OWATROL TEXTROL - finální olej na dřevo s UV ochranou

OWATROL TEXTROL® je penetrační olejový finální nátěr, který je určen k revitalizaci počasím ošlehaných, vyschlých teras a venkovního dřeva. OWATROL TEXTROL® obnovuje sytý teplý vzhled a krásu přírodního venkovního dřeva. Byl vyvinut k pronikaní hluboko do dřeva čímž ho chrání proti poškozeni vlhkostí a UV paprskům.

Poskytuje dřevu finální vrstvu odolnou proti plísním, která nepraská, neloupe se a neoprýskává. Po první aplikaci oleje OWATROL TEXTROL® dřevo ztmavne na sytou matnou barvu, a pak postupně zesvětlí v závislosti na intenzitě vystaveni slunci.

OWATROL TEXTROL® je určen pro venkovní použití. Lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy. Může být tónovaný univerzalním barvivem max.30 ml/l.

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 5 m2/1 litr ve 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL TEXTROL - Finální olej na dřevo s UV ochranou
 • Čirý

 • Zlatý dub

 • Rustikální

Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Cena s DPH: 566 Kč

Finální olej na dřevo OWATROL TEXTROL má tyto vlastnosti

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouChrání a zvýrazňuje přirozenou krásu venkovního dřeva.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouZajistí dřevu dlouhotrvající přírodní vzhled.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVýborně vsakuje do dřeva.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNetvoří na povrchu dřeva film a proto se neolupuje a neoprýskává.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouFinální nátěr je odolný plísním.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVelmi jednoduše se nanáší.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouJednoduše se udržuje – není nutno nátěr odstraňovat ani brousit.

Kde a k čemu použít finální olej na dřevo TEXTROL

Finální olej na dřevo OWATROL TEXTROL je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouK ošetření zvětralého venkovního dřeva včetně cedru, sekvoje a tlakem ošetřeného dřeva.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNa vodorovné a svisle povrchy jako jsou terasy, obklady, šindelové střechy, ploty, venkovní dřevěný nábytek....
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNepoužívat na sololit, překližky, včetně T1-11 nebo na dříve mořené, lakované nebo dříve natřené dřevo.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNepoužívat na čerstvě zpracované dřevo – dřevo nutno pro nátěr připravit.

Technické údaje přípravku TEXTROL

Vzhled: matný
Typ pojiva: Alkydové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Měrná hmotnost: 0,875 kg/I ±0,05 při 18°C
Hořlavina: nerelevantní
Obsah netěkavých látek: 31%±2% podle objemu
Bod vzplanutí: > 64°C
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l, 5l, 20l
Barva: čirý, zlatý dub, rustikální dub. Může být tónovaný univerzálním barvivem (max. 30 ml/1)
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě nebo vlhkosti
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:
Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 550 g/l

Pomůcky pro nanášení přípravku TEXTROL

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouŠtětec: Vysoce kvalitní synteticky mořidlový štětec.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVáleček: střední vlákno.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouStříkací pistole: .011-.015 tekutá špička / 700-800 psi nebo méně.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouZahradní postřikovač.

Zásady správného použití přípravku TEXTROL

Pro zjištění skutečného výsledného odstínu nátěru otestovat před začátkem aplikace vybraný odstín na malé ploše a nechat uschnout.

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouZakryt vše, co nemá byt natřeno, včetně rostlin a keřů.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNanášet při teplotě od +5°C do +35°C.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNenanášet v případě, že se během 24 až 48 hodin předpokládá studené a nebo vlhké počasí.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouDůkladně promíchat produkt před í v průběhu práce. Neředit.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVždy natírat celou délku podlahové desky nebo vodorovného obložení až do logického konce, jako je okno nebo dveřní rám.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNikdy nepřerušujte nátěr uprostřed natírané desky nebo plochy.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouSvisle obložení natírejte od shora dolu.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouJednotlivé nátěry nesmí mezi aplikacemi zaschnout – olej TEXTROL® aplikujte systémem "mokry na mokry".
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouPo nanášení nástřikem vždy přetřít celou plochu štětcem nebo válečkem pro zlepšení penetrace a jednotnosti odstínu.

Příprava povrchu před aplikací finálního oleje na dřevo TEXTROL

Nové dřevěné povrchy

Nové dřevo má tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru. Pro řádnou přípravu povrchu před aplikací finálního nátěru olejem TEXTROL® a minimalizaci štěpení, bobtnání, deformací a praskání dřeva vlivem vystaveni slunci, ošetřit nové dřevo přípravkem SEASONITE® a nechat dřevo zvětrat min 6 - 12 měsíců.

Zvětralé dřevěné povrchy

Povrchy musí být zbavené nečistot, mastnot, špíny a plísní. Plísně ošetřit roztokem bělidla a vody v poměru 1:3. Povrch vydrhnout roztokem a nechat působit 10-15 minut, poté důkladně opláchnout. Zvětralé dřevěné povrchy by měly být důkladně očištěny neředěným přípravkem NET-TROL®*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty.. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

Olejem ošetřené povrchy

TEXTROL® se může aplikovat pouze na holé dřevěné povrchy nebo na zvětralé dřevo, které bylo již dříve ošetřeno olejem TEXTROL®. Všechny jiné oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikaci finálního nátěru olejem TEXTROL®. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnací proti vodě,....)

TEXTROL® se může aplikovat pouze na holé dřevěné povrchy nebo na zvětralé dřevo, které bylo již dříve ošetřeno olejem TEXTROL®. Všechny předchozí nátěry musí byt zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikaci finálního nátěru olejem TEXTROL®. V případě potřeby, po očištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80). Po čištění nechat dřevo uschnout po dobu 2-3 dny nebo dokud dřevo nedosáhne před aplikací finálního nátěru vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

Aplikace přípravku TEXTROL

Připravte povrch dle pokynů v sekci „Příprava povrchu". Před použitím olej TEXTROL® dobře protřepat nebo zamíchat. Naneste první vrstvu oleje TEXTROL® a nechejte proniknout do dřeva (15-30 minut). Naneste druhou vrstvu a nechat 15-30 minut vsakovat. Dle potřeby tento postup opakujte dokud není dřevo nasyceno, tj. nepřijímá již více oleje. Nenechte olej TEXTROL® zaschnout na dotek mezi jednotlivými nátěry. Jakmile je dřevo nasyceno, přebytek oleje, který nevsákl do dřeva rozetřete štětcem nebo setřete, aby se předešlo vytvoření lesklých skvrn.

POZNAMKA: Olej TEXTROL® není nátěr, který vytváří na povrchu film, jeho místo je ve dřevu. Olej TEXTROL® chrání dřevo zevnitř a poskytuje mu sytý matný vzhled.

Vydatnost přípravku TEXTROL

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouPrvní nátěr: 5 m2/l ve 2 vrstvách.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouÚdržba povrchu: 10 - 12m2/l.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného olejem TEXTROL

Terasy a jiné vodorovné povrchy

Většina teras a vodorovných povrchu vyžaduje pouze údržbovou vrstvu oleje TEXTROL® každý druhy rok. Jedna vrstva oleje TEXTROL® každý druhy rok je dostačující k obnovení přírodní krásy teras/vertikálních povrchů a k zajištění dostatečné ochrany. Odstranění špíny a nečistot pomoci pravidelného čištění přípravkem NET-TROL®* mezi jednotlivými nátěry obnoví zašlý vzhled dřeva.

Obložení a další svislé povrchy

Většina obložení a svislých povrchů bude vyžadovat pouze opravné aplikace olejem TEXTROL®. Pokud místa ošetřená olejem TEXTROL® zešednou, očistěte je přípravkem NET-TROL®* a aplikujte jednu vrstvu oleje TEXTROL® pro nahrazeni materiálu, který zvětral. Plochy, které si udržují dobrou barvu, nevyžadují udržovací vrstvu. Značně zvětraná místa mohou vyžadovat i druhou vrstvu oleje TEXTROL®* (naneste druhou vrstvu jakmile první vrstva vsákne do dřeva).

Silně namáhané plochy

Povrchy se zvýšeným provozem a plochy vystavené působení slunce a počasí se opotřebují rychleji než jiné plochy. V těchto případech očistit postižená místa přípravkem NET-TROL®* a natřít olejem TEXTROL®. Pokud je potřeba nátěr prolnout s místy, která mají stále dobrou barvu. Místa mající dobrou barvu nepotřebují udržovací vrstvu oleje TEXTROL®.

Čištění přípravku TEXTROL po jeho použití

Očistit všechny nezaschle nástroje a vybavení lakovým benzínem. Pokud olej již zaschnl, odstraňte ho odstraňovačem barvy DILUNETT®*. POZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. Nasákle olejem TEXTROL® se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Proto před vyhozením spolu s domovním odpadem musí byt hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku TEXTROL

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouZbytek oleje TEXTROL® by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku TEXTROL, dodržujte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouNevdechovat výpary.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL TEXTROL Finální olej na dřevo s UV ochranouVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

Ochrana dřevostaveb před UV zářením - OWATROL TEXTROLOWATROL TEXTROL - Finální olej na dřevo s UV ochranou

Typ barvy olej
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Sdílení:

Facebook Google+