OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva

OWATROL DECK CLEANER® je vysoce účinný čistič a rozjasňovač, který odstraňuje povrchovou špínu a zároveň oživuje a vrací přirozenou barvu šedému počasím namáhanému lodnímu dřevu, které je bez finálního nátěru (teak, mahagon…). OWATROL DECK CLEANER® na rozdíl od bělících čističů a čističů na bázi chlóru, nenarušuje dřevěná vlákna.

OWATROL DECK CLEANER® působí rychle a navrátí šedému zvětrálému dřevu jeho přirozenou barvu do 20 minut. OWATROL DECK CLEANER® odstraňuje všechny stopy po zvětrávání přičítanému plísním, znečištění apod.

Vrací lesk matným plastům a sklolaminátu, které jsou vystaveny vlivům počasí a UV záření. OWATROL DECK CLEANER® je výborný odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního nátěru. Odstraňuje rezavé skvrny z povrchu.

Vydatnost prostředku je 5-10 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DECK CLEANER - čistíč a rozjasňovač zašedlého dřeva
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva -10% 605 Kč Cena s DPH: 545 Kč

Čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva DECK CLEANER má tyto vlastnosti

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaRozjasňuje a obnovuje barvu veškerému zvětralému lodnímu dřevu bez bělení.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaÚčinkuje rychle, obnovuje šedé zvětralé lodní dřevo až na jeho přírozenou barvu během 20 minut.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe vhodný pro použití na všechny druhy dřeva: teak, mahagon, iroko, dub, modřín, borovice...
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaSkvělý odmašťovač na tropický tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního nátěru.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOdstraňuje všechny stopy po zvětrávání přičítanému plísním, znečištění apod.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVrací lesk matným plastům a GRP, které jsou vystaveny vlivům počasí a UV záření.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOdstraňuje rezavé skvrny z povrchu.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNeutralizuje povrchy očištěné přípravky na čištění jako OWATROL MARINE STRIP®* a OWATROL DEEP CLEANER®*.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe bezpečný při použití – neškodí rostliná ani keřům.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe biologicky rozložitelný, protože neobsahuje ředidla ani bělidla a je rozpustný vodou.

Technické údaje přípravku DECK CLEANER

Typ rozpouštědla: voda
Měrná hmotnost (při 20°C): 1.07±0.05
Skupenství: gel
Obsah pevných částic: 19% ± 2
Bod vzplanutí: není klasifikován jako hořlavina
Skladovatelnost: 18 měsíců v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l
Vzhled a zápach: modrý, vůně čerstvého mýdla
VOC: Mimo rámec
BEZPEČNOST:
VAROVÁNÍ: GHS07
Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Pozor: Obsahuje 5% nebo více, ale méně než 15%: fosfátu.

Pomůcky pro nanášení přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaMěkký štětec
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNylonový štětec/štětec s tvrdými štětinami
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaTlakový čistič

Zásady správného použití přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNoste chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPřed použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaZakryjte všechny plochy, které chcete ochránit a důkladně navlhčete rostliny a keře.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOWATROL DECK CLEANER® nanášejte při teplotách +5°C až +35°C.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNenanášejte na horký povrch, jelikož OWATROL DECK CLEANER® rychle zaschne a nedosáhne požadovaného výsledku.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPři čištění svislého povrchu, pracujte od spodu nahoru, aby se zabránilo stékání.

Aplikace přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaMokré povrchy mohou být kluzké, proto během nanášení dávejte pozor při chůzi po ošetřovaném povrchu.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPokud se čistič OWATROL DECK CLEANER® nechá dlouho působit, můžou zmatnit natřené povrchy a některé spojovací prvky.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNutno rychle opláchnout nebo utřít mokrým hadříkem.

Dřevo

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNavlhčete povrch čistou vodou a na vlhký povrch naneste přípravek OWATROL DECK CLEANER syntetickým štětcem nebo válečkem (střední nebo dlouhý vlas).
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNásledně povrch určený k vyčištění vydrhněte pomocí nylonového kartáče.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNechte působit 10 - 20 minut.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPokud povrch začne schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovaše, aby zůstal přípravek aktivní.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPoté povrch důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody nebo ostříkejte vysokotlakým čističem (maximální tlak 40 bar).
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOčištěné dřevo nechejte uschnout 48 hodin, nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na obsah vlhosti požadované vybraným finálním nátěrem.

Plast nebo sklolaminát

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNavlhčit povrch čistou vodou.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNa vlhký povrch naneste štětcem OWATROL DECK CLEANER® a nechte působit 10 minut dokud skvrna nezmizí.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPovrch vydrhněte měkkým nebo středně tvrdým nylonovým kartáčem.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOpláchněte velkým množstvím vody.

Vydatnost přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva5 - 10 m2/l
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu.

Omezení v použití přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNepoužívat na hliník

Způsob očištění prostředku DECK CLEANER z povrchu

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVodou

Jak správně skladovat přípravek DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNespotřebované množství uskladnit v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití čističe na dřevo DECK CLEANER, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNevdechovat výpary.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL DECK CLEANER - čistíč a rozjasňovač zašedlého dřevaOWATROL DECK CLEANER - čistíč a rozjasňovač zašedlého dřeva

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Napsat recenzi

OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva

OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva

OWATROL DECK CLEANER® je vysoce účinný čistič a rozjasňovač, který odstraňuje povrchovou špínu a zároveň oživuje a vrací přirozenou barvu šedému počasím namáhanému lodnímu dřevu, které je bez finálního nátěru (teak, mahagon…). OWATROL DECK CLEANER® na rozdíl od bělících čističů a čističů na bázi chlóru, nenarušuje dřevěná vlákna.

OWATROL DECK CLEANER® působí rychle a navrátí šedému zvětrálému dřevu jeho přirozenou barvu do 20 minut. OWATROL DECK CLEANER® odstraňuje všechny stopy po zvětrávání přičítanému plísním, znečištění apod.

Vrací lesk matným plastům a sklolaminátu, které jsou vystaveny vlivům počasí a UV záření. OWATROL DECK CLEANER® je výborný odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního nátěru. Odstraňuje rezavé skvrny z povrchu.

Vydatnost prostředku je 5-10 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi