Finální barva na dřevo OWATROL SOLID COLOR STAIN

OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevo

OWATROL SOLID COLOR STAIN® je obohacen přípravkem OWATROL EB® díky němuž poskytne nepřekonatelnou přilnavost na svislých a vodorovných vnějších podkladech, kde ostatní výrobky nakonec selžou nebo budou vyžadovat rozsáhlou přípravu a základní nátěr.

Výběr z 9 barevných odstínů. 

OWATROL SOLID COLOR STAIN® je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva:

 - Měkké dřevo - (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva), smrk, modřín, borovice, cedr...

 - Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...

Vydatnost prostředku je 8-10 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Doprodej OWATROL SOLID COLOR STAIN - Finální barva na dřevo
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -25% 847 Kč Cena s DPH: 635 Kč

Finální barva na dřevo OWATROL SOLID COLOR STAIN má tyto vlastnosti

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoSkvělé přilnutí a pružnost filmu.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoTerasové povrchy mohou být vysoce namáhány
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPerfektní volba pro dlouhotrvající krásu obložení.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoChrání před poškozením vlhkostí.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoZáruka proti olupování nebo tvoření puchýřů (viz omezené podrobnosti záruky).
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoDostupný v široké škále barev + 3 báze pro tónování.

Kde a k čemu použít finální barvu na dřevo SOLID COLOR STAiN

Finální barva na dřevo OWATROL SOLID COLOR STAIN je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNové nebo zvětralé venkovní dřevo.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoMěkké dřevo, tvrdé dřevo, tropické a termicky upravené dřevo.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoJiž natřené venkovní povrchy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoObložení (nové nebo zvětralé včetně neošetřeného masivu, vláknitocementové desky se základovým nátěrem nebo s finálním nátěrem a překližky).
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoTerasy, mola a jiné vodorovné povrchy včetně termicky upraveného dřeva, cedr, červené dřevo, tvrdá dřeva.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPloty a další svislé povrchy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoDesky a venkovní dřevěný nábytek.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoZvětralé svislé zdivo včetně štuku, natřeného bloku, EIFS (venkovní zateplovací systém), atd.

Technické údaje přípravku SOLID COLOR STAIN

Vzhled: matný
Typ pojiva: alkydová, akrylová směs
Typ rozpouštědla: voda
Hořlavina: nerelevantní
Bod vzplanutí: > 82°C
Skladovatelnost: minimálně 1 rok v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l
Barva: dostupný v již namíchaných barvách (viz vzorník barev) a ve 3 tónovacích základech
Aplikace další vrstvy: po 3-4 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti
K použití (sezení nebo chození): po 24-48 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:
Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/e) dle EU je: 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 129 g/l
BEZPEČNOST:
Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci.  Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Může vyvolat alergickou reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary.  Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoŠtětec: Vysoce kvalitní syntetický mořidlový štětec.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoVáleček: těsný pletený syntetický povlak
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoStříkací pistole (.017-.021 špička při 1800-2000 psi (124-138 barů))

Zásady správného použití přípravku SOLID COLOR STAIN

Před zahájením práce otestovat penetraci a savost lehkým postříkáním vody na dřevo. Pokud se voda rychle vsakuje, povrch je zbavený nečistot a připravený pro moření. Pokud je voda odpuzována, musí být provedena důkladná příprava stejně jako u nového dřeva.

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPro zjištění finální barvy otestovat před začátkem aplikace vybranou barvu na malé ploše a nechat uschnout.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoKoupit dostatečné množství výrobků a smíchat je dohromady před začátkem aplikace, aby nedošlo k barevným odlišnostem.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNEPOUŽÍVAT TÓNOVACÍ BÁZE NENATÓNOVANÉ
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoZakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNanášet při teplotě 10°C-30°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNenanášet v případě, že se během 24 hodin předpokládá studené a/nebo vlhké počasí.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoDůkladně výrobky míchat před a během použití. Neředit.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoVždy pracovat na celé délce palubky nebo vodorovného obložení až do logického konce, jako je okno nebo dveřní rám.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNikdy nepřerušovat aplikaci uprostřed plochy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoSvislé obložení má být natíráno od shora dolů.

Příprava povrchu před použitím barvy na dřevo SOLID COLOR STAIN

Nové dřevěné povrchy

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPovrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísní.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPo očištění nechat dřevo vyschnout 48 hodin, nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 19% nebo méně.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNové dřevo má tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci, toto společně s obsaženou vlhkostí v surovém dřevě zabraňuje přilnutí jakéhokoliv nátěru. Nejprve aplikovat vrstvu SEASONITE® a nechat dřevo zvětrat po dobu min. 6 měsíců. Po 6 měsících aplikovat SOLID COLOR STAIN.

Zvětralé dřevěné povrchy

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNenatřené dřevěné povrchy, které zvětrávaly déle než 6 měsíců, vyžadují před aplikací finálního nátěru důkladně očištění. Použít NET-TROL®*(dle pokynů na štítku) pomocí tlakového rozprašovače nebo tvrdého kartáče pro odstranění volných vláken, špíny a dalších povrchových nečistot. V případě potřeby obrousit povrch (smirkový papír zrno 100).
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPovrchy musí být zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísní a předchozích nátěrů.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPo očištění nechat dřevo uschnout po dobu 48 hodin, nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 19% nebo méně.

Již ošetřené povrchy

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoObrousit nebo oškrábat veškerý oprýskaný a odlupující se finální nátěr. V případě potřeby odstranit pomocí DILUNETT®* a neutralizovat pomocí NET-TROL®*
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPovrchy musí být zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísní a předchozích nátěrů.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPo čištění nechat dřevo uschnout po dobu 48 hodin, nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 19% nebo méně.

Poznámka: Cedr, červená dřeva a tvrdá mohou po použití DILUNETT®* ztmavnout. Pokud tato situace nastane, před aplikací rozjasnit dřevo pomocí NET-TROL®*. Dubové a kaštanové dřevo ručně nebo mechanicky obrousit, oprášit a očistit pomocí NET-TROL®*.

Aplikace přípravku SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNanést vrstvu SOLID COLOR STAIN, vyhnout se aplikaci silné vrstvy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNechat schnout 3-4 hodiny.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoAplikovat další vrstvu.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPo nástřiku vždy ještě použít štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a jednotnosti pokrytí.

Vydatnost přípravku SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevo8-10 m2/l
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu natřeného barvou SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPovrchy se značným vystavením slunci a provozem se opotřebují rychleji než jiné plochy. V těchto případech v případě potřeby očistit postižená místa a přetřít.

Omezení přípravku SOLID COLOR STAIN

OWATROL® International garantuje SOLID COLOR STAIN proti olupování na dřevěných terasách po dobu 5 let a proti praskání, olupování a oprýskávání na dřevěném obložení po dobu 15 let od data zakoupení, pokud je aplikován na řádně připravený povrch dle pokynů na štítku. Owatrol International nahradí, dle svého uvážení, materiál nebo vrátí zpět peníze za zakoupený výrobek, v případě že SOLID COLOR STAIN neúčinkuje tak, jak je výše popsáno.

Způsob čištění přípravku SOLID COLOR STAIN po jeho použití

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoMýdlem a vodou.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPokud SOLID COLOR STAIN na nářadí zaschne, odstranit pomocí odstraňovače barev.

POZNÁMKA: Jakékoliv hadry nasáklé tímto výrobkem by se měly před vyhozením spolu s domovním odpadem ponořit do vody.

Skladováni přípravku SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoChránit před mrazem.

Při použití přípravku SOLID COLOR STAIN, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNevdechovat výpary.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoOWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevo

Typ barvy barva
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
14. 05. 2019

Dřevěné obklady na venkovní straně domu jsem natřel barvou Silid Color Stan. Při nátěru barva nestékala a výsledek byl perfektní. Mohu doporučit.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevo

OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevo

OWATROL SOLID COLOR STAIN® je obohacen přípravkem OWATROL EB® díky němuž poskytne nepřekonatelnou přilnavost na svislých a vodorovných vnějších podkladech, kde ostatní výrobky nakonec selžou nebo budou vyžadovat rozsáhlou přípravu a základní nátěr.

Výběr z 9 barevných odstínů. 

OWATROL SOLID COLOR STAIN® je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva:

 - Měkké dřevo - (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva), smrk, modřín, borovice, cedr...

 - Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...

Vydatnost prostředku je 8-10 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi