje D.1 od firmy Owatrol, který má velmi dobré vlastnosti pod i nad čárou ponoru. Pro část nad čárou ponoru jsem použil jako finální nátěr přípravek Deck Olje D.2. Pro mou loď neznám nic lepšího. Doporučuje osobní zkušenost.

Známka 
30. 11. 2019

Na mé deset let staré lodi jsem odstranil starý olej a špínu pomocí ekologického čističe OWATROL AQUANETT® a poté aplikoval Deka Olje 1. Ten je mnohem lepší než jakýkoli jiný olej - je velmi jemný olej, pronikne hluboko do dřeva a vytlačí tak z něho případnou vlhkost, ne jen ho obalí. Snadno se nanáší, po zaschnutí jsem venkovní stěny lodi natřel Deka Olje 2, ten má finální vysoký lesk, což jsem právě pro svou loď chtěl. Aplikoval jsem nad i pod čárou ponoru. Loď je zase krásná a na dlouho ošetřena.


Známka 
21. 09. 2018

Skvělý výrobek! Splňuje vše, co je uvedeno na obalu, a ještě víc. Snadno se nanáší a povrchová matná úprava je nádherná. Balkonové zábradlí vypadá skvěle. Nemůžu se dočkat slušnějšího počasí, abych mohl připravit a natřít ještě před letní sezónou balkonovou podlahu z tvrdého dřeva.

Známka 
06. 05. 2017

Aplikace konzervačního prostředku Olje D.1 na přístavní molo změnila jeho estetický vzhled. Molo dostalo nový nádech. S prostředkem jsem nadmíru spokojený.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL DEKS OLJE D.1 - saturační a konzervační olej

OWATROL DEKS OLJE D.1 - saturační a konzervační olej

OWATROL DEKS OLJE® D.1 je olej, který nasákne do dřeva, doslova dřevo nasytí a nahradí již vyprchaný přírodní olej obsažený ve dřevě. Vytlačuje vlhkost a vzduch, vyplňuje póry dřeva olejem, obohacuje a stabilizuje dřevo za účelem poskytnutí dlouhotrvající ochrany interierového i exteriérového dřeva.

Průhledný olej OWATROL DEKS OLJE® D.1 netvoří film a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Zároveň je velmi jednoduchý na údržbu, nevyžaduje broušení ani odstraňování.

OWATROL DEKS OLJE® D.1 je vhodný pro silná, hutná, mastná a težce impregnovatelná dřeva. Je ideální pro majitele lodí, je aplikovatelný nad i pod čarou ponoru. Je skvělý základový nátěr pro tradiční jednosložkové lodní a dekorativní nátěry. Aplikuje se na lodě – trupy, portály, vnější úpravy, lodní můstek atd.

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 1-4 m2/1 litr. Údržba povrchu 8-12 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi