Olejový lak s vysokým leskem OWATROL DEKS OLJE D.2

OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskem

OWATROL DEKS OLJE®D.2 je vysoce lesklý olejový lak. Vytváří pevný, pružný a trvanlivý povrch, který zvyšuje přirozenou krásu dřeva. Jeho snadná údržba spočívá v možnosti aplikovat více vrstev OWATROL DEKS OLJE®D.2 čímž se získá i vyšší lesk.

Na rozdíl od tradičních laků se OWATROL DEKS OLJE®D.2 nebude loupat a nebudou vznikat puchýře, protože jako základ se používá OWATROL DEKS OLJE®D.1, který proniká hluboko do dřeva a voda není schopna se dostat do ke dřevu.

OWATROL DEKS OLJE®D.2 lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy (obklady, dveře, okna, truhlářství, zahradní nábytek, všechny aplikace nad čarou ponoru – zábradlí, lodní můstky, vnější úpravy atd.). Určen pro venkovní, vnitřní a lodní použití.

Vydatnost prostředku je 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskem
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 799 Kč Cena s DPH: 719 Kč

Olejový lak na dřevo DEKS OLJE®D.2 má tyto vlastnosti

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemPružný film, který nepraská, neolupuje se a neoprýskává.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemFinální nátěr s vysokým leskem.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVysoce průhledný lak – zvýrazňuje přírodní krásu dřeva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemDlouhodobá ochrana.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemŽádné broušení mezi vrstvami.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemJednoduchá údržba.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemJednoduchá oprava, žádné odstraňování.

Kde a k čemu použít olejový lak DEKS OLJE®D.2 

Olejový lak OWATROL DEKS OLJE®D.2 je určen pro vnitřní i venkovní použití.

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemTvrdá a exotická dřeva – dub, kaštan, jasan, teak, ipe, mahagon, bangkirai atd.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemMěkká dřeva – borovice, smrk, modřín atd.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemSurová nebo zvětralá dřeva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVenkovní použití– zahradní nábytek, okna a dveřní rámy, brány atd.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVnitřní použití – obložení, dveře, okna, truhlářství atd.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemLodní použití – všechny aplikace nad čárou ponoru (zábradlí, lodní můstky, vnější úpravy, …).
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVodorovné a svislé povrchy

Technické údaje přípravku DEKS OLJE®D.2

Vzhled: lesk
Typ pojiva: alkyd-uretanové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Měrná hmotnost: 0,910 ± 0.05 při 20°C
Viskozita: polokapalina
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 56% ± 5
Bod vzplanutí: > 60°C
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném baleni
Velikost balení: 1l, 2.5l
Barva: jantarová
Doba schnutí: jedna vrstva 12-24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
Doba aktivace před použitím: 3 dny
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/e) dle EU je: 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 399 g/l.

BEZPEČNOST:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary prachu. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku DEKS OLJE®D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemŠtětec
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVáleček

Zásady správného použití přípravku DEKS OLJE®D.2

Zakryjte všechny plochy, které nemají být natřené. Olej  DEKS OLJE®D.2 aplikujte při teplotě +5°C až +35°C. Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.

Příprava povrchu před nátěrem dřeva lakem DEKS OLJE®D.2

Povrchy musí být čisté, suché a zbavené nečistot, mastnoty, špíny a plísní. Plísně ošetřete roztokem 50/50, bělidlo/voda. Roztok rozetřete na povrch a nechejte působit 10 - 15 minut, důkladně opláchněte. DEKS OLJE®D.2 lze aplikovat pouze na povrchy dříve ošetřené produktem DEKS OLJE®D.2 nebo DEKS OLJE®D.1. Všechny ostatní povrchové úpravy musí být zcela a důkladně odstraněny.

Nové dřevěné povrchy

Veškeré nové dřevěné povrchy musí být ošetřeny produktem DEKS OLJE®D.1, který slouží jako penetrační základ.

Zvětralé dřevěné povrchy (neošetřené)

Zvětralé dřevěné povrchy by měly být důkladně očištěny přípravkem NET-TROL®, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty. Pokud je dřevo silně znečištěné, očistěte povrch čističem AQUANETT® a neutralizujte přípravkem NET-TROL® před aplikaci penetračního nátěru DEKS OLJE®D.1.

Již ošetřené povrchy (olejem)

Všechny předchozí oleje musí být zcela a důkladně odstraněny pomocí čističe AQUANETT® a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL® před aplikaci penetračního nátěru DEKS OLJE®D.1.

Již ošetřené povrchy (barvou, lazurou, mořidlem, lakem atd.)

Všechny předchozí barvy musí být zcela a důkladně  odstraněny pomocí odstraňovače nátěru DILUNETT® a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL® před aplikaci penetračního nátěru DEKS OLJE®D.1.

Zvětralé dřevěné povrchy které už byly dříve napuštěny penetračním nátěrem DEKS OLJE® D.1

Před aplikací DEKS OLJE®D.2 vyčistěte povrch pomocí produktu NET-TROL® a po vyschnutí povrchu znovu aplikujte penetrační nátěr DEKS OLJE®D.1.

Již ošetřené povrchy produktem DEKS OLJE® D.2

viz. údržba.

Aplikace přípravku DEKS OLJE® D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemNEŘEDIT, připraveno k okamžitému použití. 

Aplikujte 6 vrstev DEKS OLJE®D.2 se zachováním doby schnutí mezi jednotlivými vrstvami 12 hodin. Všechny vrstvy musí být aplikovány do 1 měsíce. Broušení mezi jednotlivými vrstvami není nutné. Pro dosažení vysoce lesklého povrchu, finální nátěr mezi posledními dvěmi vrstvami obruste smirkovým papírem velikosti zrna 600. Před uvedením lodi do provozu nechejte DEKS OLJE®D.2 minimálně 3 dny schnout.

Vydatnost přípravku DEKS OLJE® D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemPrvní nátěr: 15m2/l.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného lakem DEKS OLJE® D.2

Povrch umyjte čistou vodou, abyste odstranili sůl a další nečistoty.

Zvětralé dřevěné povrchy již dříve ošetřené DEKS OLJE®D.1

Zvětralé dřevěné povrchy očistěte přípravkem NET-TROL®. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit smirkovým papírem o velikosti zrna 320. Po očištění nechat dřevo dobře vyschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně. Po vyschnutí dřevěného povrchu aplikujte DEKS OLJE®D.1 a nechejte schnout. Aplikujte požadovaný počet vrstev DEKS OLJE®D.2, abyste dosáhli úrovně stávající povrchové úpravy.

Drsná nebo poškozená - podřená místa

Navlhčete povrch a obruste na mokro s použitím brusného papíru zrnitosti 320, jako mazivo použijte DEKS OLJE®D.1. Následně otřete čistým suchým hadříkem, který nepouští vlákna, abyste odstranili DEKS OLJE®D.1 a zbytky po broušení. Nechejte 24 hodin schnout. Naneste 2 nebo více vrstev přípravku DEKS OLJE®D.2, které zatřete do oblastí s dobrou povrchovou úpravou.

Zcela nová vrstva

Navlhčete povrch a obruste na mokro s použitím brusného papíru zrnitosti 320, jako mazivo použijte DEKS OLJE®D.1. Následně otřete čistým suchým hadříkem, který nepouští vlákna, abyste odstranili DEKS OLJE®D.1 a zbytky po broušení. Nechejte 24 hodin schnout. Podle potřeby naneste 1 nebo 2 vrstvy DEKS OLJE®D.2.

Ředění přípravku DEKS OLJE®D.2

OWATROL DEKS OLJE®D.2 se neředí a je připraven k okamžitému použití. Pokud situace vyžaduje tento produkt zředit, použijte ke zředění produkt DEKS OLJE®D.1.

Omezení přípravku DEKS OLJE®D.2

DEKS OLJE®D.2 by měl být aplikován pouze na povrch který byl ošetřeny prostředkem DEKS OLJE® D.1 nebo byl již dříve natřený prostředkem DEKS OLJE®D.2. DEKS OLJE®D.2 nenanášejte ve vlhkém prostředí, nebo v případě kdy lze očekávat rosu nebo mlhu. V tomto případě může nově nanesená vrstva způsobit zčervenání a ztmavnutí - vystavením slunečnímu záření se změna barvy obvykle odstraní. DEKS OLJE®D.2 je velmi kluzký, zvláště když je vlhký, a proto ho nedoporučujeme používat na podlahy anebo na jiné pochozí plochy.

Čištění přípravku DEKS OLJE®D.2 po jeho použití

Všechny aplikační nástroje na kterém je nezaschlý olej DEKS OLJE®D.2 očistěte v lakovém benzinu. Pokud již olej DEKS OLJE®D.2 zaschnul, použijte odstraňovač nátěrů. Okamžitě utřete jakékoliv kapky či ztečeny olej hadrem namočeným v lakovém benzinu. Zaschlý olej DEKS OLJE®D.2 může být odstraněn pomocí odstraňovače DILUNETT®. Skladovat a udržovat vybaveni dle pokynů výrobce.

POZNÁMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. Nasákle olejem DEKS OLJE®D.2 se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku DEKS OLJE®D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemZbytek oleje DEKS OLJE®D.2 by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku DEKS OLJE®D.2, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemNevdechovat výpary.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskemOWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskem

Typ barvy olej
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
31. 01. 2022

Nátěr DEKS OLJE®D.2 vytváří pružný film, který díky spodnímu olejovému penetračnímu nátěru DEKS OLJE®D.1, který dobře vsákne pak již nepraská, neolupuje se a neoprýskává a to ani po opakovaných aplikacích. Používám opakovaně pro lodní aplikace nad čárou ponoru. Výsledkem je dlouhá ochrana dřevěných lodních částí s oslnivým leskem. Cena vzhledem k kvalitě je adekvátní, OWATROL DEKS OLJE D1, D2 doporučuji.

Známka 
09. 08. 2020

Na venkovní terasu jsem použil tento vysoce lesklý olejový lak, který zvýraznil kresbu dřeva. Olej jsem použil vícekrát, terasa má vysoký lesk a vypadá nádherně. Mohu jen doporučit.

Známka 
17. 04. 2018

Vlastním malou dřevěnou loď, která potřebuje pravidelnou údržbu a ošetření. Po ošetření povrchu celé lodě konzervačním olejem Deks Olje D.1 jsem použil nad čarou ponoru a paluby finální olejový lak Deks Olje D.2, jehož přednosti je, že nepraská a zdůrazní krásu dřeva. Pro mou loď neznám nic lepšího. Doporučuje osobní zkušenost.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskem

OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskem

OWATROL DEKS OLJE®D.2 je vysoce lesklý olejový lak. Vytváří pevný, pružný a trvanlivý povrch, který zvyšuje přirozenou krásu dřeva. Jeho snadná údržba spočívá v možnosti aplikovat více vrstev OWATROL DEKS OLJE®D.2 čímž se získá i vyšší lesk.

Na rozdíl od tradičních laků se OWATROL DEKS OLJE®D.2 nebude loupat a nebudou vznikat puchýře, protože jako základ se používá OWATROL DEKS OLJE®D.1, který proniká hluboko do dřeva a voda není schopna se dostat do ke dřevu.

OWATROL DEKS OLJE®D.2 lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy (obklady, dveře, okna, truhlářství, zahradní nábytek, všechny aplikace nad čarou ponoru – zábradlí, lodní můstky, vnější úpravy atd.). Určen pro venkovní, vnitřní a lodní použití.

Vydatnost prostředku je 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi