OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskem

OWATROL DEKS OLJE®D.2 je vysoce lesklý olejový lak. Vytváří pevný, pružný a trvanlivý povrch, který zvyšuje přirozenou krásu dřeva. Jeho snadná údržba spočívá v možnosti aplikovat více vrstev OWATROL DEKS OLJE®D2 čímž se získá i vyšší lesk.

Na rozdíl od tradičních laků se OWATROL DEKS OLJE®D.2 nebude loupat a nebudou vznikat puchýře, protože jako základ se používá OWATROL DEKS OLJE®D.1*, který proniká hluboko do dřeva a voda není schopna se dostat do ke dřevu.

OWATROL DEKS OLJE D.2® lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy (obklady, dveře, okna, truhlářství, zahradní nábytek, všechny aplikace nad čarou ponoru – zábradlí, lodní můstky, vnější úpravy...). Určen pro venkovní, vnitřní a lodní použití.

Vydatnost prostředku je 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskem
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 761 Kč Cena s DPH: 685 Kč

Olejový lak na dřevo OWATROL DEKS OLJE D.2 má tyto vlastnosti

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemPružný film, který nepraská, neolupuje se a neoprýskává.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemFinální nátěr s vysokým leskem.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVysoce průhledný lak – zvýrazňuje přírodní krásu dřeva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemDlouhodobá ochrana.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemŽádné broušení mezi vrstvami.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemJednoduchá údržba.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemJednoduchá oprava, žádné odstraňování.

Kde a k čemu použít olejový lak DEKS OLJE D.2 

Olejový lak OWATROL DEKS OLJE D.2 je určen pro vnitřní i venkovní použití.

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemTvrdá a exotická dřeva – dub, kaštan, jasan, teak, ipe, mahagon, bangkirai,…
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemMěkká dřeva – borovice, smrk, modřín, …
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemSurová nebo zvětralá dřeva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVenkovní použití– zahradní nábytek, okna a dveřní rámy, brány, …
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVnitřní použití – obložení, dveře, okna, truhlářství, …
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemLodní použití – všechny aplikace nad čárou ponoru (zábradlí, lodní můstky, vnější úpravy, …).
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVodorovné a svislé povrchy

Technické údaje přípravku DEKS OLJE D.2

Vzhled: lesk
Typ pojiva: alkyd-uretanové pryskyřice
Typ rozpouštědla: ředidlo
Měrná hmotnost: 0,910 ± 0.05 při 20°C
Viskozita: polokapalina
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 56% ± 5
Bod vzplanutí: > 60°C
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném baleni
Velikost balení: 1l, 2.5l
Barva: jantarová
Doba schnutí: jedna vrstva 12-24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
Doba aktivace před použitím: 3 dny
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/e) dle EU je: 400 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 399 g/l.

BEZPEČNOST:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary prachu. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku DEKS OLJE D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemŠtětec
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVáleček

Zásady správného použití přípravku DEKS OLJE D.2

Zakryjte všechny plochy, které chcete ochránit. Olej DEKS OLJE®D.2 nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy. 

Příprava povrchu před nátěrem dřeva lakem DEKS OLJE D.2

Surové dřevo

Veškeré surové dřevo musí být ošetřeno DEKS OLJE® D.1*.

Zvětralé dřevo již ošetřené DEKS OLJE D.1*

Povrchy musí být čisté, suché, zbavené veškerých povrchových nečistot. Před aplikací DEKS OLJE® D. 2 očistit a obnovit DEKS OLJE® D.1*, který zesvětlil na šedý nátěr, pomocí NET-TROL®*.

Dřevo již ošetřené DEKS OLJE D.2

Viz. „Údržba“.

Aplikace přípravku DEKS OLJE D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemNEŘEDIT. POUŽÍT, TAK JAK JE.

Aplikovat 6 vrstev DEKS OLJE® D. 2 se zachováním doby schnutí 12 hodin mezi jednotlivými vrstvami. Všechny vrstvy musí být aplikovány do 1 měsíce. Broušení mezi vrstvami není nutné. Pro extra vysoce lesklý finální nátěr obrousit mezi posledními dvěma vrstvami smirkovým papírem s velikosti zrna 600. Před uvedením lodi do provozu nechat DEKS OLJE® D. 2 aktivovat a schnout po dobu 3 dnů.

Vydatnost přípravku DEKS OLJE D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemPrvní nátěr: 15m2/l.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného lakem DEKS OLJE D.2

Často omývat studenou vodou pro odstranění špíny a soli.

Místa opotřebovaná na dřevo již ošetřené DEKS OLJE D.1*

Obrousit smirkovým papírem s velikostí zrn 320. Omýt opotřebovaná místa pomocí NET-TROL®*. Nechat uschnout. Natřít pomocí DEKS OLJE®D.1*. Aplikovat požadovaný počet vrstev DEKS OLJE®D.2 k dosažení stupně existujícího finálního nátěru.

Drsná nebo obroušená místa

Navlhčit obroušený povrch použitím smirkového papíru se zrnem 320 a DEKS OLJE®D. 1 jako maziva. Otřít čistým suchým hadrem bez žmolků a nechat schnout 24 hodin. Pro obnovení finálního nátěru aplikovat (min.) 2 vrstvy a více DEKS OLJE®D. 2.

Zcela nová vrstva

Celý povrch obrousit za mokra použitím smirkového papíru se zrnem 320 a DEKS OLJE®D.1 jako maziva. Otřít čistým suchým hadrem bez žmolků a nechat schnout 24 hodin. Aplikovat 1 nebo 2 vrstvy DEKS OLJE®D.2 dle potřeby.

Omezení přípravku DEKS OLJE D.2

DEKS OLJE®D. 2 by měl být aplikován na povrchy ošetřené DEKS OLJE®D.1* nebo s již dříve aplikovaným DEKS OLJE®D. 2.

Neaplikovat DEKS OLJE®D.2 za vlhkého počasí nebo večer kdy se může očekávat rosa či mlha. Tímto se může nově nanesený film ztmavit a způsobit zčervenání – vystavením slunci se změna barvy obvykle odstraní. DEKS OLJE®D.2 je velmi kluzký, zvláště když je vlhký, a proto ho nedoporučujeme používat na podlahy anebo na jiné pochůzí plochy.

Čištění přípravku DEKS OLJE D.2 po jeho použití

Očistit všechny nezaschlé nástroje a vybavení v lakovém benzínu. Pokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů. Okamžitě utřít jakékoliv kapky či stečený olej hadrem namočeným v lakovém benzínu. Suchý DEKS OLJE®D.2 může být odstraněn pomocí DILUNETT®*. Skladovat a udržovat vybavení dle pokynů výrobce.

POZNÁMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasáklé DEKS OLJE®D.2 se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku DEKS OLJE D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemZbytek oleje DEKS OLJE®D.2 by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku DEKS OLJE D.2, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemNevdechovat výpary.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskemOWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskem

Typ barvy olej
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
31. 01. 2022

Nátěr DEKS OLJE®D.2 vytváří pružný film, který díky spodnímu olejovému penetračnímu nátěru DEKS OLJE®D.1, který dobře vsákne pak již nepraská, neolupuje se a neoprýskává a to ani po opakovaných aplikacích. Používám opakovaně pro lodní aplikace nad čárou ponoru. Výsledkem je dlouhá ochrana dřevěných lodních částí s oslnivým leskem. Cena vzhledem k kvalitě je adekvátní, OWATROL DEKS OLJE D1, D2 doporučuji.

Známka 
07. 04. 2021

Na venkovní terasu jsem použil tento vysoce lesklý olejový lak, který zvýraznil kresbu dřeva. Olej jsem použil vícekrát, terasa má vysoký lesk a vypadá nádherně. Mohu jen doporučit.

Známka 
07. 04. 2021

Vlastním malou dřevěnou loď, která potřebuje pravidelnou údržbu a ošetření. Po ošetření povrchu celé lodě konzervačním olejem Deks Olje D.1 jsem použil nad čarou ponoru a paluby finální olejový lak Deks Olje D.2, jehož přednosti je, že nepraská a zdůrazní krásu dřeva. Pro mou loď neznám nic lepšího. Doporučuje osobní zkušenost.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskem

OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskem

OWATROL DEKS OLJE®D.2 je vysoce lesklý olejový lak. Vytváří pevný, pružný a trvanlivý povrch, který zvyšuje přirozenou krásu dřeva. Jeho snadná údržba spočívá v možnosti aplikovat více vrstev OWATROL DEKS OLJE®D2 čímž se získá i vyšší lesk.

Na rozdíl od tradičních laků se OWATROL DEKS OLJE®D.2 nebude loupat a nebudou vznikat puchýře, protože jako základ se používá OWATROL DEKS OLJE®D.1*, který proniká hluboko do dřeva a voda není schopna se dostat do ke dřevu.

OWATROL DEKS OLJE D.2® lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy (obklady, dveře, okna, truhlářství, zahradní nábytek, všechny aplikace nad čarou ponoru – zábradlí, lodní můstky, vnější úpravy...). Určen pro venkovní, vnitřní a lodní použití.

Vydatnost prostředku je 15 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi