Odstraňovač starých nátěrů, barev a laků OWATROL PREPDECK

OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK® je vysoce kvalitní odstraňovač nátěrů/čistič určený pro odstranění starých, tuhých a čirých mořidel a dalších finálních nátěrů ze dřeva. Jako zředěný je silným čističem, který odstraňuje špínu a jiné povrchové nečistoty. Zlepšuje nasákavost a přilnutí finálního nátěru. Z povrchu nového dřeva odstraňuje značky, razítka kvality.

OWATROL PREPDECK® je vhodný pro použití na všechny druhy venkovního dřeva (tlakově i tepelně ošetřené dřevo, borovice, teak, iroko, bangkirai). Je ideální pro venkovní dřevěné povrchy které vyžadují očištění (zahradní nábytek, podlahy, obložení).

Po použití prostředku OWATROL PREPDECK® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

OMEZENÍ: OWATROL PREPDECK® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na hliník, může ho poškodit.

Vydatnost neředěného prostředku je 3-4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu. 

Více informací
Snížená cena! OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič
Kalkulátor spotřeby
style="display: none;"

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 722 Kč Cena s DPH: 650 Kč

Odstraňovač/čistič nátěrů PREPDECK má tyto vlastnosti

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje staré nátěry z venkovního dřeva, včetně 100 % akrylových nátěrů.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůČistí zvětralé dřevo.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje značky, razítka kvality z nového dřeva.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZlepšuje penetraci finálního nátěrů na nové dřevo.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůLze použít neředěný nebo zředěný.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů3 výrobky v jednom.

Kde a k čemu použít odstraňovač/čistič nátěrů PREPDECK

Odstraňova/čistič nátěrů OWATROL PREPDECK je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje laky, mořidla, barvy...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVhodný pro použití na všechny druhy venkovního dřeva:
 •       Měkké dřevo - tlakově i tepelně ošetřené dřevo, smrk, modřín, borovice, cedr... 
 •       Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůIdeální pro venkovní dřevěné povrchy které vyžadují očištění…. zahradní nábytek, podlahy, obložení..
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVýborné vlastnosti na vodorovných i svislých površích.

** Viz. „Omezení"

Technické údaje přípravku PREPDECK

Biologická rozložitelnost:
Snadno biologicky rozložitelný. Číslo certifikátu: OECD 301F.
Viskozita:
Tekutá kapalina
Měrná hmotnost (při 20°C):
1,05±0,05.
Fyzikální stav: Kapalina
Bod vzplanutí: Nezařazen mezi hořlaviny.
Skladovatelnost: 18 měsíců v originální neotevřené nádobě
Velikost nádoby: 1l, 2.5l
Vzhled: žlutohnědá nebo jantarová
VOC – obsah těkavých organických sloučenin: Není k dispozici.

Pomůcky pro nanášení přípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSyntetický štětec.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSyntetický rýžák.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVáleček se syntetickým povrchem.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZahradní postřikovač.

Zásady správného použití přípravku PREPDECK

Vždy provést předběžný test pro určeni kontaktní doby potřebné pro odstranění původních nátěrů. Používat chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a oděv. Tvrdá dřeva včetně exotických dřevin a dřevin bohatých na tániny (cedr, dub, teak, ipe…) mohou po použití produktu PREPDECK® ztmavnout. Tam, kde PREPDECK® způsobil ztmavnutí dřeva, před  použitím produktu NET-TROL® nebo použití zředěného bělícího roztoku NENECHTE PREPDECK® zaschnout. (viz. “Po odstranění/čištění”).

Zakryjte vše, co nemá byt odstraňovačem PREPDECK® zasaženo, včetně rostlin a keřů a všech hlinikových povrchů.

Nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.

Odstraňovač PREPDECK® nenechejte na povrchu zaschnout a pokud zaschne, navlhčete celý povrch vodou z rozprašovače.

Kontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovač PREPDECK® na dubové a kaštanové dřevo.

Příprava povrchu před použitím přípravku PREPDECK

Odstranit volnou a odlupující se barvu. Vykartáčovat jakékoliv fyzické povrchové znečištění, např. mech, špínu obecně, atd.

Ředění přípravku PREPDECK

Pro odstranění starých nátěrů a razítek kvality použíjte PREPDECK® neředěný. Pro odstranění přírodního lesklého povlaku přidat 1 díl PREPDECK® na 4 díly vody kromě použití pro Ipe, pro Ipe přidat 1 díl PREPDECK® na 1 díl vody. Pro čištění ředit od 1 dílu PREPDECK® na 20 dílů vody, v závislosti na stavu povrchu.

Aplikace přípravku PREPDECK

Výrobek důkladně protřepat nebo promíchat před a v průběhu nanášení včetně zředěných roztoků. PREPDECK® použít tak, jak je nebo zředěný dle „Ředění“ viz. výše.

Po odstranění a očištění vodou, musí být vždy všechny pórovité povrchy ošetřeny čističem OWATROL NET-TROL®, dokud jsou povrchy ještě mokré, aby došlo k jejich neutralizaci. K čištění povrchu nepoužívejte drátěný kartáč.

U velkých ploch pracujte po částech, aby se předešlo nadměrnému ztmavnutí dřeva.

Před aplikaci zvoleného finálního nátěru nechejte očištěné dřevo vyschnout 2 - 3 dny nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na obsah vlhkosti požadované vybraným finálním nátěrem.

Test:

Aplikujte rovnoměrnou vrstvu produktů PREPDECK® a nechte působit 10 minut. Vyčistěte povrch aby jste zjistili zda jsou nečistoty odstraněny. Pokud nebyly veškeré nečistoty odstraněny, opakujte tento test za 5 minut. V testu pokračujte maximálně 30 minut. Pokud je povrch řádně očištěn a připraven, můžete pokračovat v další činnosti.

Odstranění a čištění:

U velkých ploch pracujte po částech, které mohou být dokončeny za 15-30 minut. Aplikujte PREPDECK® na plochu, která má být vyčištěna nebo ze které má být odstraněn nátěr a nechejte působit.

Po určité době na malé ploše otestujte pomocí nylonového kartáče, zda lze nátěr nebo špínu odstranit. Pokud lze špínu nebo nátěr odstranit, odstraňte PREPDECK® spolu se špínou nebo rozpuštěným nátěrem pomocí nylonového kartáče a splachování vodou, případně použijte tlakový čistič 500-1000 psi (35-70 barů) v závisloti na typu dřevěného povrchu. 

Pozn: Jakékoliv zbylé těžko odstranitelné zbytky povrchové úpravy, mohou být znovu lokálně ošetřeny. Nechte dřevo vlhké. Použijte PREPDECK® a nechte působit krátkou dobu. Odstraňte podle výše uvedeného postupu.

Odstranění přírodního lesklého povlaku:

Nanéste PREPDECK® na celý povrch který má být očištěn a nechte 20 minut působit. Povrch vyčistěte pomocí tuhého nylonového kartáče případně použijte tlakový čistič v rozmezí 725-1500 psi (50-103 baru) v závisloti na typu dřevěného povrchu. Dukladně povrch opláchněte čistou vodou nebo použijte tlakový čistič v rozmezí 500-1000 psi (35 - 70 baru) 

Odstranění známek kvality:

Nanéste neředěný PREPDECK® a kartáčujte dokud známka nezmizí. Poté povrch důkladně opláchněte. Kontaktujte nás pro další informace před použitím prostředku PREPDECK® na dubové a kaštanové dřevo.

Vydatnost přípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeředěný: 3-4m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZředěný 1:1: do 8m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZředěný 1:4. do 16m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZředěný 1:10: do 40m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Po odstranění/čištění

Po odstranění a očištění musí být všechny pórovité povrchy neutralizovány prostředkem OWATROL NET-TROL®.

Omezení přípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůPREPDECK® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoužívat na hliník, může ho poškodit

Čištění odstraňovače nátěrů PREPDECK z povrchu

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůČištění provádět vodou.

Skladování přípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNespotřebovaný obsah skladovat v utěsněné plastové nádobě.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeskladovat v kovových nádobách.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku PREPDECK, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVíce informací najdete v bezpečnostním listě v sekci „Ke stažení

 

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
09. 08. 2021

Opravdu nemohu tento výrobek dostatečně vynachválit. Měl jsem 5 let starý nátěr, špinavý a na odlupujících místech a okrajích podpovrchový černý porost plísně. Tento výrobek vše odstranil na první pokus. Musel jsem ho použít neředěný a nechat ho 15 minut působit, ale jakou to udělalo perfektní práci! A to vše na terase z tvrdého dřeva.

Známka 
04. 07. 2020

Tento čistič a odstraňovač jsem použil pro odstranění nevhodného nátěru starého 4 až 5 let. Na to se používá čistý, neředěný. Fungoval skvěle, stačilo postupovat podle návodu, následoval Netrol a terasové palubky jsou jako nové, není třeba brousit ani na nejhorších místech. Plocha terasy je lehce přes 9 m², na to mi vystačilo balení 2,5l a ještě zbylo, to jsem hned dál ještě využil.
tentokrát jsem vsadil na značku Owatrol a použil následně NET-TROL® a SOLID COLOR STAIN, tak uvidím jak bude terasa vypadat za 5 let. Známý tvrdí, že jeho terasa je natřená před 9 lety - až se mi to nechce věřit, protože vypadá fakt skvěle.

Známka 
12. 06. 2020

Odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak a to se pak může bez rizika následného odlupování snadno natírat. Přípravkem se zajistí nasakování a přilnavost nátěru ke dřevu. Koncem léta jsme stavěli novou terasu z finské borovice, tak jsem jí nechtěl nechávat na zimu bez nátěru. Po odborné konzultaci na infolince jsem vybral NET-TROL® i finální nátěr AQUADECKS®, odstín Honey. Řeknu vám, něco takového jsem nečekal - výsledek je perfektní, stále nechápu jak se mi to povedlo. Ještě jsem nikdy nedoporučoval nic, ale prostředky Owatrol prostě doporučit musím.

Známka 
07. 08. 2019

Tento výrobek mohu rozhodně doporučit! použil jsem ho pro odstranění cca 6 let starého oleje Ronseal Decking Oil, který ztvrdl a ztmavil palubky. Nanášel jsem ho štětcem, trochu vydrhl a tlakem smyl. Odstranil téměř všechen starý olej. Po té aplikace přípravku Net-trol pak dřevo rozjasnila a palubky byly prakticky v novém stavu. Doporučuji nejprve vyzkoušet vše na malém kousku ať víte jak dlouho nechat PREPDECK působit, aby odstranil váš nátěr, práce pak bude jednodušší a rychlejší. Zkoušel jsem i Aquanett (od kolegy, který mi Owatrol doporučil), který byl účinný, ale Prepdeck byl lepší.

Známka 
08. 09. 2018

Pro odstranění starých akrylových nátěrů z venkovního obkladu ze dřeva jsem použil doporučený odstraňovač PREPDECK® a postupoval podle návodu. Vyzbrojen tlakovou myčkou a kartáčem jsem se pustil do práce. Odstraňovač jsem nechal působit 15 min, po té kartáčem očistil a následné opláchl tlakovou myčkou. Doporučení pracovat po malých plochách se vyplatí - dělal jsem po 2-3 m² najednou. Následně jsem použil Netrol k neutralizaci, pak budu pokračovat přípravkem Textrol. Mohu jen říct, že za sebe moc děkuji, všechny přípravky fungovaly perfektně.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK® je vysoce kvalitní odstraňovač nátěrů/čistič určený pro odstranění starých, tuhých a čirých mořidel a dalších finálních nátěrů ze dřeva. Jako zředěný je silným čističem, který odstraňuje špínu a jiné povrchové nečistoty. Zlepšuje nasákavost a přilnutí finálního nátěru. Z povrchu nového dřeva odstraňuje značky, razítka kvality.

OWATROL PREPDECK® je vhodný pro použití na všechny druhy venkovního dřeva (tlakově i tepelně ošetřené dřevo, borovice, teak, iroko, bangkirai). Je ideální pro venkovní dřevěné povrchy které vyžadují očištění (zahradní nábytek, podlahy, obložení).

Po použití prostředku OWATROL PREPDECK® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

OMEZENÍ: OWATROL PREPDECK® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na hliník, může ho poškodit.

Vydatnost neředěného prostředku je 3-4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu. 

Napsat recenzi