OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů

OWATROL® DECO je antikorozní základní i finální nátěr v jednom zabraňující korozi. Kombinuje penetrační a přilnavostní vlastnosti produktu OWATROL® OIL se speciálně vybranými pigmenty. Tím bylo dosaženo vysoce kvalitního dekorativního finálního nátěru se zvýšenými antikorozními vlastnostmi a vyjímečné odolnosti proti zvětrávání a znečištění.

Díky pronikání do povrchových nedokonalostí a dokonalému přilnutí k povrchu, může být OWATROL® DECO aplikován přímo na jakýkoliv povrch a to včetně zrezivělých povrchů. OWATROL ® DECO poskytne dlouhotrvající ochranu a značně prodlouží životnost ošetřeného povrchu.

Vydatnost prostředku je 12 - 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Akce OWATROL DECO - Dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů
 • Zelená

 • Bílá

 • Modrá

Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva -10% 589 Kč Cena s DPH: 530 Kč

Vlastnosti dekorativního nátěru OWATROL DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůJednoduchá aplikace
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVysoce pružný lesklý finální nátěr-neloupe se, neoprýskává
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůZákladní a finální nátěr v jednom zabraňující korozi
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPřilne ke všem povrchům – železné a neželezné kovy, plast, dřevo
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůSkvělá odolnost proti zvětrávání, vlhkosti, a znečištění
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůMůže být aplikován přímo na rezavé povrchy
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPlně vytvrzený, odolává teplotám až +175°C
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůDostupný v 6 odstínech

Základní použití výrobku DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVhodný pro vnitřní i venkovní použití
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůŽelezné a neželezné kovy – galvanizované, hliník, zinek...
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPloty, zábradlí, zahradní nábytek, verandy, různé kovové konstrukce..
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůDveře, rámy, radiátory, trubky, stroje, střešní tašky, pěnový polystyren..
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPlastové a dřevěné povrchy
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVodorovné a svislé povrchy

Technické údaje přípravku DECO

Vzhled: lesklý
Typ pojiva: alkydové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Viskozita: polo hustý
Měrná hmotnost (při 20°C): 1,1 ± 0,01
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 68% ± 2
Bod vzplanutí: > +60°C
Tepelná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C
Skladovatelnost: minimálně 2 roky v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 0.5l, 0.75l, 2.5l
Odstíny: bílá, černá, šedá, hnědá, modrá, zelená
Doba schnutí:

Na dotyk: 6-8 hodin

Úplné uschnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti

Další vrstva po 24-48 hodinách.

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/i) dle EU je: 500 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje max. 365 g/l

BEZPEČNOST:

Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůŠtětec
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVáleček
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůStříkací pistole (0,4mm x 80° při 1860-2000 psi (128-138 barů)

Zásady správného použití přípravku DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůZakryt vše, co nemá být natřeno
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikovat při teplotě +5°C až + 35°C
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůV případě potřeby přidejte při nástřiku 5-20% produktu OWATROL® OIL k dosažení požadované viskozity.

Příprava povrchu před použitím dekorativního nátěru DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPovrchy musí být čísté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůOdstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a starý nátěr pro získání bezvadného povrchu a okrajů.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůJemně obrousit ostré hrany. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůSilně znečištěné povrchy by měly být očištěny vhodným ředidlem.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNové dřevěné povrchy je potřeba přebrousit smirkovým papírem s hrubostí 120, aby došlok otevření póru dřeva a poté povrch zbavit prachu.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůObroušené povrchy umyjte denaturovaným lihem.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůOlejnatá, pryskyřičná a mastná dřeva by měla být důkladně odmaštěna denaturovaným lihem, acetonem nebo podobným výrobkem na bázi ředidla.

Způsoby správné aplikace přípravku DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPřed a během použití dobře promíchat
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNEŘEDIT

Kovové povrchy

Nové povrchy kromě galvanizovaných povrchů

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Nové galvanizované povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPovrch natřete základovým nátěrem OWATROL® OIL a nechejte uschnout 24 hodin. Aplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Čisté lehce zrezivělé nebo nové nenatřené rezavé ocelové povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Staré vysoce rezavé povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujteprodukt OWATROL® OIL systémem „mokré na mokré“, dokud není rez zcela nasycena - po zaschnutí se nasycení projeví jednotným lesklým vzhledem povrchu. Aplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Již natřené povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL® OIL nebo OWATROL® DECO v závislosti na stupni koroze a nechejte uschnout 24 hodin.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNásledně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Dřevěné povrchy

Nové povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Poškozené, lehcé ztrouchnivělé nebo pórovité dřevěné povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPovrch natřete produktem OWATROL® OIL a nechejte uschnout 24 hodin. Aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Již natřené povrchy

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL® OIL nebo OWATROL® DECO a nechejte uschnout 24 hodin.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNásledně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Ostatní povrchy (plasty, pěnový polystyren..)

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůAplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůU dříve natřených povrchu bodově natřete všechny holá místa produktem OWATROL® DECO až k místu nátěru který již existuje. Následně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Vydatnost nátěru DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů12-15m2/l
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného dekorativním nátěrem DECO

Údržba je velmi jednoduchá a její frekvence záleží na podmínkách, kterým je povrch vystaven.

Veškeré povrchy které mají být natřené musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot. Odstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a jemně obruste ostré hrany. U silně zrezivělých kovových a vysoce pórovitých dřevěných povrchů, plochu ošetřete pomocí produktů OWATROL® OIL systémem "mokré na mokré" dokud se povrch nenasytí (již dále nevsakuje) a nechejte uschnout. Bodově naneste OWATROL® DECO na neošetřené povrchy nebo povrchy ošetřené produktem OWATROL® OIL až k místu nátěru který již existuje. Pro obnovení finálního nátěru naneste 1 nebo 2 vrstvy OWATROL® DECO na celou plochu se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

Způsob čištění přípravku DECO po jeho použití

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůOčistit všechny nezaschlé pomůcky a vybaveni v lakovém benzinu.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůSkladovat a udržovat vybaveni dle pokynů výrobce.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPOZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasáklé produktem OWATROL® DECO se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůPřed vyhozením spolu s domovním odpadem musí byt hadry, ocelová vlna atd. po použití nasákle vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Jak správně skladovat přípravek DECO

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůZbytek OWATROL® DECO by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při používání dekorativního nátěru na dřevo DECO, dbejte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůNevdechovat výpary.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DECO - dekorativní nátěr pro všechny typy povrchůVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci "Ke stažení"

owatrol decoowatrol deco

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Sdílení:

Facebook Google+