OWATROL DEKS OLJE D.1 - saturační a konzervační olej

OWATROL DEKS OLJE® D.1 je olej, který nasákne do dřeva, doslova dřevo nasytí a nahradí již vyprchaný přírodní olej obsažený ve dřevě. Vytlačuje vlhkost a vzduch, vyplňuje póry dřeva olejem, obohacuje a stabilizuje dřevo za účelem poskytnutí dlouhotrvající ochrany interierového i exteriérového dřeva.

Průhledný olej OWATROL DEKS OLJE® D.1 netvoří film a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Zároveň je velmi jednoduchý na údržbu, nevyžaduje broušení ani odstraňování.

OWATROL DEKS OLJE® D.1 je vhodný pro silná, hutná, mastná a težce impregnovatelná dřeva. Je ideální pro majitele lodí, je aplikovatelný nad i pod čarou ponoru. Je skvělý základový nátěr pro tradiční jednosložkové lodní a dekorativní nátěry. Aplikuje se na lodě – trupy, portály, vnější úpravy, lodní můstek...

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 1-4 m2/1 litr. Údržba povrchu 8-12 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DEKS OLJE D.1 - Saturační a konzervační olej s UV ochranou
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva -10% 605 Kč Cena s DPH: 545 Kč

Saturační a konzervační olej OWATROL DEKS OLJE D.1 má tyto vlastnosti

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVhodný pro silná, hutná, mastná a těžce impregnovatelná dřeva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPronikáním hluboko do pórů dřeva vytlačuje vlhkost a vzduch.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoChrání dřevo před vlhkostí a jejími účinky.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoJe průhledný a udržuje přírodní vzhled dřeva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoOlej vytváří přírodní matný a hladký finální nátěr (vysoce lesklou finální vrstvu povrchu lze vytvořit nátěrem DEKS OLJE® D.2*).
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoOlej chrání dřevo zevnitř a proto netvoří na povrchu film, proto se neolupuje a neoprýskává.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPovrch lze velmi jednoduše udržovat, není nutné žádné odstraňovaní či broušeni.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoIdeální pro majitele lodí, je aplikovatelný nad i pod čárou ponoru.

Kde a k čemu použít saturační a konzervační olej DEKS OLJE D.1 

Saturační a konzervační olej OWATROL DEKS OLJE D.1 je určen pro vnitřní i venkovní použití.

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoTvrdá a tropická dřeva - dub, kaštan, jasan, teak, ipe, mahagon, bangkirai, ...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoMěkka dřeva - borovice, modřin, smrk,...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVenkovní použití - terasy, zahradní nábytek, okna, dveře, ploty...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVnitřní použití - podlahy, obloženi, schody, truhlářské prvky...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPoužití na lodě - trupy, portály, vnější úpravy, lodní můstek,...
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoSkvěly základový nátěr pro tradiční jednosložkové lodní a dekorativní nátěry.

Technické údaje přípravku DEKS OLJE D.1

BEZPEČNOST:NEBEZPEČÍ: GHS05HYDROXID SODNÝ
Vzhled: matný
Typ pojiva: alkyd - uretanové pryskyřice
Typ ředidla: ředidlo
Viskozita: kapalina
Měrná hmotnost (při 20°C): 0,850 ± 0.05
Forma: kapalina
Obsah netěkavých látek: 27% ± 2
Bod vzplanutí: > 60°C
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném baleni
Velikost baleni: 1l, 2.5l, 10l
Barva: jantarová
Doba schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti
Doba aktivace před použitím nebo před aplikaci finálního nátěru DEKS OLJE D.2*: 3 dny
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 628 g/l
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS08
Uhlovodíky, Chloralkany, Alkan, Isoalkany, Cyklická sloučenina, <2% Aromatický uhlovodík.Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H) -ONE. Může vyvolat alergickou reakci. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrtelné následky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary.  Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / … NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku DEKS OLJE D.1

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPrvní nátěr: štětec, váleček.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoÚdržba: štětec, váleček, zahradní postřikovač.

Zásady správného použití přípravku DEKS OLJE D.1

Zakryjte všechny plochy, které chcete ochránit. Olej DEKS OLJE®D.1 nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy. Po nanesení olej DEKS OLJE®D.1 nástřikem, vždy ještě použijte štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace nátěru a jednotnosti pokryti.

Příprava povrchu při konzervaci dřeva olejem DEKS OLJE D.1

Povrchy musí byt zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a předchozích nátěrů. Plísně ošetřit roztokem 50/50 bělidlo/voda. Vydrhnout povrch roztokem a nechat působit 10-15 minut a důkladně opláchnout. Po odstranění a očištění, nechat dřevo vyschnout 2-3 dny nebo dokud dřevo před aplikaci finálního nátěru nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně. Olej DEKS OLJE®D.1 se může aplikovat pouze na holé dřevo, zvětralé dřevo nebo dřevo, které bylo již dříve ošetřené finálním nátěrem DEKS OLJE®D.1. Všechny ostatní nátěry musí byt zcela a důkladně odstraněny. V případě nutnosti obrousit povrch po očištění dřeva (smirkovým papírem zrno 100).

Nové dřevěné povrchy

Nové dřevo má tvrdý lesklý povrch, který zabraňuje maximální penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru. Tento povrch by měl byt před aplikaci oleje DEKS OLJE®D.1 odstraněn, aby byl zajištěn účinek finálního nátěru.

Dřevo v interiéru

Povrch obrousit smirkovým papírem o velikosti zrna 100, aby došlo k otevření pórů dřeva, povrch oprášit a odmastit denaturovaným lihem.

Dřevo v exteriéru

Ošetřit povrch čističem AQUANETT®, neutralizovat a otevřít póry přípravkem NET-TROL®*, případně obrousit povrch smirkovým papírem o hrubosti 80. Iroko, padouk: viz sekce „Omezeni".

Zvětralé dřevěné povrchy (neošetřené)

Zvětralé dřevěné povrchy by měly být důkladně očištěny neředěným přípravkem NET-TROL®*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty. Pokud je dřevo silně znečištěno, očistěte povrch čističem AQUANETT® a neutralizujte a otevřete póry přípravkem NET-TROL®*

Olejem ošetřené povrchy

Všechny oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikaci finálního nátěru DEKS OLJE®D.1.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnací proti vodě,....)

Všechny předchozí nátěry musí byt zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikaci finálního nátěru DEKS OLJE®D.1.

Poznámka:Tvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. cedr, douglaska tisolista, teak, ipe... mohou po použiti přípravků AQUANETT®* a DILUNETT®* ztmavnout. Neutralizace přípravkem NET-TROL®* dřevo opět zesvětlí a vrátí dřevu jeho přirozený vzhled.

Aplikace přípravku DEKS OLJE D.1

NEŘEDIT, PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ. Tajemství oleje DEKS OLJE®D.1 spočívá v jeho schopnosti hluboko vsakovat do dřeva za účelem vytvořeni dokonalého matného a hladkého finálního nátěru po zaschnutí. Olej DEKS OLJE®D.1 se nanáší způsobem „mokry na mokry“, proto plochu určenou k nátěru olejem DEKS OLJE®D.1 rozdělte na oblasti, které ošetříte asi do 15 minut.

Nátěr „mokrý na mokrý“ znamená, jakmile první vrstva vsákne do dřeva (obvykle za 15-30 minut), naneste druhou vrstvu, dokud není dosaženo úplného nasáknutí dřeva. Počet potřebných aplikaci záleží na dřevu. NENECHTE olej DEKS OLJE®D.1 mezi jednotlivými nátěry uschnout. Poslední vrstvu nechejte působit 30 minut, pak otřete povrch hadrem namočeným v oleji DEKS OLJE®D.1 a vyždímaným tak, aby zůstal vlhky na dotek. Takto odstraníte přebytečný olej a zabráníte vzniku mokrých skvrn.

Je důležité, aby byl olej DEKS OLJE®D.1 aplikován během jednoho dne. Olej DEKS OLJE®D.1 musí zůstat „aktivním", což je docíleno natíráním způsobem „mokry na mokry" a nepřetržitým přetíraním dané plochy. Tento způsob nanášení usnadňuje a pomáhá k dosažení maximálního nasycení ošetřené plochy. Olej DEKS OLJE®D.1 má vysokou schopnost penetrace, protože jeho místo je uvnitř dřeva a ne na jeho povrchu. Před vyplutím lodi nebo další aplikací olejem DEKS OLJE®D.2* nechejte olej DEKS OLJE®D.1 3 dny aktivovat a zaschnout. Při nanášení oleje DEKS OLJE®D.1 má teplota velmi malý vliv.

Vydatnost přípravku DEKS OLJE D.1

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoPrvní nátěr: 1-4m2/litr
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoÚdržba povrchu: 8-12m2/litr
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetřeného olejem DEKS OLJE D.1

Pravidelné omývání pomoci čističe NET-TROL®* pomůže udržet vzhled povrchu ošetřeného olejem DEKS OLJE®D.1. Vlivem působeni UV záření olej DEKS OLJE®D.1 časem postupně zesvětlí. Když dřevo zesvětlí na světle šedou barvu, je na čase provést údržbovou aplikaci. Povrch očistit pomocí čističe NET-TROL®* a nechat dřevo vyschnout 2-3 dny. Aplikovat olej DEKS OLJE®D.1 dokud není dřevo opět nasyceno a finální nátěr není obnoven, obvykle stačí 1-2 nátěry.

Omezení připravku DEKS OLJE D.1

Olej DEKS OLJE®D.1 může změkčit některá těsnění. V případě pochybnosti se s námi poraďte. Taniny a přírodní oleje ve dřevech jako je iroko brání nasáknutí oleje DEKS OLJE®D.1 a schnutí nátěru. Tyto druhy dřeva musí být důkladně připraveny nebo ponechány zvětrávání po dobu 12 měsíců před aplikaci oleje DEKS OLJE®D.1. Pro rady na přípravu dřeva nás kontaktujte. Překližky - kontaktujte nás. Pro velkou saturační schopnost DEKS OLJE D.1 a s tím související možnou vysokou spotřebu oleje DEKS OLJE D.1 se nedoporučuje používat na termicky upravované dřevo.

Čištění přípravku DEKS OLJE D.1 po jeho použití

Všechno nářadí na kterém je nezaschlý olej DEKS OLJE®D.1 očistit lakovém benzinu. Pokud již olej DEKS OLJE®D.1 zaschlý, použijte odstraňovač starých nátěrů. Okamžitě utřít jakékoliv kapky či ztečený olej hadrem namočeným v lakovém benzinu. Zaschlý olej DEKS OLJE®D.1 může být odstraněn pomocí odstraňovače DILUNETT®*. Skladovat a udržovat vybaveni dle pokynů výrobce.

POZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. Nasákle olejem DEKS OLJE®D.1 se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

Skladování přípravku DEKS OLJE D.1

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoZbytek oleje DEKS OLJE®D.1 by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku DEKS OLJE D.1, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoNevdechovat výpary.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DEKS OLJE D.1 Saturační a konzervační olej na dřevoVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

Saturační a konzervační olej s UV ochranou - ochrana dřevěné terasyOchrana dřevěné podlahy bazénu - Saturační a konzervační olej s UV ochranou

Typ barvy olej
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
07. 04. 2021

Aplikace konzervačního prostředku Olje D.1 na přístavní molo změnila jeho estetický vzhled. Molo dostalo nový nádech. S prostředkem jsem nadmíru spokojený.

Známka 
07. 04. 2021

Vlastním malou dřevěnou loď, která potřebuje pravidelnou údržbu a ošetření. Pro tyto účely používám jen konzervační olej Deks Olje D.1 od firmy Owatrol, který má velmi dobré vlastnosti pod i nad čárou ponoru. Pro část nad čárou ponoru jsem použil jako finální nátěr přípravek Deck Olje D.2. Pro mou loď neznám nic lepšího. Doporučuje osobní zkušenost.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL DEKS OLJE D.1 - saturační a konzervační olej

OWATROL DEKS OLJE D.1 - saturační a konzervační olej

OWATROL DEKS OLJE® D.1 je olej, který nasákne do dřeva, doslova dřevo nasytí a nahradí již vyprchaný přírodní olej obsažený ve dřevě. Vytlačuje vlhkost a vzduch, vyplňuje póry dřeva olejem, obohacuje a stabilizuje dřevo za účelem poskytnutí dlouhotrvající ochrany interierového i exteriérového dřeva.

Průhledný olej OWATROL DEKS OLJE® D.1 netvoří film a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Zároveň je velmi jednoduchý na údržbu, nevyžaduje broušení ani odstraňování.

OWATROL DEKS OLJE® D.1 je vhodný pro silná, hutná, mastná a težce impregnovatelná dřeva. Je ideální pro majitele lodí, je aplikovatelný nad i pod čarou ponoru. Je skvělý základový nátěr pro tradiční jednosložkové lodní a dekorativní nátěry. Aplikuje se na lodě – trupy, portály, vnější úpravy, lodní můstek...

Vydatnost prostředku při prvním nátěru je 1-4 m2/1 litr. Údržba povrchu 8-12 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi