Odšeďovač, čistíč a odmašťovač lodního dřeva OWATROL DECK CLEANER

OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva

OWATROL DECK CLEANER® je vysoce účinný čistič a rozjasňovač, který odstraňuje povrchovou špínu a zároveň oživuje a vrací přirozenou barvu šedému počasím namáhanému lodnímu dřevu, které je bez finálního nátěru (teak, mahagon…). OWATROL DECK CLEANER® na rozdíl od bělících čističů a čističů na bázi chlóru, nenarušuje dřevěná vlákna.

OWATROL DECK CLEANER® působí rychle a navrátí šedému zvětrálému dřevu jeho přirozenou barvu do 20 minut. OWATROL DECK CLEANER® odstraňuje všechny stopy po zvětrávání přičítanému plísním, znečištění apod.

Vrací lesk matným plastům a sklolaminátu, které jsou vystaveny vlivům počasí a UV záření. OWATROL DECK CLEANER® je výborný odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního nátěru. Odstraňuje rezavé skvrny z povrchu.

Vydatnost prostředku je 5-10 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DECK CLEANER - čistíč a rozjasňovač zašedlého dřeva
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 666 Kč Cena s DPH: 599 Kč

Čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva DECK CLEANER má tyto vlastnosti

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaRozjasňuje a obnovuje barvu veškerému zvětralému lodnímu dřevu bez bělení.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaÚčinkuje rychle, obnovuje šedé zvětralé lodní dřevo až na jeho přírozenou barvu během 20 minut.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe vhodný pro použití na všechny druhy dřeva: teak, mahagon, iroko, dub, modřín, borovice...
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaSkvělý odmašťovač na tropický tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního nátěru.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOdstraňuje všechny stopy po zvětrávání přičítanému plísním, znečištění apod.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVrací lesk matným plastům a GRP, které jsou vystaveny vlivům počasí a UV záření.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOdstraňuje rezavé skvrny z povrchu.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNeutralizuje povrchy očištěné přípravky na čištění jako OWATROL MARINE STRIP®* a OWATROL DEEP CLEANER®*.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe bezpečný při použití – neškodí rostliná ani keřům.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe biologicky rozložitelný, protože neobsahuje ředidla ani bělidla a je rozpustný vodou.

Technické údaje přípravku DECK CLEANER

Typ rozpouštědla: voda
Měrná hmotnost (při 20°C): 1.07±0.05
Skupenství: gel
Obsah pevných částic: 19% ± 2
Bod vzplanutí: není klasifikován jako hořlavina
Skladovatelnost: 18 měsíců v originálním neotevřeném balení
Velikost balení: 1l, 2.5l
Vzhled a zápach: modrý, vůně čerstvého mýdla
VOC: Mimo rámec
BEZPEČNOST:
VAROVÁNÍ: GHS07
Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí se dostat do očí, na kůži nebo na oděv. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Pokud přetrvává podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Pozor: Obsahuje 5% nebo více, ale méně než 15%: fosfátu.

Pomůcky pro nanášení přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaMěkký štětec
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNylonový štětec/štětec s tvrdými štětinami
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaTlakový čistič

Zásady správného použití přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNoste chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPřed použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaZakryjte všechny plochy, které chcete ochránit a důkladně navlhčete rostliny a keře.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOWATROL DECK CLEANER® nanášejte při teplotách +5°C až +35°C.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNenanášejte na horký povrch, jelikož OWATROL DECK CLEANER® rychle zaschne a nedosáhne požadovaného výsledku.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPři čištění svislého povrchu, pracujte od spodu nahoru, aby se zabránilo stékání.

Aplikace přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaMokré povrchy mohou být kluzké, proto během nanášení dávejte pozor při chůzi po ošetřovaném povrchu.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPokud se čistič OWATROL DECK CLEANER® nechá dlouho působit, můžou zmatnit natřené povrchy a některé spojovací prvky.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNutno rychle opláchnout nebo utřít mokrým hadříkem.

Dřevo

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNavlhčete povrch čistou vodou a na vlhký povrch naneste přípravek OWATROL DECK CLEANER syntetickým štětcem nebo válečkem (střední nebo dlouhý vlas).
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNásledně povrch určený k vyčištění vydrhněte pomocí nylonového kartáče.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNechte působit 10 - 20 minut.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPokud povrch začne schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovaše, aby zůstal přípravek aktivní.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPoté povrch důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody nebo ostříkejte vysokotlakým čističem (maximální tlak 40 bar).
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOčištěné dřevo nechejte uschnout 48 hodin, nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na obsah vlhosti požadované vybraným finálním nátěrem.

Plast nebo sklolaminát

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNavlhčit povrch čistou vodou.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNa vlhký povrch naneste štětcem OWATROL DECK CLEANER® a nechte působit 10 minut dokud skvrna nezmizí.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPovrch vydrhněte měkkým nebo středně tvrdým nylonovým kartáčem.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOpláchněte velkým množstvím vody.

Vydatnost přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva5 - 10 m2/l
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu.

Omezení v použití přípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNepoužívat na hliník

Způsob očištění prostředku DECK CLEANER z povrchu

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVodou

Jak správně skladovat přípravek DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNespotřebované množství uskladnit v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaChránit před mrazem a vysokými teplotami.

Při použití čističe na dřevo DECK CLEANER, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNevdechovat výpary.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL DECK CLEANER - čistíč a rozjasňovač zašedlého dřevaOWATROL DECK CLEANER - čistíč a rozjasňovač zašedlého dřeva

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz
Známka 
23. 09. 2022

Používám ho na čištění betónové zámkové dlažby od rzi u svodu okapu i stop od vody způsobené zaléváním a funguje skvěle, nepoškozuje povrch. Tento výrobek a jeho další použití jsem našel na YouTube. Prostě úžasné výsledky. Teď ho musím vyzkoušet na dřevěnou terasu, která je z tvrdého dřeva. Líbí se mi, že neškodí keřům ani rostlinám a je vodou ředitelný.

Známka 
08. 08. 2022

OWATROL DECK CLEANER® použit k odstranění rezavých skvrn od zahradního nábytku z povrchu terasy z kompozitu TWPC a opravdu to funguje! Vyzkoušel jsem i na plastových dílech automobilu a i zde funguje, jejich povrch je čistý a opět i lesklý. Zatím mi vystačilo balení 1 l. Skvělý, víceúčelový produkt.

Známka 
23. 07. 2020

Části z teakové dřevo uvnitř i na vnější straně naší lodi byly zašlé, šedé a velmi suché. Na doporučení jsme použili pro obnovení krásy materiálu právě tento přípravek.
Naprosto kouzelný čistič a rozjasňovač! Postupovali jsme podle návodu na přípravek Deck Cleaner a poté na přípravek Dek Olje D1. Práce byla velmi účinná. Už po přípravku Deck Cleaner mělo dřevo světle medovou barvu. Po třech vrstvách přípravku Dek Olje D1 se dřevo zbarvilo do krásné, syté teakové barvy a nyní vypadá krásně. Všem doporučuji!

Napište svůj názor

Napsat recenzi

OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva

OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva

OWATROL DECK CLEANER® je vysoce účinný čistič a rozjasňovač, který odstraňuje povrchovou špínu a zároveň oživuje a vrací přirozenou barvu šedému počasím namáhanému lodnímu dřevu, které je bez finálního nátěru (teak, mahagon…). OWATROL DECK CLEANER® na rozdíl od bělících čističů a čističů na bázi chlóru, nenarušuje dřevěná vlákna.

OWATROL DECK CLEANER® působí rychle a navrátí šedému zvětrálému dřevu jeho přirozenou barvu do 20 minut. OWATROL DECK CLEANER® odstraňuje všechny stopy po zvětrávání přičítanému plísním, znečištění apod.

Vrací lesk matným plastům a sklolaminátu, které jsou vystaveny vlivům počasí a UV záření. OWATROL DECK CLEANER® je výborný odmašťovač pro tropická tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního nátěru. Odstraňuje rezavé skvrny z povrchu.

Vydatnost prostředku je 5-10 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi