OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi

OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi

RUST SPIRIT® je silný aktivátor rzi, pro vytváření dekorativních oxidačních efektů (zrezivění) na povrchu železných kovů. Snadno se nanáší a jeho okamžitý účinek zaručí kvalitní a trvalý výsledek. 

Povrch ošetřený produktem RUST SPIRIT® bude v budoucnu náchylný k další korozi. Pro fixaci vytvořené koroze, je potřeba finální povrch ošetřit produktem OWATROL®OIL. Pro následnou snadnější údržbu, ošetřete povrch produktem OXID VERNIS®, který je navíc UV odolný.

Optimální teplota pro aplikaci se pohybuje mezi +5°C až +35°C. Nesmí se používat na neželezné kovy!

Více informací jak postupovat naleznete v sekci "Ke stažení"

Vydatnost prostředku je 10 - 15 m2/l litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení a požadované intenzitě požadovaného účinku.

Více informací
Snížená cena! OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 722 Kč Cena s DPH: 650 Kč

Přípravek RUST SPIRIT® na všechny druhy železných kovů

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziSlouží k vytváření dekorativních efektů na povrchu.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziNesmí se nanášet na horké povrchy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziPoužívat pouze na železné kovy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziPovrchy ošetřené tímto prostředkem jsou náchylnější ke korozi.

Vlastnosti výrobku RUST SPIRIT®

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziAkivátor rzi pro železné kovy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziVytváří přirozený dekorativní efekt rzi na kovech a kovových předmětech.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziSnadná aplikace - sprej nebo jiný aplikační nástroj.
   

Technické údaje přípravku RUST SPIRIT®

Složení Speciální aktivní chemikálie
Typ rozpouštědla: Voda
Měrná hmotnost (při 18 ̊C):
1,00kg / l ± 0,05.
Forma: Kapalina
PH:
8.50.
Bod vzplanutí: Není klasifikován jako hořlavý.
Skladovatelnost: Minimálně 5 let v originálním neotevřeném balení.
Velikost balení: 500 ml sprej, 5l
Doba schnutí při 20 °C a 50% RH 24 hodin i déle v závislosti na ošetřovaném povrchu, způsobu aplikace a požadovaném účinku.
VOC – obsah těkavých organických sloučenin: Nevztahuje se podle směrnice EU 2004/42.
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS05, GHS09
Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologocké informační středisko/ lékaře/..Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomuurčen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku RUST SPIRIT®

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziŠtětec.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziVáleček.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziHadřík.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziHoubička.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziSprej - 500 ml je dodáván ve spreji.

Zásady správného použití přípravku RUST SPIRIT®

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziZakryjte všechny plochy, které nemají být natřené.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziAplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.

Příprava povrchu

Povrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty, špíny a jiných povrchových nečistot. Povrch důkladně očistěte pomocí neoxidačního rozpouštědla, např. Aceton.. Veškeré staré nátěry je potřeba odstranit na holý kov. V případě potřeby, se s námi poraďte.

Ředění

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziNEŘEDIT, připraveno k okamžitému použití.

Aplikace přípravku RUST SPIRIT®

Aplikujte RUST SPIRIT® na holý kovový povrch přímo z rozprašovaše nebo použijte jeden z "Aplikačních nástrojů" pro další dekoratvní efekty. Pro dosažení nejlepších výsledků a nejpřirozenějšího vzhledu použijte RUST SPIRIT® nerovnoměrně. Oxidace začíná okamžitě (objeví se rez). Pokud oxidace nezačne, je na povrchu nátěr který musí být odstraněn před opětovným nanesením produktu RUST SPIRIT®. Nechte schnout minimálně 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Produkt v průběhu schnutí neotírejte. Pokud je vzduch velmi suchý, lze ošetřený povrch navlhčit vodou z rozprašovaše k reaktivaci oxidačního procesu. V závislosti na povrchu může reaktivace vést k dalším barevným tónům. Po dosažení požadovaného účinku, důkladně povrch opláchněte čistou vodou, abyste zastavili chemickou reakci přípravku RUST SPIRIT®. Nepoužívejte žádné jiné neutralizační roztoky. Ošetřený povrch nechejte uschnout.

Poznámka: Upravený povrch produktem RUST SPIRIT® bude v budoucnu náchylný k další korozi. Pro zmírnění koroze doporučujeme finální povrch ošetřit produktem OWATROL OIL nebo OXID VERNIS.

Vydatnost prostředku RUST SPIRIT®

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi10 - 15 m2/l
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení a požadované intenzitě požadovaného účinku.

Omezení přípravku RUST SPIRIT®

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziNepoužívat na neželezné kovy.

Způsob čištění přípravku RUST SPIRIT® z povrchu

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziVodou

Jak správně skladovat přípravek RUST SPIRIT®

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziChraňte před mrazem a vysokými teplotami. 
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziSkladujte v původním balení. 

Při aktivátoru rzi RUST SPIRIT®, dbejte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziPřípravek uchovávejte mimo dosah dětí.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rziVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

Umělá rez - hodiny - Owatrol RUST SPIRITUmělá rez - plechovka - Owatrol RUST SPIRIT

Typ barvy vrchní
Barva hnědé
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
26. 09. 2022

Hledal jsem prostředek, který třeba i na nových kovových předmětech vytvoří reálnou dekorativní rez, výchozí předmět tak dostane starožitný nádech. Z výsledku přípravku RUST SPIRIT, který je fakt účinný a rychlý - rez se objevuje téměř okamžitě a stačí vyčkat na správnou chvíli a celý proces zastavit prostředkem OWATROL OIL jsem nadšen.
Rezavé dekorace jsou v módě a tak je fajn, že nyní si je můžu i vytvořit sám. RUST SPIRIT® jsem použili na kovovou skříň, police a pár drobných doplňků.

Známka 
20. 06. 2022

OWATROL RUST SPIRIT je účinný, jak je popsáno stačí mít plech s odmaštěným povrchem a již při prvním nástřiku (vhodný je nerovnoměrný) jsou účinky jasně viditelné. Použili jsme pro kovové designové prvky v nové kuchyňské lince a pak zafixovali OWATROL OIL a provedli finální nátěr.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi

OWATROL RUST SPIRIT - dekorativní aktivátor rzi

RUST SPIRIT® je silný aktivátor rzi, pro vytváření dekorativních oxidačních efektů (zrezivění) na povrchu železných kovů. Snadno se nanáší a jeho okamžitý účinek zaručí kvalitní a trvalý výsledek. 

Povrch ošetřený produktem RUST SPIRIT® bude v budoucnu náchylný k další korozi. Pro fixaci vytvořené koroze, je potřeba finální povrch ošetřit produktem OWATROL®OIL. Pro následnou snadnější údržbu, ošetřete povrch produktem OXID VERNIS®, který je navíc UV odolný.

Optimální teplota pro aplikaci se pohybuje mezi +5°C až +35°C. Nesmí se používat na neželezné kovy!

Více informací jak postupovat naleznete v sekci "Ke stažení"

Vydatnost prostředku je 10 - 15 m2/l litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení a požadované intenzitě požadovaného účinku.

Napsat recenzi