Teakový olej na dřevo OWATROL TEAK-OLJE

OWATROL TEAK-OLJE - hluboce penetrační teakový olej

OWATROL TEAK-OLJE® je směs produktů OWATROL® OIL a vysoce kvalitního teakového oleje pro teaková a jiná exotická tvrdá dřeva. OWATROL TEAK-OLJE® je hluboce penetrační, čirý olej, který dřevo nasytí a nahradí již vyprchaný přírodní olej obsažený ve dřevě. Netvoří film, neolupuje se chrání a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva.

Dřevo vystavené UV paprskům nezčerná a je tedy ideální pro venkovní zahradní nábytek. Zároveň je velmi jednoduchý na údržbu, nevyžaduje broušení ani odstraňování. Poskytuje bohatý teplý vzhled jakémukoliv ošetřenému dřevěnému povrchu.

OWATROL TEAK-OLJE® lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy (zahradní a interiérový nábytek, teaková a jiná exotická dřeva...). Určen pro venkovní i vnitřní použití.

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5-7 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-14 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL TEAK-OLJE - Teakový olej
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 750 Kč Cena s DPH: 675 Kč

Penetrační olej OWATROL TEAK-OLJE má tyto vlastnosti

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejChrání a vyživuje dřevo.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejUdržuje a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejDodává sytý matný vzhled.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejJednoduchá aplikace. Skvělá penetrace.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejPůsobením UV paprsků nezčerná.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejNetvoří film – Neolupuje se nebo neoprýskává.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejJednoduchý k údržbě – Žádné obrušování nebo odstraňování.

 • Kde a k čemu použít penetrační olej TEAK-OLJE 

  Penetrační olej OWATROL TEAK-OLJE je určen pro vnitřní i venkovní použití.

  OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejTeaková a jiná exotická dřeva.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejZahradní a interiérový nábytek.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejVodorovné a svislé povrchy.

Technické údaje přípravku TEAK-OLJE

Vzhled: Matný
Typ pojiva: alkyd-uretanové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Viskozita: kapalina
Měrná hmotnost (při 20°C): 0,87 ± 0,05
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 40% + 2
Hořlavost: nezařazen mezi hořlaviny
Bod vzplanutí: > 82°C
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l
Barva: čirá

Doba schnutí:

na dotyk: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
Doba aktivace před použitím: 48 hodin
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 700 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje max. 628 g/l.

BEZPEČNOST:

Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Může vyvolat alergickou reakci. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku TEAK-OLJE

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejŠtětec
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejVáleček
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejStříkací pistole, zahradní rozprašovač

Zásady správného použití penetračního oleje TEAK-OLJE

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejPoužít tak, jak je

Před použitím důkladně protřepat nebo promíchat plechovku. Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů. Nanášet při teplotě 5°C-35°C. Nenanášet v případě, že se během 24 hodin předpokládá studené a/nebo vlhké počasí. Vždy pracovat na celé délce palubky nebo vodorovného obložení až do logického konce. Svislé obložení má být natíráno od shora dolů. Nikdy nepřerušovat aplikaci uprostřed kusu dřeva. Nikdy nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy. Nedovolit schnutí mezi vrstvami – TEAK-OLJE® aplikovat systémem “mokrý na mokrý“. Po nástřiku vždy ještě použít štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a jednotnosti pokrytí.

Příprava povrchu před použitím penetračního oleje TEAK-OLJE

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a dřívějších nátěrů. Ošetřit plísně roztokem 50/50 bělidlo/voda. Vydrhnout povrch roztokem a nechat působit 10-15 minut, důkladně opláchnout. Po odstranění a očištění, nechat dřevo vyschnout 2-3 dny nebo dokud dřevo před aplikací finálního nátěru nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně. TEAK-OLJE se může aplikovat pouze na holé nebo zvětralé dřevo, které bylo již dříve finálně ošetřeno TEAK-OLJE. VŠECHNY ostatní finální nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny. V případě nutnosti obrousit povrch po odstranění a očištění dřeva (smirkový papír zrno 100).

Nové dřevo

Interiér – obrousit dřevo smirkovým papírem zrno 100 pro otevření pórů, oprášit a odmastit povrch pomocí denaturovaného lihu.

Exteriér – připravit jako interiérové dřevo NEBO ošetřit povrch pomocí AQUANETT®* a neutralizovat jej s NET-TROL®*. Nové dřevěné povrchy mají tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru, toto se odstraní obroušením a ošetřením pomocí AQUANETT®* pro zajištění maximálního účinku finálního nátěru. Dřeva Iroko, Padouk, Kerouk viz „Omezení“.

Zvětralé dřevěné povrchy (neošetřené)

Očistit zvětralé dřevo pomocí NET-TROL®*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty. Pokud je dřevo značně znečištěné, očistit povrch pomocí AQUANETT®* a neutralizovat jej s NET-TROL®*.

Již olejované povrchy

Veškeré jiné oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny s AQUANETT®* a odstraněné povrchy před aplikací TEAK-OLJE neutralizovat s NET-TROL®*.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnace proti vodě, …)

Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny pomocí DILUNETT®* a odstraněný povrch před aplikací TEAK-OLJE neutralizovat pomocí NET-TROL®*.

Poznámka: Tvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. teak, iroko, merbau, dub, … mohou po použití AQUANETT ®* a DILUNETT®* ztmavnout, neutralizace pomocí NET-TROL®* ihned po opláchnutí zesvětlí a obnoví barvu dřeva.

Aplikace přípravku TEAK-OLJE

Nanést 2 rovnoměrné vrstvy TEAK-OLJE systémem mokrý na mokrý. Nanést první vrstvu TEAK-OLJE a nechat penetrovat, obvykle 15-20 minut. Nanést druhou vrstvu a nechat penetrovat. Dle potřeby postup opakovat dokud není dřevo nasyceno, tj. nepřijme již více oleje. Nenechat TEAK-OLJE uschnout na dotyk nebo nenechat uschnout mezi vrstvami. Rozetřít štětcem nebo setřít přebytek TEAK-OLJE hadříkem bez žmolků 15-20 minut po poslední aplikaci, aby se nevytvořila lesklá místa. Nechat uschnout.

POZNÁMKA: TEAK-OLJE není povrchový nátěr, jeho místo je ve dřevu a ne na povrchu. TEAK-OLJE penetrací chrání dřevo a poskytuje sytý matný nátěr.

Vydatnost přípravku TEAK-OLJE

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejPrvní: 5-7 m2/l/2 vrstvy
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejÚdržba: 10-14 m2/l/1 vrstva
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného olejem TEAK-OLJE

TEAK-OLJE časem postupně zesvětlí díky působení slunce a UV paprsků. Až bude mít dřevo neolejový vzhled nebo zesvětlelo na světle šedou barvu, je třeba údržbový nátěr. Očistit povrch pomocí NET-TROL®*. Nanášet TEAK-OLJE dokud není dřevo nasyceno a finální nátěr není obnoven, obvykle postačí 1-2 vrstvy.

Omezení přípravku TEAK-OLJE

Taniny a přírodní oleje ve dřevech jako je kerung, iroko a padouk zamezují penetraci a schnutí finálních nátěrů. Tyto druhy dřeva by měly být důkladně připraveny a ponechány zvětrávání 12 měsíců před aplikací TEAK-OLJE. Pro rady na přípravu dřeva nás kontaktujte.

Způsob čištění přípravku TEAK-OLJE po jeho použití

Očistit všechny nezaschlé nástroje a vybavení lakovým benzínem. Pokud zaschnou, odstranit odstraňovačem barvy. POZNÁMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasáklé OW TEAK-OLJE se mohou samovolně zapálit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené, vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku TEAK-OLJE

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejZbytek TEAK-OLJE by měl přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku TEAK-OLJE, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejNevdechovat výpary.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL TEAK-OLJE - Teakový olejOWATROL TEAK-OLJE - Teakový olej

Typ barvy olej
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
01. 02. 2022

Penetrační olej, který dobře chrání a vyživuje dřevo a zároveň udržuje a zvýrazňuje přirozenou krásu i tvrdého dřeva. Po natření zanechává nábytku pěkný matný povrch. Použil jsem na zahradní nábytek ve dvou vrstvách, ale je vhodný i pro interiérový.

Známka 
14. 09. 2021

Vynikající kvalita oleje, který se snadno nanáší, použil jsem pro teakový dřevěný nábytek. Po nanesení oleje štětcem jej setřete suchým hadříkem. Takto ošetřený stůl je chráněný před všemi skvrnami od potravin a proti stárnutím, navíc tento olej nezpůsobuje černání dřeva.

Známka 
05. 12. 2020

Vřele doporučuji tento produkt pro exotické dřeviny - snadno se aplikuje štětcem i válečkem, dobře chrání a vypadá.

Známka 
07. 09. 2018

Máme zahradní nábytek z tvrdého exotického dřeva, který už potřeboval ošetření. Použili jsme prostředek Owatrol Teak Olje, který je penetrační a zvyšuje tak životnost zahradního nábytku. Jsme spokojení.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL TEAK-OLJE - hluboce penetrační teakový olej

OWATROL TEAK-OLJE - hluboce penetrační teakový olej

OWATROL TEAK-OLJE® je směs produktů OWATROL® OIL a vysoce kvalitního teakového oleje pro teaková a jiná exotická tvrdá dřeva. OWATROL TEAK-OLJE® je hluboce penetrační, čirý olej, který dřevo nasytí a nahradí již vyprchaný přírodní olej obsažený ve dřevě. Netvoří film, neolupuje se chrání a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva.

Dřevo vystavené UV paprskům nezčerná a je tedy ideální pro venkovní zahradní nábytek. Zároveň je velmi jednoduchý na údržbu, nevyžaduje broušení ani odstraňování. Poskytuje bohatý teplý vzhled jakémukoliv ošetřenému dřevěnému povrchu.

OWATROL TEAK-OLJE® lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy (zahradní a interiérový nábytek, teaková a jiná exotická dřeva...). Určen pro venkovní i vnitřní použití.

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5-7 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-14 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi