Odšeďovač, odmašťovač a čistič dřeva OWATROL NET-TROL

OWATROL NET-TROL - odstraňovač šedi a čistič povrchů

OWATROL NET-TROL® je vysoce účinný čistič a rozjasňovač, který oživuje šedé, počasím ošlehané venkovní dřevo, které je vzhledem ke své původní barvě nedokonalé. Na rozdíl od bělících čističů a čističů na bázi chlóru nenarušuje dřevěná vlákna.

OWATROL NET-TROL® odstraňuje z povrchu špínu a vrací jasný a živý vzhled povrchům. Působí rychle a navrátí šedému zvětrálému dřevu jeho přirozenou barvu do 20 minut.

OWATROL NET-TROL® je výborný odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva.    

Mimo dřevo lze OWATROL NET-TROL® použít také na rzí znečištěný beton, plast, kámen, sklolaminát.

Vydatnost prostředku je 5-10 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL NET-TROL - odstraňovač šedi a čistič povrchů
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -19.5% 615 Kč Cena s DPH: 495 Kč

Přípravek NET-TROL® je vhodný pro použití na všechny druhy dřeva

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaMěkká dřeva (včetně tlakově i tepelně ošetřeného dřeva) - smrk, modřín, borovice, cedr apod.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaTvrdá dřeva – teak, iroko, ipe, bangkirai dub, kaštan apod.

Odstraňovač dřevní šedi a čistič povrchů NET-TROL® má tyto vlastnosti

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaRozjasňuje a vrací barvu veškerému šedému zvětralému dřevu bez bělení.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaPůsobí rychle a navrátí šedému zvětralému dřevu jeho přirozenou barvu za 15 minut.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaČistí a neutralizuje skvrny způsobené tříslovinami.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaSkvělý odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního nátěru.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaOdstraňuje všechny stopy po zvětrávání připisované houbám, plísním, znečištění apod.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaVrací lesk matným plastům vystaveným vlivům počasí a UV záření.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaOdstraňuje rezavé skvrny z povrchu.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaČistí zabarvený a znečištěný beton.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaNeutralizuje povrchy očištěné přípravky na čištění jako DILUNETT®, AQUANETT®, PREPDECK®.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaJe bezpečný při použití – neškodí rostlinám ani keřům.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaJe snadno biologicky odbouratelný, protože neobsahuje ředidla ani bělidla a je rozpustný vodou.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaChrání a zlepšuje přírodní krásu dřeva v exteriéru s finální povrchovou úpravou OWATROL®.

Kde a k čemu použít odstraňovač dřevní šedi a čistič povrchů NET-TROL®

Odstraňovač dřevní šedi a čistič povrchů OWATROL NET-TROL® je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaSlouží k odstranění šedých a zvětralých dřevěných vláken z neošetřeného dřeva.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaVhodný pro vodorovné nebo svislé povrchy – obklady, ploty, podlahy, paluby lodí, zahradní terasy, zahradní nábytek atd.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaIdeální pro venkovní dřevěné povrchy, které vyžadují očištění.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaVhodný také na jiné povrchy – rzí znečištěný beton, zabarvený kámen, plast, sklolaminát.

Technické údaje přípravku NET-TROL®

Typ rozpouštědla: Voda
Měrná hmotnost (při 20°C): 1,07 ± 0,05
Forma: Gel
Hořlavost: Nezařazen mezi hořlaviny
Skladovatelnost: Min. 18 měsíců v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l
Vzhled a zápach: Modrý, čerstvý mýdlový zápach
VOC – obsah těkavých organických sloučenin: Mimo rozsah
BEZPEČNOST:
VAROVÁNÍ: GHS07
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Pomůcky pro nanášení přípravku NET-TROL

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaJemný štětec
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaŠtětec s tvrdými štětinami/nylonový štětec
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaTlakový čistič
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaNosit chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a oblečení

Zásady správného použítí přípravku NET-TROL

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte. Zakryjte všechny plochy, které chcete ochránit a důkladně navlhčete rostliny a keře. Přípravek NET-TROL nanášejte při teplotách mezi +5°C až +35°C. Nenanášejte přípravek NET-TROL na horký povrch, protože v takovém případě přípravek rychle uschne a nedosáhne požadovaného výsledku. Při čištění svislého dřeva postupujte odspodu nahoru, aby nedošlo k vytvoření pruhů.

Aplikace přípravku NET-TROL

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaMokré povrchy mohou být kluzké, proto během nanášení dávejte pozor při chůzi po mokrém povrchu.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaPokud se čistič NET-TROL nechá dlouho působit, můžou zmatnit natřené povrchy a některé kovové spojovací prvky.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaNutno rychle opláchnout, nebo utřít mokrým hadříkem.

Aplikace přípravku NET-TROL na dřevo, kámen, beton

Navlhčete povrch čistou vodou a na vlhký povrch naneste přípravek NET-TROL syntetickým štětcem nebo válečkem (střední nebo dlouhý vlas). Okartáčujte povrch tvrdým nylonovým/syntetickým kartáčem. Nechte působit 10 až 20 minut.

Pokud povrch začne schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovače, aby přípravek NET-TROL zůstal aktivní.

Při oplachování povrchu vodou, je povrch nutno drhnout nebo použít tlakový čistič (max. 60 baru). V případě potřeby postup opakujte.

Očištěné dřevo nechejte uschnout 48 hodin, nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na obsah vlhkosti požadované vybraným finálním nátěrem.

Aplikace přípravku NET-TROL na skvrny po hřebících

Povrch očistěte od nečistot. Po očištění navlhčete povrch čistou vodou. Na vlhký povrch i skvrnu naneste přípravek NET-TROL. Přípravek neoplachujte dříve, než skvrna zmizí.

Aplikace přípravku NET-TROL na plast nebo sklolaminát

Navlhčete povrch čistou vodou. Na vlhký povrch naneste přípravek NET-TROL štetcem a nechte působit 10 minut. Povrch vydrhněte měkkým nebo středně tvrdým nylonovým kartáčem. Povrch opláchněte velkým množstvím čisté vody.

Vydatnost přípravku NET-TROL

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaVydatnost je 5–10 m2/l

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Omezení přípravku NET-TROL

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaNepoužívat na hliník

Čištění nanášecích pomůcek

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaMýdlem a vodou

Skladování přípravku NET-TROL

 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaNespotřebované množství uskladněte v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaPřípravek NET-TROL neskladujte v kovových nádobách.
 • OWATROL NETROL pro ošetření všech druhů dřevaChraňte před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití přípravku NET-TROL, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNevdechovat výpary.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVíce informací najdete v bezpečnostním listě v sekci „Ke stažení

OWATROL NET-TROL - odstraňovač šedi a čistič povrchůOWATROL NET-TROL - čistič povrchů a odstraňovač šedi

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
01. 02. 2022

Použil jsem ho na různé materiály dřevo, kámen, cihly s vynikajícími výsledky jak píši za 20 minut.. Vynikající!!

Známka 
01. 02. 2022

Obvykle bych si na recenzi čas neudělal, ale tento výrobek je výjimečně dobrý. Vyčistil naši zanedbanou terasu, 4 roky neošetřenou, nyní je téměř jako nová. Oplach jsem provedl tlakovým mytím, dokonce se povedlo odstranit i rezavé skvrny od bomby na plyn pro grilování. Za ty peníze to stojí.

Známka 
01. 02. 2022

Vyčistil jsem 7 let starou, dříve neošetřenou terasu z tvrdého dřeva o rozměrech 4 × 3 metry podle návodu přesně tak, jak bylo stanoveno. Dřevo bylo šedé, vybledlé, špinavé a velmi, velmi matné. Výsledky byly vynikající. Dřevo vypadalo jako nové. Chtělo to sice trochu námahy, ale výsledek stojí za to! Tentokrát jsem po očištění dřevo ošetřil ochranným olejem Owatrol. NET-TROL mohu vřele doporučit, ale MUSÍTE se řídit pokyny do písmene.

Známka 
01. 02. 2022

Břidlicová terasa vyčištěna od rezavých skvrn od zahradního stolu a židlí. Výrobek si nemohu vynachválit. Čistič na odstranění rzi jsem hledal více než rok.

Známka 
01. 06. 2021

Použití přípravku Net-Trol je velmi snadné a bezpečné (jsem kutil, nikoli profesionál), stačí jej nanést štětcem, pořádně vydrhnout a opláchnout! Vyzkoušel jsem jak hadicí, tak tryskou s velmi podobným výborným výsledkem. Naše terasa byla před 5 lety naolejována konkurenčním olejem, který vydržel asi jen 9 měsíců, terasa tak od té doby byla velmi šedá, místy vybledlá sluncem a špinavá. OWATROL NET-TROL® je gelový, proto dobře přilne k povrchu dřeva a skvěle ho vyčistí. Zkoušel jsem kde co, ale tento přípravek hodnotím nejlépe. Cena je trochu vyšší, ale stále přijatelná s ohledem na to co přípravek dokáže, také se nám líbí, že neškodí rostlinám ani zvířatům.

Známka 
09. 04. 2019

Odstraňovač šedi Owatrol je skvělým pomocníkem na zašedlé dřevo. Jednoduše se s ním pracuje, nemusíte nic brousit. Používám ho často, a proto jej i rád doporučím.

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL NET-TROL - odstraňovač šedi a čistič povrchů

OWATROL NET-TROL - odstraňovač šedi a čistič povrchů

OWATROL NET-TROL® je vysoce účinný čistič a rozjasňovač, který oživuje šedé, počasím ošlehané venkovní dřevo, které je vzhledem ke své původní barvě nedokonalé. Na rozdíl od bělících čističů a čističů na bázi chlóru nenarušuje dřevěná vlákna.

OWATROL NET-TROL® odstraňuje z povrchu špínu a vrací jasný a živý vzhled povrchům. Působí rychle a navrátí šedému zvětrálému dřevu jeho přirozenou barvu do 20 minut.

OWATROL NET-TROL® je výborný odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva.    

Mimo dřevo lze OWATROL NET-TROL® použít také na rzí znečištěný beton, plast, kámen, sklolaminát.

Vydatnost prostředku je 5-10 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi