OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřeva

OWATROL AQUANETT® je účinný odstraňovač a čistič, odstranitelný vodou, bez obsahu rozpouštědel, který odstraňuje nové, staré a ztvrdlé oleje z venkovních dřevěných povrchů. Čistí značně zvětralé dřevo. Přípravek OWATROL AQUANETT® je biologicky odbouratelný a vhodný pro místa citlivá na životní prostředí.

Čistič OWATROL AQUANETT® se jednoduše nanáší, rychle a účinně odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak, který vzniká při zpracovávání dřeva a tak zlepšuje nasákavost povrchu a tím dokonalé přilnutí finálního nátěru.

Po použití prostředku OWATROL AQUANETT® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřeva
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva -10% 484 Kč Cena s DPH: 436 Kč

Odstraňovač olejů a čistič dřeva AQUANETT má tyto vlastnosti

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaOdstraňuje teakové a jiné druhy olejů ze dřeva a zčernání způsobené UV zářením.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaJe odstranitelný vodou – po nanesení se oleje rozpustí vodou.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaOdstraňuje přírodní povlak dřeva a tím zlepšuje nasákavost povrchu a přilnutí finálního nátěru.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaGelová konzistence zajistí, že přípravek AQUANETT® nestéká.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPřípravek AQUANETT® je připraven k okamžitému použiti což zajistí jeho rychle působeni.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaJednoduchá aplikace, biologická odbouratelnost- neobsahuje ředidla nebo parafin.

Kde a na jaký druh dřeva lze použit přípravek AQUANETT

Odstraňovač olejů a čistič dřeva OWATROL AQUANETT je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVhodný pro všechna venkovní dřeva – měkká, tvrdá, tlakově impregnovaná i termicky upravená.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVenkovní dřevěné povrchy - zahradní nábytek, podlahy, terasy, obložení.....
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaLze použít na vodorovné a svislé povrchy.

Technické údaje přípravku AQUANETT

Viskozita: gelová struktura
Měrná hmotnost (při 20°C): 1.03 ± 0.05
Forma: viskózní kapalina
Hořlavost: nerelevantní
Bod vzplanutí: nerelevantní
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l
Vzhled a vůně: modrozelený odstín, dezinfekční zápach
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: <0,05% (0,5 g/l)
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS05
KŘEMIČITAN SODNÝ, HYDROXID SODNÝ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaŠtětec se syntetickými štětinami
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaSyntetický kartáč
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVáleček se syntetickým povrchem

Zásady správného použití přípravku AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVždy provést předběžný test před začátkem aplikace.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPoužívat chemicky odolné rukavice, ochranné brýle i oblečení.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaTvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. cedr, douglaska tisolista, teak, ipe...        mohou po použiti přípravků AQUANETT®* ztmavnout.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNež dřevo po očištění uschne je nutno provést neutralizaci přípravkem NET-TROL®*, dřevo opět zesvětlí a vrátí se    dřevu jeho přirozený vzhled.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaK získání originální barvy dřeva ošetřete očištěné dřevěné povrchy pomoci přípravku NET-TROL®*.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaZakryjte vše, co nemá být odstraněno, včetně rostlin, keřů a hliníkových povrchů. Při odstraňování olejů ze svislých povrchů, postupujte zespodu směrem nahoru, aby se nevytvořily pruhy.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNanášet při teplotách +5°C až +35°C. Ne však na přímém slunci a na horký povrch.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNenechte čistič AQUANETT® na povrchu uschnout. Pokud začne přípravek AQUANETT® schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovače aby zůstal přípravek AQUANETT® aktivní..
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPřed použitím čističe AQUANETT® na dubové a kaštanové dřevo se s námi poraďte.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPo použití čističe AQUANETT® očištěný povrch vždy neutralizujte přípravkem NET-TROL®*, který připraví povrch k provedení finální úpravy.

Příprava povrchu před použitím odstraňovače olejů AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaOdstranit jakýkoliv volný a odlupující se finální nátěr.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVykartáčovat jakékoliv povrchové nečistoty, např. mech, špínu atd.

Aplikace přípravku AQUANETT

Odstraněni olejů a přírodního povlaku

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNanést silnou vrstvu čističe AQUANETT® na cely povrch, který má být očištěn.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaU velkých ploch pracovat po úsecích.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNechejte čistič působit (max. 5 minut), povrch očistit kartáčem s tvrdými nylonovými vlákny a oplachujte vodou, případně použijte tlakový čistič (max. 60 baru/870 psi).
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPo očištění důkladně opláchněte čistou vodou. Pro neutralizaci účinku čističe AQUANETT® musí být ještě mokré povrchy po očištění a opláchnutí okamžitě ošetřeny pomoci přípravku NET-TROL®*.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPoznámka: Použití teplé vody usnadňuje práci.

Vydatnost přípravku AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVydatnost: 4 m2/l.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Způsob čištění přípravku AQUANETT po jeho použití

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVodou

Skladování přípravku AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaChránit před mrazem a vysokými teplotami.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNespotřebovaný čistič skladovat v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNeskladovat v kovových nádobách.

Při použití přípravku AQUANETT, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNevdechovat výpary.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci "Ke stažení"

Čistič povrchu dřeva - OWATROL AQUANETTČištění dřeva a odstranění oleje - OWATROL AQUANETT

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
07. 04. 2021

Na zahrádce mám staré zahradní posezení z masivu, které potřebovalo už nově ošetřit. Přípravek Aquanett mi s tímto ošetřením výrazně pomohl. Na dřevo jsem válečkem nanesl přípravek a pak jsem postupoval podle doporučení výrobce. Výsledek je úžasný. Starý zašedlý dřevěný nábytek nyní září novotou. Přípravek vřele doporučuji.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřeva

OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřeva

OWATROL AQUANETT® je účinný odstraňovač a čistič, odstranitelný vodou, bez obsahu rozpouštědel, který odstraňuje nové, staré a ztvrdlé oleje z venkovních dřevěných povrchů. Čistí značně zvětralé dřevo. Přípravek OWATROL AQUANETT® je biologicky odbouratelný a vhodný pro místa citlivá na životní prostředí.

Čistič OWATROL AQUANETT® se jednoduše nanáší, rychle a účinně odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak, který vzniká při zpracovávání dřeva a tak zlepšuje nasákavost povrchu a tím dokonalé přilnutí finálního nátěru.

Po použití prostředku OWATROL AQUANETT® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi