OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rez

OWATROL®AP.60 je antikorozní základový nátěr, který kombinuje penetrační vlastnosti produktu OWATROL® OIL* se speciálně vybranými pigmenty poskytuje výjimečnou antikorozní ochranu a odolnost proti povětrnostním vlivům. Po vytvrzení odolává teplotě až +175°C.

Proniká hluboko do materiálu, vytlačí přebytečnou vlhkost i vzduch, vytvoří pevnou a stabilní vrstvu. Je výborný jako základový nátěr pro všechny typy povrchů a může být přetřen jakoukoliv jednosložkovou finální barvou. Je kompatibilní se všemi barvami na bázi oleje nebo alkydů.

OWATROL®AP.60 je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Lze aplikovat na vodorovné i svislé plochy (ploty, zábradlí, okapy, automobilové díly, strojní zařízení, ocelové konstrikce, vláknitocementové střechy, plastové a dřevěné povchy...)

Vydatnost prostředku je 16 m2/1 litr.

Více informací
Doprodej OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rez
Kalkulátor spotřeby
Tento produkt již není na skladě.

ČR - Kč | SK - EUR Sleva -25% 747 Kč Cena s DPH: 561 Kč

Antikorozní základový nátěr OWATROL AP.60 má tyto vlastnosti

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezProniká hluboko do zrezivělých kovů za účelem vytlačení vlhkosti a vzduchu.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezVytvoří pevnou stabilní vrstvu, ke které mohou další barvy pevně přilnout.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezVýjimečně dobře přilne k čisté lesklé oceli.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezZcela ochrání neporušený kov před korozí.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezJe kompatibilní se všemi barvami na bázi oleje a alkydů.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezIdeální pro použití na neželezné kovy – zinek, měď, hliník atd.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezGalvanizované povrchy nevyžadují před aplikací zvětrávání nebo moření.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezNa plastech a dřevu vytvoří bezpečný povrch pro přilnutí finálních barev.

Základní použití produktu OWATROL AP.60

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezVhodný pro vnitřní i venkovní použití.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezPloty, zábradlí, brány, okapy atd.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezStrojní zařízení, automobilové díly atd.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezOcelové konstrukce, vláknitocementové střechy atd.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezPlastové a dřevěné povrchy.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezVodorovné a svislé povrchy.

Technické údaje přípravku AP.60

Vzhled: matný
Typ pojiva: alkydové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Viskozita: polotekutá barva
Měrná hmotnost: 1.20 ± 0,05
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 66% ± 5
Bod vzplanutí: >60°C
Tepelná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C
Skladovatelnost: minimálně 2 roky v originálním neotevřeném baleni
Velikost baleni: 0.75l, 1l
Odstíny: Bílá, Šedá, Černá, Cihlověn červená
Doba schnutí: na dotyk: 6-8 hodin. Plné schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti. Další vrstva po 24-48 hodinách.
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i) dle EU je: 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 430 g/l

BEZPEČNOST:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku AP.60

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezŠtětec
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezVáleček
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezStříkací pistole (0,4mm x 80° při 1860-2000 psi (128-138 barů)

Zásady správného použití antikorozního nátěru AP.60

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezZakryt vše, co nemá být natřeno.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezAplikovat při teplotě +5°C až + 35°C.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezV případě potřeby před nástřikem přidejte 5-20% produktu OWATROL OIL pro dosažení požadované viskozity.

Způsob přípravy povrchu před použitím přípravku AP.60

Povrchy musí být čísté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot. Odstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a starý nátěr pro získání bezvadného povrchu. Jemně obrousit ostré přechodové hrany. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou. Silně znečištěné povrchy by měly být očištěny vhodným ředidlem.

Způsoby správné aplikace přípravku AP.60

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezPřed a během použití dobře promíchat. NEŘEDIT.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezNové povrchy: Aplikujte základní nátěr OWATROL AP.60 v jedné vrstvě a nechejte uschnout. Na povrchy vystavené agresivním klimatickým podmínkám aplikujte druhou vrstvu.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezČisté lehce zrezivělé povrchy nebo nový nenatřený zrezivělý ocelový povrch: Aplikujte 2 vrstvy produktu OWATROL AP.60 se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezVysoce zrezivělé povrchy: Aplikujte 2 nátěry produktu OWATROL AP.60 se zachováním doby schnutí mezi vrstvami. Přidejte 5-20% produktu OWATROL OIL do první vrstvy nátěru OWATROL AP.60 v závislosti na stupni koroze.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezJiné natřené povrchy: Nejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL OIL nebo produktem OWATROL AP.60 v závislosti na stupni koroze a nechejte uschnout. Následně aplikujte na celou plochu 1 nebo 2 vrstvy OWATROL AP.60 se zachováním doby mezi vrstvami.

Vydatnost prostředku AP.60

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rez16m2/l
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Omezení v použití nátěru na rez AP.60

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezNepřetírat barvami obsahující ředidla, tj. Xylen, 2složkové nátěry, rychle schnoucí emailové barvy atd.

Způsob očištění prostředku AP.60 z povrchu

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezOčistit všechny nezaschlé pomůcky a vybavení v lakovém benzínu.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezPokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezSkladovat a udržovat vybavení dle pokynů výrobce. POZNÁMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasákle produktem OWATROL AP.60 se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezPřed vyhozením spolu s domovním odpadem musí byt hadry, ocelová vlna atd. po použití nasákle vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Jak správně skladovat přípravek AP.60

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezZbytek produktuOWATROL AP.60 by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití antikorozního nátěru AP.60, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezNevdechovat výpary.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL AP.60 - antikorozní nátěr přímo na rezVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení
Typ barvy základní
Přímo na rez Ano
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Sdílení:

Facebook Google+