Odstraňovač antifoulingu a barev OWATROL MARINE STRIP

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP® je silný, vodou omyvatelný odstraňovač nátěrů bez obsahu ředidel, který odstraní olejové barvy a barvy na bázi alkydů, laky mořidla a antifoulingy. OWATROL MARINE STRIP® dokáže odstranit až 8 vrstev finálních nátěrů při jedné aplikací. OWATROL MARINE STRIP® se jednoduše aplikuje, rozpouští barvu i v nejmenších vybráních a nejjemejších detailech. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® je bezpečný pro použití v málo větraných prostorech. Neobsahuje VOC (těkavé organické sloučeniny) a je nehořlavý.

Po použití prostředku OWATROL MARINE STRIP® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

OMEZENÍ: OWATROL MARINE STRIP® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na hliník.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu
Kalkulátor spotřeby
Tento produkt již není na skladě.

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 666 Kč Cena s DPH: 599 Kč

Odstraňovač barev a antifoulingu OWATROL MARINE STRIP má tyto vlastnosti

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNeobsahuje ředidla a tudiž žádné toxické výpary.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguJednoduše z povrchu odstranitelný vodou.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOWATROL MARINE STRIP® je bezpečný pro použití na všechny povrchy kromě hliníku.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNepoškozuje plast. Bezpečný pro povrchovou pryskyřici.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguJedinou aplikací odstraňuje až 8 vrstev.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNevypařuje se, proto dokáže působit dlouhou dobu bez nutností dohledu.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguGelová konzistence nestéká a jednoduše se nanáší.

Kde a k čemu použít odstraňovač barev a antifoulingu MARINE STRIP

Odstraňovač barev a antifoulingu OWATROL MARINE STRIP je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstraňuje laky, mořidla, barvy, antifoulingy...
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguLze nanášet na kov, dřevo, plast…
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguLze použít na vodorovné i svislé povrchy.**Viz. “Omezení”

Technické údaje přípravku MARINE STRIP

Viskozita: gel
Měrná hmotnost (+20°C): 1.10 ± 0.05
Hořlavost: Nehořlavý
Skladovatelnost: 12 měsíců v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l
Vzhled a zápach: Krémový, zápach hydroxidu sodného
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS05
HYDROXID SODNÝ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Průměrné doby působení

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy
Alkydové/olejové barvy, mořidla a laky 5 - 15 min. 10 - 30 min. 15-40 min.
Akrylové barvy, mořidla a laky K určení doby působení otestujte na malé ploše.
Antifoulingy Nechte působit minimálně 12 hodin.

Poznámka: Výše jsou zmíněné pouze průměrné doby působení. Pro určení aktuálního kontaktního času potřebného pro odstranění požadovaného počtu vrstev by měl být proveden test. VOC: (obsah těkavých organických sloučetín): mimo obsah působnosti.

Pomůcky pro nanášení přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguKartáč se syntetickými (nylonovými) vlákny
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguŠkrabka nebo špachtle
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguTlakový čistič

Zásady správného použití přípravku MARINE STRIP

Vždy proveďte předběžný test, pro určení kontaktní doby potřebné pro odstranění původního nátěru. Používejte chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Pro lepší výdsledky na dřevu nenechávejte odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® působit déle než je potřeba pro rozpuštění barvy. Tvrdá dřeva, zejména ta, bohatána na taniny (teak, mahagon, iroko, dub..) mohou při delším kontaktu s odstraňovačem OWATROL MARINE STRIP® ztmavnout. Tam, kde odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® dřevo ztmavil, proveďte neutralizaci pomocí produktů OWATROL DECK CLEANER® dříve než povrch zaschne, dřevo opět zesvětlí a vrátí se dřevu jeho přirozený vzhled a barva. Zakryjte vše, co nemá být odstraňovačem OWATROL MARINE STRIP® zasaženo, včetně hliníkových povrchů. Nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® nenechejte na povrchu zaschnout a pokud zaschne, navlhčete celý povrch vodou z rozprašovače. Kontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na dubové a kaštanové dřevo.

Příprava povrchu před použitím přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstraňte volnou a odlupující se barvu.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVykartáčujte veškeré povrchové znečištění, např. mech, špínu obecně atd.

Aplikace přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguAplikujte silnou vrstvu odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na celý povrch, který má být odstraněn a nechejte výrobek působit.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguU dřev bohatých na taniny a u velkých ploch pracujte po částech, aby se předešlo nadměrnému ztmavnutí dřeva.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstraňte OWATROL MARINE STRIP® a rozpuštěnou barvu pomocí tuhého nylonového kartáče nebo škrabky a splachujte vodou, popřípadě použíjte tlakový čistič (max. 60 baru/870 psi).
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPoznámka: použití teplé vody usnadňuje práci.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPo odstranění původního nátěru důkladně povrch opláchněte čistou vodou.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPo odstranění a očištění vodou musí být všechny pórovité povrchy ošetřeny čističem OWATROL DECK CLEANER®, dokud jsou povrchy ještě mokré, aby došlo k jejich neutralizaci.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguKontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na dubové a kaštanové dřevo.

Vydatnost přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu4m2 /l
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguSkutečná vydatnost se může lišit v závislosti na metodě, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu.

Neutralizace povrchu po použití přípravku MARINE STRIP

Vždy po použití produktů OWATROL MARINE STRIP® je potřeba očištěný dřevěný pórovitý povrch, neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

Omezení přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOWATROL MARINE STRIP® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spekané barvy a laky.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNepoužívejte na hliník.

Čištění přípravku MARINE STRIP z povrchu

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVodou

Skladování přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNespotřebovaný obsah skladujte v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNeskladujte v kovové nádobě.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku MARINE STRIP, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNevdechovat výpary.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
01. 02. 2022

Spolehlivě odstraňuje laky, mořidla, barvy i antifoulingy nejen z kovu a dřeva, ale i plastu a dalších povrchů. Při odstranění starých nátěrů jsem postupoval podle návodu a všech cca 5 vrstev mi MARINE STRIP® odstranil najednou. Navíc nezapáchá a jeho gelová konzistence dobře přilne. Určitě mohu doporučit, za mě první odstraňovač, který funguje velmi dobře.

Známka 
31. 01. 2022

Jedinečný odstraňovač, moje metoda k odstraňování nátěrů je pro dosažení nejlepších výsledků a hospodárného použití nechat přípravek Marine Strip působit 24 hodin a až po té důkladně odstraněnou barvu očistit a pak natřít. Gelová konzistence nestéká a jednoduše se nanáší. Pozor, nesmí se natírat hliník.

Známka 
31. 01. 2022

Na 35 let starém obytném přívěsu jsem k odstranění nátěru až na spodní sklolaminátovou vrstvu použil přípravek od Owatrolu Marine Strip. Při přítomnosti asi 10 vrstev nátěru se po dvou aplikacích účinně odstranil veškerý nátěr. Čištění mýdlovou vodou je vynikající a po důkladném opláchnutí byl povrch jako nový. Celý obytňák jsme renovovali a natřeli ho základní barvou a vrchním lakem Owatrol Deco v bílé barvě kombinovanou se šedou.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP® je silný, vodou omyvatelný odstraňovač nátěrů bez obsahu ředidel, který odstraní olejové barvy a barvy na bázi alkydů, laky mořidla a antifoulingy. OWATROL MARINE STRIP® dokáže odstranit až 8 vrstev finálních nátěrů při jedné aplikací. OWATROL MARINE STRIP® se jednoduše aplikuje, rozpouští barvu i v nejmenších vybráních a nejjemejších detailech. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® je bezpečný pro použití v málo větraných prostorech. Neobsahuje VOC (těkavé organické sloučeniny) a je nehořlavý.

Po použití prostředku OWATROL MARINE STRIP® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

OMEZENÍ: OWATROL MARINE STRIP® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na hliník.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi