OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP® je silný, vodou omyvatelný odstraňovač nátěrů bez obsahu ředidel, který odstraní olejové barvy a barvy na bázi alkydů, laky mořidla a antifoulingy. OWATROL MARINE STRIP® dokáže odstranit až 8 vrstev finálních nátěrů při jedné aplikací. OWATROL MARINE STRIP® se jednoduše aplikuje, rozpouští barvu i v nejmenších vybráních a nejjemejších detailech. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® je bezpečný pro použití v málo větraných prostorech. Neobsahuje VOC (těkavé organické sloučeniny) a je nehořlavý.

Po použití prostředku OWATROL MARINE STRIP® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

OMEZENÍ: OWATROL MARINE STRIP® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na hliník.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva -10% 605 Kč Cena s DPH: 545 Kč

Odstraňovač barev a antifoulingu OWATROL MARINE STRIP má tyto vlastnosti

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNeobsahuje ředidla a tudiž žádné toxické výpary.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguJednoduše z povrchu odstranitelný vodou.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOWATROL MARINE STRIP® je bezpečný pro použití na všechny povrchy kromě hliníku.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNepoškozuje plast. Bezpečný pro povrchovou pryskyřici.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguJedinou aplikací odstraňuje až 8 vrstev.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNevypařuje se, proto dokáže působit dlouhou dobu bez nutností dohledu.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguGelová konzistence nestéká a jednoduše se nanáší.

Kde a k čemu použít odstraňovač barev a antifoulingu MARINE STRIP

Odstraňovač barev a antifoulingu OWATROL MARINE STRIP je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstraňuje laky, mořidla, barvy, antifoulingy...
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguLze nanášet na kov, dřevo, plast…
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguLze použít na vodorovné i svislé povrchy.**Viz. “Omezení”

Technické údaje přípravku MARINE STRIP

Viskozita: gel
Měrná hmotnost (+20°C): 1.10 ± 0.05
Hořlavost: Nehořlavý
Skladovatelnost: 12 měsíců v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l
Vzhled a zápach: Krémový, zápach hydroxidu sodného
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS05
HYDROXID SODNÝ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Průměrné doby působení

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy
Alkydové/olejové barvy, mořidla a laky 5 - 15 min. 10 - 30 min. 15-40 min.
Akrylové barvy, mořidla a laky K určení doby působení otestujte na malé ploše.
Antifoulingy Nechte působit minimálně 12 hodin.

Poznámka: Výše jsou zmíněné pouze průměrné doby působení. Pro určení aktuálního kontaktního času potřebného pro odstranění požadovaného počtu vrstev by měl být proveden test. VOC: (obsah těkavých organických sloučetín): mimo obsah působnosti.

Pomůcky pro nanášení přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguKartáč se syntetickými (nylonovými) vlákny
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguŠkrabka nebo špachtle
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguTlakový čistič

Zásady správného použití přípravku MARINE STRIP

Vždy proveďte předběžný test, pro určení kontaktní doby potřebné pro odstranění původního nátěru. Používejte chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Pro lepší výdsledky na dřevu nenechávejte odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® působit déle než je potřeba pro rozpuštění barvy. Tvrdá dřeva, zejména ta, bohatána na taniny (teak, mahagon, iroko, dub..) mohou při delším kontaktu s odstraňovačem OWATROL MARINE STRIP® ztmavnout. Tam, kde odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® dřevo ztmavil, proveďte neutralizaci pomocí produktů OWATROL DECK CLEANER® dříve než povrch zaschne, dřevo opět zesvětlí a vrátí se dřevu jeho přirozený vzhled a barva. Zakryjte vše, co nemá být odstraňovačem OWATROL MARINE STRIP® zasaženo, včetně hliníkových povrchů. Nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® nenechejte na povrchu zaschnout a pokud zaschne, navlhčete celý povrch vodou z rozprašovače. Kontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na dubové a kaštanové dřevo.

Příprava povrchu před použitím přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstraňte volnou a odlupující se barvu.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVykartáčujte veškeré povrchové znečištění, např. mech, špínu obecně atd.

Aplikace přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguAplikujte silnou vrstvu odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na celý povrch, který má být odstraněn a nechejte výrobek působit.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguU dřev bohatých na taniny a u velkých ploch pracujte po částech, aby se předešlo nadměrnému ztmavnutí dřeva.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstraňte OWATROL MARINE STRIP® a rozpuštěnou barvu pomocí tuhého nylonového kartáče nebo škrabky a splachujte vodou, popřípadě použíjte tlakový čistič (max. 60 baru/870 psi).
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPoznámka: použití teplé vody usnadňuje práci.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPo odstranění původního nátěru důkladně povrch opláchněte čistou vodou.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPo odstranění a očištění vodou musí být všechny pórovité povrchy ošetřeny čističem OWATROL DECK CLEANER®, dokud jsou povrchy ještě mokré, aby došlo k jejich neutralizaci.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguKontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na dubové a kaštanové dřevo.

Vydatnost přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu4m2 /l
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguSkutečná vydatnost se může lišit v závislosti na metodě, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu.

Neutralizace povrchu po použití přípravku MARINE STRIP

Vždy po použití produktů OWATROL MARINE STRIP® je potřeba očištěný dřevěný pórovitý povrch, neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

Omezení přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOWATROL MARINE STRIP® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spekané barvy a laky.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNepoužívejte na hliník.

Čištění přípravku MARINE STRIP z povrchu

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVodou

Skladování přípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNespotřebovaný obsah skladujte v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNeskladujte v kovové nádobě.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku MARINE STRIP, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNevdechovat výpary.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Napsat recenzi

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP® je silný, vodou omyvatelný odstraňovač nátěrů bez obsahu ředidel, který odstraní olejové barvy a barvy na bázi alkydů, laky mořidla a antifoulingy. OWATROL MARINE STRIP® dokáže odstranit až 8 vrstev finálních nátěrů při jedné aplikací. OWATROL MARINE STRIP® se jednoduše aplikuje, rozpouští barvu i v nejmenších vybráních a nejjemejších detailech. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® je bezpečný pro použití v málo větraných prostorech. Neobsahuje VOC (těkavé organické sloučeniny) a je nehořlavý.

Po použití prostředku OWATROL MARINE STRIP® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

OMEZENÍ: OWATROL MARINE STRIP® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na hliník.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi