Dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů OWATROL DECO

OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů

OWATROL® DECO je antikorozní základní i finální nátěr v jednom zabraňující korozi. Kombinuje penetrační a přilnavostní vlastnosti produktu OWATROL® OIL se speciálně vybranými pigmenty. Tím bylo dosaženo vysoce kvalitního dekorativního finálního nátěru se zvýšenými antikorozními vlastnostmi a vyjímečné odolnosti proti zvětrávání a znečištění.

Díky pronikání do povrchových nedokonalostí a dokonalému přilnutí k povrchu, může být OWATROL® DECO aplikován přímo na jakýkoliv povrch a to včetně zrezivělých povrchů. OWATROL ® DECO poskytne dlouhotrvající ochranu a značně prodlouží životnost ošetřeného povrchu.

Vydatnost prostředku je 12 - 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DECO - Dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 774 Kč Cena s DPH: 697 Kč

Vlastnosti dekorativního nátěru OWATROL DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůJednoduchá aplikace
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVysoce pružný lesklý finální nátěr-neloupe se, neoprýskává
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůZákladní a finální nátěr v jednom zabraňující korozi
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPřilne ke všem povrchům – železné a neželezné kovy, plast, dřevo
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůSkvělá odolnost proti zvětrávání, vlhkosti, a znečištění
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůMůže být aplikován přímo na rezavé povrchy
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPlně vytvrzený, odolává teplotám až +175°C
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůDostupný v 6 odstínech

Základní použití výrobku DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVhodný pro vnitřní i venkovní použití
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůŽelezné a neželezné kovy – galvanizované, hliník, zinek...
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPloty, zábradlí, zahradní nábytek, verandy, různé kovové konstrukce..
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůDveře, rámy, radiátory, trubky, stroje, střešní tašky, pěnový polystyren..
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPlastové a dřevěné povrchy
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVodorovné a svislé povrchy

Technické údaje přípravku DECO

Vzhled: lesklý
Typ pojiva: alkydové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Viskozita: polo hustý
Měrná hmotnost (při 20°C): 1,1 ± 0,01
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 68% ± 2
Bod vzplanutí: > +60°C
Tepelná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C
Skladovatelnost: minimálně 2 roky v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 0.5l, 0.75l, 2.5l
Odstíny: bílá, černá, šedá, hnědá, modrá, zelená
Doba schnutí:

Na dotyk: 6-8 hodin

Úplné uschnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti

Další vrstva po 24-48 hodinách.

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/i) dle EU je: 500 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje max. 365 g/l

BEZPEČNOST:

Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůŠtětec
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVáleček
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůStříkací pistole (0,4mm x 80° při 1860-2000 psi (128-138 barů)

Zásady správného použití přípravku DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůZakryt vše, co nemá být natřeno
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikovat při teplotě +5°C až + 35°C
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůV případě potřeby přidejte při nástřiku 5-20% produktu OWATROL® OIL k dosažení požadované viskozity.

Příprava povrchu před použitím dekorativního nátěru DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPovrchy musí být čísté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůOdstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a starý nátěr pro získání bezvadného povrchu a okrajů.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůJemně obrousit ostré hrany. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůSilně znečištěné povrchy by měly být očištěny vhodným ředidlem.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNové dřevěné povrchy je potřeba přebrousit smirkovým papírem s hrubostí 120, aby došlok otevření póru dřeva a poté povrch zbavit prachu.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůObroušené povrchy umyjte denaturovaným lihem.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůOlejnatá, pryskyřičná a mastná dřeva by měla být důkladně odmaštěna denaturovaným lihem, acetonem nebo podobným výrobkem na bázi ředidla.

Způsoby správné aplikace přípravku DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPřed a během použití dobře promíchat
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNEŘEDIT

Kovové povrchy

Nové povrchy kromě galvanizovaných povrchů

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Nové galvanizované povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPovrch natřete základovým nátěrem OWATROL® OIL a nechejte uschnout 24 hodin. Aplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Čisté lehce zrezivělé nebo nové nenatřené rezavé ocelové povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Staré vysoce rezavé povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujteprodukt OWATROL® OIL systémem „mokré na mokré“, dokud není rez zcela nasycena - po zaschnutí se nasycení projeví jednotným lesklým vzhledem povrchu. Aplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Již natřené povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL® OIL nebo OWATROL® DECO v závislosti na stupni koroze a nechejte uschnout 24 hodin.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNásledně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Dřevěné povrchy

Nové povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Poškozené, lehcé ztrouchnivělé nebo pórovité dřevěné povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPovrch natřete produktem OWATROL® OIL a nechejte uschnout 24 hodin. Aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Již natřené povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL® OIL nebo OWATROL® DECO a nechejte uschnout 24 hodin.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNásledně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Ostatní povrchy (plasty, pěnový polystyren..)

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůU dříve natřených povrchu bodově natřete všechny holá místa produktem OWATROL® DECO až k místu nátěru který již existuje. Následně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Vydatnost nátěru DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů12-15m2/l
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného dekorativním nátěrem DECO

Údržba je velmi jednoduchá a její frekvence záleží na podmínkách, kterým je povrch vystaven.

Veškeré povrchy které mají být natřené musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot. Odstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a jemně obruste ostré hrany. U silně zrezivělých kovových a vysoce pórovitých dřevěných povrchů, plochu ošetřete pomocí produktů OWATROL® OIL systémem "mokré na mokré" dokud se povrch nenasytí (již dále nevsakuje) a nechejte uschnout. Bodově naneste OWATROL® DECO na neošetřené povrchy nebo povrchy ošetřené produktem OWATROL® OIL až k místu nátěru který již existuje. Pro obnovení finálního nátěru naneste 1 nebo 2 vrstvy OWATROL® DECO na celou plochu se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Způsob čištění přípravku DECO po jeho použití

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůOčistit všechny nezaschlé pomůcky a vybaveni v lakovém benzinu.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůSkladovat a udržovat vybaveni dle pokynů výrobce.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPOZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasáklé produktem OWATROL® DECO se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPřed vyhozením spolu s domovním odpadem musí byt hadry, ocelová vlna atd. po použití nasákle vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Jak správně skladovat přípravek DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůZbytek OWATROL® DECO by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při používání dekorativního nátěru na dřevo DECO, dbejte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNevdechovat výpary.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci "Ke stažení"

owatrol decoowatrol deco

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
17. 06. 2021

Na kovový plot, který byl již nevzhledný jsem zkusil použit antikorozní a finální nátěr v jednom Deco od Owatrolu. Výsledek je ohromující, předčil také mé očekávání. Jsem spokojený a určitě doporučuji.

Známka 
20. 11. 2020

Deco se opravdu dobře roztírá, zejména první vrstva, která velmi dobře přilne k prakticky jakémukoliv povrchu. Úroveň krytí po první vrstvě byla také velmi dobrá. Použil jsem jí pro kovové zábradlí balkónu, starší dřevěná vrata garáže, sloupky a podélné hliníkové nosníky plotu i další drobnosti při rekonstrukci domu. Vše vypadá skvěle, jako od profesionála. Vybrali jsme si moderní šedý odstín.

Známka 
09. 06. 2019

Ideální dekorativní finální nátěr na kovové zábradlí. Díky dokonalému přilnutí jsem jej aplikoval prostředek přímo na kov, čímž se mi práce výrazně urychlila. Výsledek je uspokojující. Mohu doporučit.

Známka 
16. 07. 2018

Pro nátěr stupaček, trubek a litinových radiátorů jsem na doporučení kolegy z práce zvolil bílou barvu Owatrol DECO. Jde o antikorozní nátěr, který je jak základem tak i finální vrstvou. Radiátory byly pískované, takže výsledek je super, trubky jsem smirkoval. Barva je velmi leklá , nezanechává stopy po tazích štětce a po zaschnutí odolává teplotám až +175°C, navíc prý nezežloutne.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů

OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů

OWATROL® DECO je antikorozní základní i finální nátěr v jednom zabraňující korozi. Kombinuje penetrační a přilnavostní vlastnosti produktu OWATROL® OIL se speciálně vybranými pigmenty. Tím bylo dosaženo vysoce kvalitního dekorativního finálního nátěru se zvýšenými antikorozními vlastnostmi a vyjímečné odolnosti proti zvětrávání a znečištění.

Díky pronikání do povrchových nedokonalostí a dokonalému přilnutí k povrchu, může být OWATROL® DECO aplikován přímo na jakýkoliv povrch a to včetně zrezivělých povrchů. OWATROL ® DECO poskytne dlouhotrvající ochranu a značně prodlouží životnost ošetřeného povrchu.

Vydatnost prostředku je 12 - 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi