OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK® je vysoce kvalitní odstraňovač nátěrů/čistič určený pro odstranění starých, tuhých a čirých mořidel a dalších finálních nátěrů ze dřeva. Jako zředěný je silným čističem, který odstraňuje špínu a jiné povrchové nečistoty. Zlepšuje nasákavost a přilnutí finálního nátěru. Z povrchu nového dřeva odstraňuje značky, razítka kvality.

OWATROL PREPDECK® je vhodný pro použití na všechny druhy venkovního dřeva (tlakově i tepelně ošetřené dřevo, borovice, teak, iroko, bangkirai). Je ideální pro venkovní dřevěné povrchy které vyžadují očištění (zahradní nábytek, podlahy, obložení).

Po použití prostředku OWATROL PREPDECK® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

OMEZENÍ: OWATROL PREPDECK® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na hliník, může ho poškodit.

Vydatnost neředěného prostředku je 3-4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu. 

Více informací
Snížená cena! OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič
Kalkulátor spotřeby
style="display: none;"

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 722 Kč Cena s DPH: 650 Kč

Odstraňovač/čistič nátěrů PREPDECK má tyto vlastnosti

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje staré nátěry z venkovního dřeva, včetně 100 % akrylových nátěrů.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůČistí zvětralé dřevo.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje značky, razítka kvality z nového dřeva.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZlepšuje penetraci finálního nátěrů na nové dřevo.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůLze použít neředěný nebo zředěný.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů3 výrobky v jednom.

Kde a k čemu použít odstraňovač/čistič nátěrů PREPDECK

Odstraňova/čistič nátěrů OWATROL PREPDECK je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje laky, mořidla, barvy...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVhodný pro použití na všechny druhy venkovního dřeva:
 •       Měkké dřevo - tlakově i tepelně ošetřené dřevo, smrk, modřín, borovice, cedr... 
 •       Tvrdé dřevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, kaštan...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůIdeální pro venkovní dřevěné povrchy které vyžadují očištění…. zahradní nábytek, podlahy, obložení..
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVýborné vlastnosti na vodorovných i svislých površích.

** Viz. „Omezení"

Technické údaje přípravku PREPDECK

Biologická rozložitelnost:
Snadno biologicky rozložitelný. Číslo certifikátu: OECD 301F.
Viskozita:
Tekutá kapalina
Měrná hmotnost (při 20°C):
1,05±0,05.
Fyzikální stav: Kapalina
Bod vzplanutí: Nezařazen mezi hořlaviny.
Skladovatelnost: 18 měsíců v originální neotevřené nádobě
Velikost nádoby: 1l, 2.5l
Vzhled: žlutohnědá nebo jantarová
VOC – obsah těkavých organických sloučenin: Není k dispozici.

Pomůcky pro nanášení přípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSyntetický štětec.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSyntetický rýžák.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVáleček se syntetickým povrchem.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZahradní postřikovač.

Zásady správného použití přípravku PREPDECK

Vždy provést předběžný test pro určeni kontaktní doby potřebné pro odstranění původních nátěrů. Používat chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a oděv. Tvrdá dřeva včetně exotických dřevin a dřevin bohatých na tániny (cedr, dub, teak, ipe…) mohou po použití produktu PREPDECK® ztmavnout. Tam, kde PREPDECK® způsobil ztmavnutí dřeva, před  použitím produktu NET-TROL® nebo použití zředěného bělícího roztoku NENECHTE PREPDECK® zaschnout. (viz. “Po odstranění/čištění”).

Zakryjte vše, co nemá byt odstraňovačem PREPDECK® zasaženo, včetně rostlin a keřů a všech hlinikových povrchů.

Nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.

Odstraňovač PREPDECK® nenechejte na povrchu zaschnout a pokud zaschne, navlhčete celý povrch vodou z rozprašovače.

Kontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovač PREPDECK® na dubové a kaštanové dřevo.

Příprava povrchu před použitím přípravku PREPDECK

Odstranit volnou a odlupující se barvu. Vykartáčovat jakékoliv fyzické povrchové znečištění, např. mech, špínu obecně, atd.

Ředění přípravku PREPDECK

Pro odstranění starých nátěrů a razítek kvality použíjte PREPDECK® neředěný. Pro odstranění přírodního lesklého povlaku přidat 1 díl PREPDECK® na 4 díly vody kromě použití pro Ipe, pro Ipe přidat 1 díl PREPDECK® na 1 díl vody. Pro čištění ředit od 1 dílu PREPDECK® na 20 dílů vody, v závislosti na stavu povrchu.

Aplikace přípravku PREPDECK

Výrobek důkladně protřepat nebo promíchat před a v průběhu nanášení včetně zředěných roztoků. PREPDECK® použít tak, jak je nebo zředěný dle „Ředění“ viz. výše.

Po odstranění a očištění vodou, musí být vždy všechny pórovité povrchy ošetřeny čističem OWATROL NET-TROL®, dokud jsou povrchy ještě mokré, aby došlo k jejich neutralizaci. K čištění povrchu nepoužívejte drátěný kartáč.

U velkých ploch pracujte po částech, aby se předešlo nadměrnému ztmavnutí dřeva.

Před aplikaci zvoleného finálního nátěru nechejte očištěné dřevo vyschnout 2 - 3 dny nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na obsah vlhkosti požadované vybraným finálním nátěrem.

Test:

Aplikujte rovnoměrnou vrstvu produktů PREPDECK® a nechte působit 10 minut. Vyčistěte povrch aby jste zjistili zda jsou nečistoty odstraněny. Pokud nebyly veškeré nečistoty odstraněny, opakujte tento test za 5 minut. V testu pokračujte maximálně 30 minut. Pokud je povrch řádně očištěn a připraven, můžete pokračovat v další činnosti.

Odstranění a čištění:

U velkých ploch pracujte po částech, které mohou být dokončeny za 15-30 minut. Aplikujte PREPDECK® na plochu, která má být vyčištěna nebo ze které má být odstraněn nátěr a nechejte působit.

Po určité době na malé ploše otestujte pomocí nylonového kartáče, zda lze nátěr nebo špínu odstranit. Pokud lze špínu nebo nátěr odstranit, odstraňte PREPDECK® spolu se špínou nebo rozpuštěným nátěrem pomocí nylonového kartáče a splachování vodou, případně použijte tlakový čistič 500-1000 psi (35-70 barů) v závisloti na typu dřevěného povrchu. 

Pozn: Jakékoliv zbylé těžko odstranitelné zbytky povrchové úpravy, mohou být znovu lokálně ošetřeny. Nechte dřevo vlhké. Použijte PREPDECK® a nechte působit krátkou dobu. Odstraňte podle výše uvedeného postupu.

Odstranění přírodního lesklého povlaku:

Nanéste PREPDECK® na celý povrch který má být očištěn a nechte 20 minut působit. Povrch vyčistěte pomocí tuhého nylonového kartáče případně použijte tlakový čistič v rozmezí 725-1500 psi (50-103 baru) v závisloti na typu dřevěného povrchu. Dukladně povrch opláchněte čistou vodou nebo použijte tlakový čistič v rozmezí 500-1000 psi (35 - 70 baru) 

Odstranění známek kvality:

Nanéste neředěný PREPDECK® a kartáčujte dokud známka nezmizí. Poté povrch důkladně opláchněte. Kontaktujte nás pro další informace před použitím prostředku PREPDECK® na dubové a kaštanové dřevo.

Vydatnost přípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeředěný: 3-4m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZředěný 1:1: do 8m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZředěný 1:4. do 16m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZředěný 1:10: do 40m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Po odstranění/čištění

Po odstranění a očištění musí být všechny pórovité povrchy neutralizovány prostředkem OWATROL NET-TROL®.

Omezení přípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůPREPDECK® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoužívat na hliník, může ho poškodit

Čištění odstraňovače nátěrů PREPDECK z povrchu

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůČištění provádět vodou.

Skladování přípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNespotřebovaný obsah skladovat v utěsněné plastové nádobě.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeskladovat v kovových nádobách.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku DILUNETT, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVíce informací najdete v bezpečnostním listě v sekci „Ke stažení

 

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
02. 02. 2022

Odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak a to se pak může bez rizika následného odlupování snadno natírat. Přípravkem se zajistí nasakování a přilnavost nátěru ke dřevu. Koncem léta jsme stavěli novou terasu z finské borovice, tak jsem jí nechtěl nechávat na zimu bez nátěru. Po odborné konzultaci na infolince jsem vybral NET-TROL® i finální nátěr AQUADECKS®, odstín Honey. Řeknu vám, něco takového jsem nečekal - výsledek je perfektní, stále nechápu jak se mi to povedlo. Ještě jsem nikdy nedoporučoval nic, ale prostředky Owatrol prostě doporučit musím.

Známka 
02. 02. 2022

Pro odstranění starých akrylových nátěrů z venkovního obkladu ze dřeva jsem použil doporučený odstraňovač PREPDECK® a postupoval podle návodu. Vyzbrojen tlakovou myčkou a kartáčem jsem se pustil do práce. Odstraňovač jsem nechal působit 15 min, po té kartáčem očistil a následné opláchl tlakovou myčkou. Doporučení pracovat po malých plochách se vyplatí - dělal jsem po 2-3 m² najednou. Následně jsem použil Netrol k neutralizaci, pak budu pokračovat přípravkem Textrol. Mohu jen říct, že za sebe moc děkuji, všechny přípravky fungovaly perfektně.

Známka 
02. 02. 2022

Opravdu nemohu tento výrobek dostatečně vynachválit. Měl jsem 5 let starý nátěr, špinavý a na odlupujících místech a okrajích podpovrchový černý porost plísně. Tento výrobek vše odstranil na první pokus. Musel jsem ho použít neředěný a nechat ho 15 minut působit, ale jakou to udělalo perfektní práci! A to vše na terase z tvrdého dřeva.

Známka 
02. 02. 2022

Tento čistič a odstraňovač jsem použil pro odstranění nevhodného nátěru starého 4 až 5 let. Na to se používá čistý, neředěný. Fungoval skvěle, stačilo postupovat podle návodu, následoval Netrol a terasové palubky jsou jako nové, není třeba brousit ani na nejhorších místech. Plocha terasy je lehce přes 9 m², na to mi vystačilo balení 2,5l a ještě zbylo, to jsem hned dál ještě využil.
tentokrát jsem vsadil na značku Owatrol a použil následně NET-TROL® a SOLID COLOR STAIN, tak uvidím jak bude terasa vypadat za 5 let. Známý tvrdí, že jeho terasa je natřená před 9 lety - až se mi to nechce věřit, protože vypadá fakt skvěle.

Známka 
02. 02. 2022

Tento výrobek mohu rozhodně doporučit! použil jsem ho pro odstranění cca 6 let starého oleje Ronseal Decking Oil, který ztvrdl a ztmavil palubky. Nanášel jsem ho štětcem, trochu vydrhl a tlakem smyl. Odstranil téměř všechen starý olej. Po té aplikace přípravku Net-trol pak dřevo rozjasnila a palubky byly prakticky v novém stavu. Doporučuji nejprve vyzkoušet vše na malém kousku ať víte jak dlouho nechat PREPDECK působit, aby odstranil váš nátěr, práce pak bude jednodušší a rychlejší. Zkoušel jsem i Aquanett (od kolegy, který mi Owatrol doporučil), který byl účinný, ale Prepdeck byl lepší.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK® je vysoce kvalitní odstraňovač nátěrů/čistič určený pro odstranění starých, tuhých a čirých mořidel a dalších finálních nátěrů ze dřeva. Jako zředěný je silným čističem, který odstraňuje špínu a jiné povrchové nečistoty. Zlepšuje nasákavost a přilnutí finálního nátěru. Z povrchu nového dřeva odstraňuje značky, razítka kvality.

OWATROL PREPDECK® je vhodný pro použití na všechny druhy venkovního dřeva (tlakově i tepelně ošetřené dřevo, borovice, teak, iroko, bangkirai). Je ideální pro venkovní dřevěné povrchy které vyžadují očištění (zahradní nábytek, podlahy, obložení).

Po použití prostředku OWATROL PREPDECK® na dřevo je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

OMEZENÍ: OWATROL PREPDECK® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spékané barvy a laky. Nepoužívat na hliník, může ho poškodit.

Vydatnost neředěného prostředku je 3-4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu. 

Napsat recenzi