Odstraňovač olejů a čistič dřeva OWATROL AQUANETT

OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřeva

OWATROL AQUANETT® je účinný odstraňovač a čistič, odstranitelný vodou, bez obsahu rozpouštědel, který odstraňuje nové, staré a ztvrdlé oleje z venkovních dřevěných povrchů. Čistí značně zvětralé dřevo. Přípravek OWATROL AQUANETT® je biologicky odbouratelný a vhodný pro místa citlivá na životní prostředí.

Čistič OWATROL AQUANETT® se jednoduše nanáší, rychle a účinně odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak, který vzniká při zpracovávání dřeva a tak zlepšuje nasákavost povrchu a tím dokonalé přilnutí finálního nátěru.

Po použití prostředku OWATROL AQUANETT® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřeva
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 551 Kč Cena s DPH: 495 Kč

Odstraňovač olejů a čistič dřeva AQUANETT má tyto vlastnosti

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaOdstraňuje teakové a jiné druhy olejů ze dřeva a zčernání způsobené UV zářením.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaJe odstranitelný vodou – po nanesení se oleje rozpustí vodou.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaOdstraňuje přírodní povlak dřeva a tím zlepšuje nasákavost povrchu a přilnutí finálního nátěru.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaGelová konzistence zajistí, že přípravek AQUANETT® nestéká.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPřípravek AQUANETT® je připraven k okamžitému použiti což zajistí jeho rychle působeni.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaJednoduchá aplikace, biologická odbouratelnost- neobsahuje ředidla nebo parafin.

Kde a na jaký druh dřeva lze použit přípravek AQUANETT

Odstraňovač olejů a čistič dřeva OWATROL AQUANETT je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVhodný pro všechna venkovní dřeva – měkká, tvrdá, tlakově impregnovaná i termicky upravená.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVenkovní dřevěné povrchy - zahradní nábytek, podlahy, terasy, obložení.....
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaLze použít na vodorovné a svislé povrchy.

Technické údaje přípravku AQUANETT

Viskozita: gelová struktura
Měrná hmotnost (při 20°C): 1.03 ± 0.05
Forma: viskózní kapalina
Hořlavost: nerelevantní
Bod vzplanutí: nerelevantní
Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l
Vzhled a vůně: modrozelený odstín, dezinfekční zápach
VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: <0,05% (0,5 g/l)
BEZPEČNOST:
NEBEZPEČÍ: GHS05
KŘEMIČITAN SODNÝ, HYDROXID SODNÝ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaŠtětec se syntetickými štětinami
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaSyntetický kartáč
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVáleček se syntetickým povrchem

Zásady správného použití přípravku AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVždy provést předběžný test před začátkem aplikace.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPoužívat chemicky odolné rukavice, ochranné brýle i oblečení.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaTvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. cedr, douglaska tisolista, teak, ipe...        mohou po použiti přípravků AQUANETT®* ztmavnout.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNež dřevo po očištění uschne je nutno provést neutralizaci přípravkem NET-TROL®*, dřevo opět zesvětlí a vrátí se    dřevu jeho přirozený vzhled.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaK získání originální barvy dřeva ošetřete očištěné dřevěné povrchy pomoci přípravku NET-TROL®*.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaZakryjte vše, co nemá být odstraněno, včetně rostlin, keřů a hliníkových povrchů. Při odstraňování olejů ze svislých povrchů, postupujte zespodu směrem nahoru, aby se nevytvořily pruhy.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNanášet při teplotách +5°C až +35°C. Ne však na přímém slunci a na horký povrch.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNenechte čistič AQUANETT® na povrchu uschnout. Pokud začne přípravek AQUANETT® schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovače aby zůstal přípravek AQUANETT® aktivní..
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPřed použitím čističe AQUANETT® na dubové a kaštanové dřevo se s námi poraďte.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPo použití čističe AQUANETT® očištěný povrch vždy neutralizujte přípravkem NET-TROL®*, který připraví povrch k provedení finální úpravy.

Příprava povrchu před použitím odstraňovače olejů AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaOdstranit jakýkoliv volný a odlupující se finální nátěr.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVykartáčovat jakékoliv povrchové nečistoty, např. mech, špínu atd.

Aplikace přípravku AQUANETT

Odstraněni olejů a přírodního povlaku

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNanést silnou vrstvu čističe AQUANETT® na cely povrch, který má být očištěn.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaU velkých ploch pracovat po úsecích.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNechejte čistič působit (max. 5 minut), povrch očistit kartáčem s tvrdými nylonovými vlákny a oplachujte vodou, případně použijte tlakový čistič (max. 60 baru/870 psi).
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPo očištění důkladně opláchněte čistou vodou. Pro neutralizaci účinku čističe AQUANETT® musí být ještě mokré povrchy po očištění a opláchnutí okamžitě ošetřeny pomoci přípravku NET-TROL®*.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaPoznámka: Použití teplé vody usnadňuje práci.

Vydatnost přípravku AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVydatnost: 4 m2/l.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Způsob čištění přípravku AQUANETT po jeho použití

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVodou

Skladování přípravku AQUANETT

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaChránit před mrazem a vysokými teplotami.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNespotřebovaný čistič skladovat v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNeskladovat v kovových nádobách.

Při použití přípravku AQUANETT, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaNevdechovat výpary.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVyhnout se kontaktu s kůží a očima.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaV případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřevaVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci "Ke stažení"

Čistič povrchu dřeva - OWATROL AQUANETTČištění dřeva a odstranění oleje - OWATROL AQUANETT

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
17. 09. 2020

Na zahrádce mám staré zahradní posezení z masivu, které potřebovalo už nově ošetřit. Přípravek Aquanett mi s tímto ošetřením výrazně pomohl. Na dřevo jsem válečkem nanesl přípravek a pak jsem postupoval podle doporučení výrobce. Výsledek je úžasný. Starý zašedlý dřevěný nábytek nyní září novotou. Přípravek vřele doporučuji.

Známka 
09. 08. 2020

Před 3 lety jsem si nechal namontovat vrata z modřínového dřeva , pro údržbu mi byl doporučen jistý olej, ale po něm na dřevě zůstaly černé fleky a vypadaly hrozně.
Právě jsem na ně použil Aquanett, Net-Trol a D1 pro a nyní vypadají jako nové. Opravdu dobré produkty, které opravdu fungují. Nemohu je dostatečně doporučit.

Známka 
03. 12. 2019

AQUANETT jsem použil na cca 8 let staré dřevěné obložení našeho domu, které vlivem UV záření zčernalo a nebylo pěkné. Očekával jsem, že budu muset postižené dřevo vyměnit, ale díky tomu prostředku se jeho povrchová úprava přiblížila novému stavu.
Je ale nezbytné jej následně neutralizovat přípravkem Netrol, jinak bude působit dál a nebude možné nanést konečný nátěr.
Použil jsem ho také k odstranění stříkanců Textrolu z oken a kovového kování. Trvalo to déle, než začne působit, ale nakonec pomohl odstranit i zaschlý olej. Výborná zkušenost, přípravek doporučuji.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřeva

OWATROL AQUANETT - odstraňovač olejů a čistič dřeva

OWATROL AQUANETT® je účinný odstraňovač a čistič, odstranitelný vodou, bez obsahu rozpouštědel, který odstraňuje nové, staré a ztvrdlé oleje z venkovních dřevěných povrchů. Čistí značně zvětralé dřevo. Přípravek OWATROL AQUANETT® je biologicky odbouratelný a vhodný pro místa citlivá na životní prostředí.

Čistič OWATROL AQUANETT® se jednoduše nanáší, rychle a účinně odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak, který vzniká při zpracovávání dřeva a tak zlepšuje nasákavost povrchu a tím dokonalé přilnutí finálního nátěru.

Po použití prostředku OWATROL AQUANETT® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL NET-TROL®.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi