OWATROL DILUNETT - bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů

OWATROL DILUNETT® je silný, vodou omyvatelný odstraňovač barev bez obsahu ředidla, který odstraní jakoukoliv olejovou barvu, barvu na alkydové bázi, lak i mořidlo na dřevo.

Nevyžaduje dohled či okamžité odstranění změkčeného nátěru. OWATROL DILUNETT® odstraňuje až 8 vrstev finálního nátěru při jedné aplikaci. Vhodný prakticky pro jakýkoliv povrch včetně dřeva, kovu, kamene, betonu, plastu a GRP (sklolaminátu).    

Gelová konzistence odstraňovače OWATROL DILUNETT® nestéká a je tak ideální pro vodorovné i svislé plochy, komplikované plochy a složité dřevěné prvky, ze kterých je nutno odstranit původní nátěry. OWATROL DILUNETT® se snadno nanáší a rozpouští barvy i v nejmenších vybráních a nejjemnějších detailech. 

Po použití prostředku OWATROL DILUNETT® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva -10% 484 Kč Cena s DPH: 436 Kč

Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů DILUNETT má tyto vlastnosti

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeobsahuje ředidla a tudíž žádné toxické výpary.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůJednoduše z povrchu odstranitelný vodou.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůDILUNETT® je bezpečný pro použití na všechny povrchy kromě hliníku.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoškozuje plast. Bezpečný pro povrchovou pryskyřici.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůJedinou aplikací odstraňuje až 8 vrstev.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNevypařuje je se a proto dokáže působit dlouhou dobu bez nutnosti dohledu.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůJedná se o gel a proto nestéká a jednoduše se nanáší.

Kde a k čemu použít odstraňovač nátěrů DILUNETT

Odstraňovač nátěrů OWATROL DILUNETT je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje laky, mořidla, barvy...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůLze nanášet na kov**, dřevo**, plast, povrchovou pryskyřici, kámen, beton...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVýborné vlastnosti na vodorovných i svislých površích.

** Viz „Omezení"

Technické údaje přípravku DILUNETT

Viskozita: Gel
Měrná hmotnost (při 20°C): 1,10 ± 0,05
Skupenství: Viskózní kapalina
Hořlavost: Nehořlavý
Skladovatelnost: 12 měsíců v originální neotevřené nádobě
Velikost nádoby: 1l, 2.5l
Vzhled a zápach: Krémový, zápach hydroxidu sodného
VOC – obsah těkavých organických sloučenin: Mimo oblast působnosti
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS05
HYDROXID SODNÝ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Průměrné doby působení přípravku DILUNETT 1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy
Alkydové/olejové barvy, mořidla a laky 5-15 min. 10-30 min. 15-40 min.
Alkydové barvy, mořidla a laky K určení doby působení otestovat na malé ploše

Poznámka: Výše jsou zmíněny pouze průměrné doby působení. Pro určeni aktuálního kontaktního času potřebného pro odstranění požadovaného počtu vrstev by měl být proveden test.

Pomůcky pro nanášení přípravku DILUNETT

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůKartáč se syntetickými (nylonovými) vlákny.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůŠkrabka nebo špachtle.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůTlakový čistič

Zásady správného použití přípravku DILUNETT

Vždy provést předběžný test pro určeni kontaktní doby potřebné pro odstranění původních nátěrů. Používat chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a oděv. Pro lepší výsledky na dřevu nenechávat odstraňovač DILUNETT® působit déle než je potřeba pro rozpuštění barvy.

Tvrdá dřeva, zejména ta bohatá na vlákniny (teak, dub, sapele, kaštan...) mohou při delším kontaktu s odstraňovačem DILUNETT® ztmavnout. Tam, kde odstraňovač DILUNETT® dřevo ztmavil, provést neutralizaci přípravkem NET-TROL®* dříve než povrch zaschne a dřevo opět zesvětlí a vrátí se dřevu jeho přirozený vzhled a barva.

Zakryjte vše, co nemá byt odstraňovačem DILUNETT® zasaženo, včetně rostlin a keřů.

Nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.

Odstraňovač DILUNETT® nenechejte na povrchu zaschnout a pokud zaschne, navlhčete celý povrch vodou z rozprašovače.

Kontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovač DILUNETT® na dubové a kaštanové dřevo.

Příprava povrchu před použitím přípravku DILUNETT

Odstranit volnou a odlupující se barvu. Vykartáčovat jakékoliv fyzické povrchové znečištění, např. mech, špínu obecně, atd.

Aplikace přípravku DILUNETT

Aplikovat silnou vrstvu odstraňovače DILUNETT® na celý povrch, který má být odstraněn a nechte výrobek působit. U dřev bohatých na vlákniny a u velkých ploch pracujte po částech , aby se předešlo nadměrnému ztmavnutí dřeva.

Odstraňte DILUNETT1® a rozpuštěnou barvu pomoci tuhého nylonového kartáče nebo škrabky a splachováním vodou, případně použijte tlakový čistič (max.60 baru/870 psi). Pozn.: Použití teplé vody usnadňuje práci.

Po odstranění původního nátěru důkladně povrch opláchněte čistou vodou. Po odstranění a očištění vodou musí být všechny pórovité povrchy ošetřeny čističem NET-TROL®, dokud jsou povrchy ještě mokré, aby došlo k jejich neutralizaci.

Kontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovače DILUNETT® na dubové nebo kaštanové dřevo.

Vydatnost přípravku DILUNETT

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVydatnost: 4m2/l.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Omezení přípravku DILUNETT

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůDILUNETT® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoužívat na „slabá dřeva" jako je dýha apod.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoužívat na hliník může ho poškodit

Čištění odstraňovače nátěrů DILUNETT z povrchu

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůČištění provádět vodou.

Skladování přípravku DILUNETT

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNespotřebovaný obsah skladovat v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeskladovat v kovových nádobách.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku DILUNETT, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNevdechovat výpary.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVíce informací najdete v bezpečnostním listě v sekci „Ke stažení

dilunett-odstranovac-nateru-na-drevo-kov-plast-owatrolostranovac-nateru-na-drevo-kov-plast-owatrol-dilunett

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
07. 04. 2021

Hledal jsem na renovaci garážových vrat spolehlivý a ekologický odstraňovač olejových nátěrů. Koupil jsem si tento odstraňovač Dilunett. Když vše zhodnotím, práce s odstraňovačem šla na výbornou, nestékal a odstranil mi z povrchu dva staré nátěry. Po použití dalších prostředků Owatrol vypadají vrata opět jako nová.

Známka 
30. 03. 2021

Produkt předčil očekávání a značně ušetřil práci při odstraňování laku z velkého a složitě vyřezávaného dřevěného panelu. Ani jsme nedoufali ale opravdu to fungovalo. Účinný i na komplikovaném povrchu.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL DILUNETT - bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů

OWATROL DILUNETT - bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů

OWATROL DILUNETT® je silný, vodou omyvatelný odstraňovač barev bez obsahu ředidla, který odstraní jakoukoliv olejovou barvu, barvu na alkydové bázi, lak i mořidlo na dřevo.

Nevyžaduje dohled či okamžité odstranění změkčeného nátěru. OWATROL DILUNETT® odstraňuje až 8 vrstev finálního nátěru při jedné aplikaci. Vhodný prakticky pro jakýkoliv povrch včetně dřeva, kovu, kamene, betonu, plastu a GRP (sklolaminátu).    

Gelová konzistence odstraňovače OWATROL DILUNETT® nestéká a je tak ideální pro vodorovné i svislé plochy, komplikované plochy a složité dřevěné prvky, ze kterých je nutno odstranit původní nátěry. OWATROL DILUNETT® se snadno nanáší a rozpouští barvy i v nejmenších vybráních a nejjemnějších detailech. 

Po použití prostředku OWATROL DILUNETT® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi