OWATROL SANIXYL - přípravek k hubení škůdců a hub

OWATROL Sanixyl® je insekticidní a fungicidní přípravek určený jak k preventivní tak i k léčebné ochraně dřeva proti hmyzu, houbám, termitům , modrým skvrnám plísně, červotočům... Přípravek je na vodní bázi s účinností až 10 let.

OWATROL SANIXYL® lze aplikovat na svislé i vodorovné plochy (obložení, schody, nábytek, okna, dveřní rámy...). Určen pro venkovní i vnitřní použití.

Vydatnost prostředku u Preventivního ošetření je 5m2/1 litr, Léčebná 3m2/1 litr. Skutečná výdatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL SANIXYL - přípravek k hubení škůdců a hub
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Cena s DPH: 490 Kč

Přípravek k hubení škůdců a hub na dřevěných konstrukcích OWATROL SANIXYL má tyto vlastnosti

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubChrání a léčí napadení hmyzem a houbami.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubInsekticid a fungicid.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubVyvinutý k ochraně proti termitům a modrým skvrnám plísně.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubÚčinný až 10 let (1).
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubJednoduchý k aplikaci. Skvělá penetrace.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPřipraven k použití. Průhledný. Slabý zápach.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubNa vodní bázi – nehořlavý.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubChrání třídy 1, 2 a 3A.

Kde a k čemu použít přípravek SANIXYL

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubInteriér: svisle a vodorovně – obložení, schody, nábytek, …
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubExteriér: svisle a vodorovně – obložení, okna a dveřní rámy, …

Dřevo v dobrém stavu nebo již napadené

Ochrana dřeva

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubHmyz: tesařík, červotoč, hrbohlav, termit
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPlísně a zabarvení modrými plísněmi

Léčba dřeva

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubHmyz: tesařík, červotoč, hrbohlav, termit
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubLikviduje všechen hluboce se zavrtávající hmyz a zabraňuje novému napadení.

Technické údaje přípravku SANIXYL

Typ rozpouštědla: voda
Skladovatelnost: minimálně 3 roky v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l
Barevný odstín: průhledný
Doba schnutí: Úplné uschnutí: 24/48 hodin
Další vrstva: ředidlový finální nátěr - po 4 hodinách, finální nátěr akrylový nebo na bázi vody – po uschnutí na dotyk
Kompatibilita: Jakýkoliv jedno- nebo dvou složkový finální nátěr
BEZPEČNOST:
Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nevlévejte do kanalizace. Používejte pouze v dobře větraných. prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranné prostředky pro ochranu očí. PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Poznámka: Doby schnutí záleží na absorpci podkladu a podmínkách schnutí – teplota a vlhkost.

Přípravek SANIXYL obsahuje

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubCypermethrine < 0,10 % n/m
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPropiconazole < 0,05 % m/m
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubIPBC < 0,05 % n/m
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubTebuconazole < 0,05 % n/m

Pomůcky pro nanášení přípravku SANIXYL

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubŠtětec
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubZahradní rozprašovač
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubTlakové vstřikování
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubNamáčení

Zásady správného použití přípravku SANIXYL

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubZakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin, keřů, akvárií, atd.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubNanášet při teplotě +5°C až +35°C.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubNenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPřed použitím nádobu dobře protřepat nebo promíchat.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubNeředit.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubSvislé obložení má být natíráno od shora dolů.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPři aplikaci zahradním rozprašovačem nastavit trysku tak, aby se netvořila mlha.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPo nástřiku vždy ještě použít štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a jednotnosti pokrytí.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubNepoužívat SANIYL blízko zdroje tepla.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubNeošetřovat úly.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPřed použitím SANIXYLu na dřevo listnatých stromů – dub, kaštan, jasan, … se na nás obraťte pro získání dalších informací a rad.

Příprava povrchu před použitím produktu SANIXYL

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPovrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a předchozích nátěrů. Po očištění nechat dřevo vyschnout 2-3 dny nebo dokud dřevo před aplikací SANIXYL nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubSANIXYL se může aplikovat pouze na holé dřevo.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubVŠECHNY ostatní finální nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubVeškeré napadené dřevo by mělo být vyřezáno a opraveno vhodným systém na opravu dřeva nebo novým kusem vhodného dřeva.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubVšechny vyříznuté kusy by měly být před opravou ošetřeny.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubVšechny nové spojené kusy dřeva by měly před zakotvením ošetřeny.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubV případě nutnosti obrousit povrch po očištění a/nebo odstranění (smirkový papír hrubost 100).

Původní dřevěné povrchy

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPro zlepšení penetrace obrousit povrch smirkovým papírem o hrubosti 100. Oprášit.

Zvětralé dřevo (neošetřené)

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubDřevo, které zvětrávalo déle než 6 měsíců nebo dřevo, které zešedlo, by mělo být očištěno pomocí NET-TROL®*, aby se odstranila všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty před aplikací SANIXYL.

Olejem ošetřené povrchy

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubInteriér: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubExteriér: Všechny jiné oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny pomocí produktu AQUANETT®* a odstraněné povrchy před aplikací SANIXYL neutralizovat pomocí produktu NET-TROL*.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnace proti vodě, …)

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubInteriér: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubExteriér: Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny pomocí produktu DILUNETT®* a odstraněný povrch před aplikací SANIXYL neutralizovat pomocí produktu NET-TROL®*. Jiné finální nátěry: tj. dvousložkové epoxidy, uretany, …: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.

Vydatnost přípravku SANIXYL

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPreventivní: 5 m2/l
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubLéčebná: 3 m2/l
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Čištění přípravku SANIXYL po jeho použití

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubUmýt všechny nástroje a pomůcky mýdlem a vodou.

Skladování přípravku SANIXYL

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubChránit před mrazem a vysokými teplotami.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubPokud SANIXYL zamrzne, pro navrácení konzistence a účinnosti protřepat nebo zamíchat.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubSkladovat pouze v původním balení.

Při použití přípravku SANIXYL, dodržujte bezpečnostních doporučení

 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubNevdechovat výpary.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL SANIXYL - Přípravek k hubení škůdců a hubVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci "Ke stažení"

Přípravek k hubení škůdců a hub OWATROL SANIXYL

Typ barvy impregnace
(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Sdílení:

Facebook Google+