OWATROL OXID VERNIS - čirý UV odolný lak na kov

OWATROL OXID VERNIS® je jednolitý čirý UV odolný lak obohacený alkydovými pryskyřicemi a modifikovaným polyuretanem pro použití na nové nebo zoxidované kovy, které byly dříve ošetřeny produktem OWATROL OIL® u kterých je vyžadováno udržování přirozeného vzhledu povrchu.

Je dlouhodobě účinný a má vysokou odolnost vůči UV záření a je tak zvláště vhodný pro náročné klimatické podmínky. Zdobí, chrání a má velmi elastickou strukturu- nedochází k odlupování.. Má dlouhou životnost a vysokou odolnost a zachovává přirozený vzhled podkladu.

OWATROL OXID VERNIS® se snadno aplikuje, je omyvatelný. Je vhodný pro vodorovné i svislé povrchy a vnitřní i venkovní použití. Lze použít použít na nové nebo zoxidované povrchy - železné a neželezné kovy. Nepoužívat na podlahy.

Vydatnost je 18 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL OXID VERNIS - Čírý lak na kov
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Cena s DPH: 570 Kč

Čirý UV odolný lak na kov OWATROL OXID VERNIS má tyto vlastnosti

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZdobí, chrání, odolný vůči povětrnostním vlivům - vysoká odolnost proti UV záření.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovDlouhá životnost - optimální ochrana v náročných klimatických podmínkách.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVysoká odolnost - mlha, sníh, déšť, slaná voda...
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZachovává přirozený vzhled podkladu.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovIdeální pro velmi vlhké interiérové prostředí.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVelmi elastická struktura
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNedochází k odlupování..
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovSnadná aplikace. Omyvatelný.

Kde a k čemu použít čirý UV odolný lak OWATROL OXID VERNIS

Čirý UV odolný lak OWATROL OXID VERNIS je určen pro vnitřní i venkovní použití.

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVodorovné i svislé plochy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovLze použít na nové nebo zoxidované povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNa železné i neželezné kovy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNábytek, brány, ploty, ozdoby, pergoly ...
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNepoužívat na podlahy.

Technické údaje přípravku OXID VERNIS

Vzhled: matný
Barva: čirá
Typ pojiva: alkydové pryskyřice s modifikovaným polyuretanem
Typ rozpouštědla: lakový benzín
Viskozita: polokapalná kapalina
Měrná hmotnost (při 20°C): 0,935 ± 0,05.
Obsah pevných látek: 58% ± 3
Bod vzplanutí: > 60 °C (140 ° F)
Velikost balení: 0.75 l, 2.5l
Skladovatelnost: minimálně 2 roky v originálním neotevřeném balení.
Klasifikace: Skupina 1 - Třída 4a (podle klasifikace NBT 22-003 a NFT 36-005)
Doba schnutí (při 20°C a 50% relativní vlhkosti): na dotyk: 5 hodin, plné schnutí: 24 hodin, v závislosti na teplotě a vlhkosti, další vrstva po 24 hodinách.
VOC – obsah těkavých organických sloučenin: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/E) dle EU je: 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 400 g/l.
BEZPEČNOST:
Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do nádoby na odpad, která je k tomu určena v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku OXID VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovŠtětec
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVáleček
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovSprej

Zásady správného použití přípravku OXID VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZakrýt vše, co nemá být natřeno.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovAplikovat při teplotě +10°C až +30°C.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovTeplota podkladu musí být mezi +5°C až +35°C
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovUjistěte se, že teplota povrchu je o 3°C nad rosným bodem.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovUjistěte se, že je vnitřní prostor dobře větraný.

Příprava povrchu před použitím přípravku OXID VERNIS

Povrchy musí být čísté, suché a zbavené oleje, mastnoty, špíny a jiných povrchových nečistot. Použijte vhodný čistič v
závislosti na podkladu a znečištění daného povrchu, např. PURA-TROL®*, Aceton k vyčištění povrchu před jakýmkoliv z
následujích postupů přípravy. Odstraňte jakékoliv ostré hrany, aby se lépe vytvořil film na povrchu materiálu.

Železné kovy (nové nebo zkorodované)

Odstraňte z povrchu všechny nečistoty (i nejmenší velikosZ), rez a ostatní cizí tělíska broušením, tryskáním a/nebo jiným mechanickým způsobem. Odstraňte veškeré zbytky pomocí vysavače, kompresoru nebo pomocí ocelového kartáče. Pokud je to nutné, použijte hadřík namočený v rychleschnoucím rozpouštědle, např. Aceton, k odstranění zbývajících nečistot. Poté aplikujte OWATROL OIL® a nechte uschnout.

Neželezné kovy (nové nebo zvětralé)

Zvětralý povrch ošetříme vhodným abrazivem a/nebo čisMcím prostředkem, např. PURA-TROL®*. U hliníkových povrchů je potřeba, aby abrazivní materiál byl konzistentní. Pokud je to nutné, použijte hadřík namočený v rychleschnoucím rozpouštědle, např. Aceton, k odstranění zbývajících nečistot. Nechte vyschnout. Poté aplikujte OWATROL OIL® a nechte znovu uschnout.

Pozinkované/zinkované povrchy

V závislosti na stavu povrchu (nový nebo zvětralý) použijeme zředěný PURA-TROL®* nebo fosforečný roztok k vyčištění povrchu pomocí vhodného rozpouštědla, např. Aceton nebo PURA-TROL®*. Poté aplikujte OWATROL OIL® a nechte znovu uschnout.

Poznámka: Dle použitého procesu přípravy může dojít k částečnému zabarvení povrchu. Zrezivělý povrch. Odstraňte všechnyuvolněné, odlupující se části rzi, okuje pomocí kartáče nebo škrabky. Důkladně odstraňte prach. Poté aplikujte OWATROL OIL® pro nasycení povrchu a nechte opět vyschnout.

Starší upravené plochy

Odstraňte všechny předchozí vrstvy vhodným prostředkem – otrýskáním, broušením, mechanickým odstraněním nebo chemickým postupem pomocí produktu DSP 800®* nebo prostředkem DILUNET®, který se používá pro obnovení původního stavu povrchu.
Důkladně otřete (odstraňte) prach. Poté aplikujte OWATROL OIL® pro nasycení povrchu a nechte opět vyschnout.

Poznámka: Pokud je povrch opláchnut vodou, nechte materiál důkladně vyschnout (24-72 hodin) a teprve poté použijte OWATROL OIL®*
1. Moření povrchu pomocí PURA-TROL*
1 díl PURA-TROL* a 5 dílů vody.
Aplikujte pomocí hadříku nebo kartáče.
Nechte působit 5-10 minut, poté důkladně opláchněte a nechte vyschnout

Aplikace přípravku OXID VERNIS

Neředit. Připraveno k okamžitému použití. Před a během použití dobře promíchejte. Aplikujte první vrstvu OXID VERNIS® a nechejte uschnout 24 hodin. Zaschlý povrch obrousit smirkovým papírem o hrubostí 280 a důkladně očistit od prachu. Naneste druhou vrstvu OXID VERNIS® a nechejte uschnout.

Poznámka: Přidáním produktu OWATROL OIL® do OXID VERNIS® se usnadní nanášení a OXID VERNIS® poskytne ještě větší flexibilitu, což dále snižuje riziko odlupování a praskání.

Způsob čištění povrchu při použití přípravku OXID VERNIS

Povrch čistěte pravidelně smetákem, vysavačem nebo čistou vodou. V prvních 14ti dnech povrch natřený produktem OXID VERNIS® nečistěte vodou. Nepoužívejte agresivní chemické čističe, které odstraňují mastnotu nebo jakýkoliv jiný druh nečistot, který se nahromadil na povrchu.

Údržba povrchu při použití přípravku OXID VERNIS

OXID VERNIS® v dobrém stavu

Povrch obrousit smirkovým papírem o hrubostí 280 a důkladně očistit od prachu. Aplikujte první vrstvu OXID VERNIS® s přidáním 25% OWATROL OIL®*. Nechte uschnout 24-48 hodin. Naneste druhou vrstvu OXID VERNIS® a nechejte uschnout.

OXID VERNIS® ve špatném stavu

Viz . “Starší upravené plochy” v části “Příprava povrchu”. Použijte OXID VERNIS® podle pokynů v části “Aplikace".

Vydatnost prostředku OXID VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNa jednu vrstvu: 18m²/l.

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Čištění přípravku OXID VERNIS po jeho použití

Očistit všechny nezaschlé pomůcky a vybavení v lakovém benzínu. Pokud zaschnou, použit odstraňovač starých nátěrů.

Skladování přípravku OXID VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovChraňte před mrazem a vysokými teplotami.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNespotřebovaný obsah OXID VERNIS skladujte v těsném a uzavřeném originálním balení.

Při použití přípravku OXID VERNIS, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovPřípravek uchovávejte mimo dosah dětí.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

owatrolowatrol oxid vernis

Typ barvy lak
Barva transparentní
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Sdílení:

Facebook Google+