Odstraňovač oleje a čistič lodního dřeva OWATROL DEEP CLEANER

OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čistič

OWATROL DEEP CLEANER® je účinný, vodou omyvatelný, odstraňovač a čistič bez rozpouštědel, který odstraňuje nové, staré a ztvrdlé oleje z venkovních dřevěných povrchů a čistí značně zvětralé dřevo. OWATROL DEEP CLEANER® je biologicky rozložitelný - neobsahuje ředidla nebo parafin, vhodný pro místa citlivá na životním prostředím.

OWATROL DEEP CLEANER® se jednoduše nanáší, rychle a účinně odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak, který vzniká při zpracovávání dřeva, a tak zlepšuje nasákavost povrchu a tím dokonalé přilnutí finálního nátěru.

Po použití prostředku OWATROL DEEP CLEANER® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Více informací
Snížená cena! OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čistič
Kalkulátor spotřeby
Skladem

ČR - Kč | SK - EUR Sleva AKCE -10% 722 Kč Cena s DPH: 650 Kč

Odstraňovač oleje a čistič povrchů DEEP CLEANER má tyto vlastnosti

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističJe odstranitelný vodou – po nanesení se oleje rozpustí vodou.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOdstraňuje přírodní povlak dřeva a tím zlepšuje nasákavost povrchu a přilnutí finálního nátěru.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOdstraňuje teakové a jiné druhy olejů ze dřeva a zčernání způsobené UV zářením
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističJednoduchá aplikace, biologická odbouratelnost- neobsahuje ředidla nebo parafin.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističRychle působí - max. 5 minut.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOdstraňuje lubrikační oleje a mořidla.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističGelová konzistence zajistí, že přípravek DEEP CLEANER® nestéká.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPřípravek DEEP CLEANER® je připraven k okamžitému použiti což zajistí jeho rychle působeni.

Kde a k čemu použít odstraňovač olejů OWATROL DEEP CLEANER

Odstraňovač olejů a čistič povrchů OWATROL DEEP CLEANER je určen pro venkovní použití.

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVhodný pro všechna venkovní dřeva – měkká, tvrdá, exotická, širokolistá, tlakově impregnovaná i termicky upravená.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVenkovní dřevěné povrchy - paluby, zábradlí, lemy, zahradní nábytek, podlahy, terasy, obložení.....
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVhodný pro vodorovné nebo svislé povrchy.

Technické údaje přípravku DEEP CLEANER

Vzhled: modro-zelený, zápach dezinfekce
Skupenství: viskózní kapalina
Specifická hmotnost při 20°C (68°F): 1.03±0.05
Viskozita: gelová struktura
Bod vzplanutí: nehořlavý
Velikost balení: 1l, 2.5l
Skladování: 2 roky v originálním neotevřeném balení
VOC: < 0.05% (0.5 g/l)

NEBEZPEČÍ: GHS05

KŘEMIČITAN SODNÝ, HYDROXID SODNÝ

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypláchujte vodou. Pokud nosíte kontaktní čočky, tak je vyjměte a pokračujte dále ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do kontejneru který je k tomu určen v souladu s místními předpisy.

Pomůcky pro nanášení přípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističŠtětec se syntetickými štětinami
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističSyntetický kartáč
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVáleček se syntetickým povrchem

Příprava povrchů před použitím přípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOdstraňte jakýkoliv volny a odlupující se finální nátěr. Vykartáčovat jakékoliv povrchové nečistoty, např. mech, špínu atd.

Zásady správného použití přípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVždy před začátkem aplikace proveďte test, aby se určil kontaktní čas potřebný k odstranění a očištění dřeva. Viz. testovací postup.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPři odstraňování a čištění míst, která byla zatmelena, VŽDY proveďte test aplikováním DEEP CLEANER® na malé místo a nechte působit 20 minut před okartáčováním a opláchnutím, aby se zjistilo, že neprobíhá žádná reakce.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPoužívejte chemicky odolné rukavice, ochranné brýle i oblečení.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističTvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. cedr, douglaska tisolista, teak, ipe... mohou po použiti přípravků DEEP CLEANER® ztmavnout.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNež dřevo po očištění uschne je nutno provést neutralizaci přípravkem OWATROL DECK CLEANER®, dřevo opět zesvětlí a vrátí se dřevu jeho přirozený vzhled.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističZakryjte vše, co nemá být odstraněno, včetně rostlin, keřů a hliníkových povrchů. Při odstraňování olejů ze svislých povrchů, postupujte zespodu směrem nahoru, aby se nevytvořily pruhy.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNanášet při teplotách +5°C až +35°C. Ne však na přímém slunci a na horký povrch.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNenechte čistič OWATROLDEEP CLEANER® na povrchu uschnout. Pokud začne přípravek OWATROL DEEP CLEANER® schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovače aby zůstal přípravek OWATROL DEEP CLEANER® aktivní.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPřed použitím čističe OWATROL DEEP CLEANER® na dubové a kaštanové dřevo se s námi poraďte.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPo použití čističe OWATROL DEEP CLEANER® očištěný povrch vždy neutralizujte přípravkem OWATROL DECK CLEANER®, který připraví povrch k provedení finální úpravy.

Aplikace přípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističČistič je připraven k použití, neředit.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističU velkých ploch pracujte po úsecích.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVždy pracujte po směru zrna.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNepoužívejte drátěný štětec/kartáč.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPo očištění důkladně opláchněte čistou vodou.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPokud je povrch ještě mokrý je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOčištěné dřevo nechejte uschnout 2-3 dny, nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na obsah vlhosti požadované vybraným finálním nátěrem.

Proces testování

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističAplikujte OWATROL DEEP CLEANER® a nechte působit 5 minut.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističČást povrchu okartáčujte pro zjištění, zda se finální nátěr nebo špína uvolňují.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPokud se špína nebo finální nátěr uvolňují, pokračujte v práci, pokud ne, počkejte dalších 5 minut a testujte znovu.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističV tomto procesu pokračujte maximálně 20 minut.

Odstranění a čištění povrchu

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNaneste silnou vrstvu čističe OWATROL DEEP CLEANER® na povrch který má být očištěn.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPracujte na plochách které mohou být ošetřeny za 5-20 minut, pak se přesuňte na další místo, dokud nebude celý povrch odstraněn a očištěn.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNechejte čistič působit 5 minut.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPovrch očistěte kartáčem s tvrdými nylonovými vlákny a oplachujte vodou, případně použijte tlakový čistič (max. 60 baru/870 psi).
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPo očištění důkladně opláchněte čistou vodou.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPro neutralizaci účinku čističe OWATROL DEEP CLEANERu® musí být ještě mokré povrchy po očištění a opláchnutí okamžitě ošetřeny pomoci přípravku OWATROL DECK CLEANER®.

Poznámka: Použití teplé vody usnadňuje práci.

Omezení - Nové dřevěné povrchy - lesklý povrch

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističAplikujte čistič OWATROL DEEP CLEANER® na povrch, který má být očistěn.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNechte působit 10-15 minut v závislosti na typu dřeva.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPovrch očistěte kartáčem s tvrdými nylonovými vlákny a oplachujte vodou, případně použijte tlakový čistič (max. 60 baru/870 psi).
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPo očištění důkladně opláchněte čistou vodou.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPro neutralizaci účinku čističe OWATROL DEEP CLEANERu® musí být ještě mokré povrchy po očištění a opláchnutí okamžitě ošetřeny pomoci přípravku OWATROL DECK CLEANER®.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističKontaktujte nás pro další informace před použitím čističe OWATROL DEEP CLEANER® na dubové a kaštanové dřevo.

Po odstranění/čištění povrchu

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVždy po použití čističe OWATROL DEEP CLEANER® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

Vydatnost přípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čistič4m2/l
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističSkutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Čištění odstraňovače olejů DEEP CLEANER z povrchu

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističČištění provádět vodou

Skladování přípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističChránit před mrazem a vysokými teplotami.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNespotřebovaný čistič skladovat v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNeskladovat v kovových nádobách.

Při použití přípravku DEEP CLEANER, dodržujte bezpečnostní doporučení

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističUchovat mimo dosah dětí.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNevdechovat výpary.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVyhnout se kontaktu s kůží a očima. V případě zasažení kůže ihned omýt vodou a mýdlem.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističV případě spolknuti, nevyvolávat zvraceni: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVíce informací najdete v bezpečnostních listech v sekci „Ke stažení

OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čistič

(Nepovinné)
*(Povinné pro zaslání odpovědi)
(Nepovinné)
Odeslat dotaz

Napsat recenzi

OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čistič

OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čistič

OWATROL DEEP CLEANER® je účinný, vodou omyvatelný, odstraňovač a čistič bez rozpouštědel, který odstraňuje nové, staré a ztvrdlé oleje z venkovních dřevěných povrchů a čistí značně zvětralé dřevo. OWATROL DEEP CLEANER® je biologicky rozložitelný - neobsahuje ředidla nebo parafin, vhodný pro místa citlivá na životním prostředím.

OWATROL DEEP CLEANER® se jednoduše nanáší, rychle a účinně odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak, který vzniká při zpracovávání dřeva, a tak zlepšuje nasákavost povrchu a tím dokonalé přilnutí finálního nátěru.

Po použití prostředku OWATROL DEEP CLEANER® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

Vydatnost prostředku je 4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Napsat recenzi